Hae artikkeleita teeman mukaan

Ammattisotilas_palvelusaikakorvaus_Kuva_RikuRissanen
1/2019 Edunvalvonta

Määräaikaisen aliupseerin palvelusaikakorvaus

Laki puolustusvoimista määrittelee, että määräaikaisessa sotilasvirassa palvelevalle maksetaan palvelussuhteen aikana koulutustukea käytettäväksi uudelleenkouluttautumiseen. Palvelussuhteen päättyessä tuki maksetaan vastaavan suuruisena palvelusaikakorvauksena.

Lue lisää
Ammattisotilas_Luottamusmieskoulutus_Kuva_TerhoEironen
1/2019 Edunvalvonta

Henkilöstön edustajien koulutus 2019

Luottamusmiesten koulutusvuosi käynnistyy palkkausjärjestelmäkurssilla.Kurssilla luottamusmiehet perehtyvät palkkausjärjestelmään ja sopimuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit.

Lue lisää
Ammattisotilas_PäättämisenVaikeus
5/2018 Edunvalvonta

Ratkaisemisen vaikeus

Olen vuosikausia toiminut ensin joukko-osastossa ja sen jälkeen puolustushaaratasalla aktiivitoimijana. Eteeni on tullut välillä helpompia ja välillä kimurantimpia haasteita. Kaikkeen on kuitenkin lopulta löytynyt ratkaisu. Välillä minulla on ollut tunne, että työnantaja pyrkii tietoisesti hitaaseen päätöksentekoon, jotta asia unohtuisi. Asioista säännöllisesti muistuttamalla asiat ovat joko ratkenneet, tai siirretty seuraavan tason käsittelyyn.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeri_JereMustonen_Kuva_AstaRuuskanen
5/2018 Edunvalvonta

Tämä on kunniatehtävä

Pursimies Jere Mustonen (42) valittiin työpaikkansa aliupseerien varaluottamusmieheksi vuonna 2014. Tällä hetkellä hän toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten aliupseereiden luottamusmiehenä.

Lue lisää
Ammattisotilas_Pääluottamusmies_Kuva_JukkaMarkki
4/2018 Edunvalvonta

Uuden äärellä

Kesäloma on osaltani vietetty, eikä lomailmoissa ollut valittamista. Tuntui sitä, kun lapsuuden kesät olisivat palanneet. Ilmat ovat kyllä suosineet niin lomailijoita kuin muitakin lämpimästä pitäviä myös touko- ja kesäkuun ajan. Helsinki on todellakin päässyt näyttämään kauneimmat kasvonsa kaupunkielämää opettelevalle saaristolaiselle.

Lue lisää
Ammattisotilas_oikeusturvavakuutus_Kuva_HenriHakulinen
4/2018 Edunvalvonta

Jäsenten oikeusturvavakuutus laajeni

Aliupseeriliiton jäsenenä olet vakuutettuna ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Jäsenvakuutuksen turva on nyt entistä kattavampi ja voimassa myös tietyissä tilanteissa Pohjoismaiden ulkopuolella.

Lue lisää
Ammattisotilas_pimeä-ammunnat-(1-of-1)-7Kuva_NikoMuukka
3/2018 Edunvalvonta

Keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu

Puolustusvoimien vaativimpia aliupseeritehtäviä ollaan liittämässä keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin. Tähän asti opistoupseerit ja aliupseerit ovat olleet keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun ulkopuolella. Tähän on nyt tulossa muutos.

Lue lisää
Ammattisotilas_järjestöyhteistyö_KuvaAstaRuuskanen
3/2018 Edunvalvonta

Koppalakit yhdessä koulun penkillä

Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni tiivistävät koulutusyhteistyötään. Liitot järjestivät ensimmäistä kertaa yhdessä luottamusmiesten peruskurssin.

Lue lisää
Ammattisotilas_Valtion virka- ja työehdot 2018_2020
2/2018 Edunvalvonta

Valtion virka- ja työehtosopimus 2018 - 2020

Pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja PARDIA ovat päässeet sopimukseen Valtion virka- ja työehdoista. Sopimuskausi on 26 kuukautta (1.2.2018  31.3.2020). Siinä sovittiin palkankorotuksista ja joistain tekstimuutoksista.

Lue lisää
Ammattisotilas_Sotilassoittokunta_KaartinSoittokunta_KuvaAstaRuuskanen
2/2018 Edunvalvonta

Sotilassoittajat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolista

Soittajatehtävissä palvelevat aliupseerit ovat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolin kehittymisestä. Asiasta on ollut saatavilla huonosti tietoa. Tiedon puute aiheuttaa oikeutettua huolta sotilassoittajien tehtäväkentästä ja sen kehityksestä.

Lue lisää
Ammattisotilas_Puheenjohtaja_Surkka3_Kuva_AstaRuuskanejn
2/2018 Edunvalvonta

Painopiste aliupseerin arjessa

Sotilasmestari Jyrki Surkka (50) valittiin Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi maaliskuussa pidetyssä edustajiston kokouksessa. Surkka haluaa kehittää Aliupseeriliittoa uskottavana ja luotettavana toimijana puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen piirissä.

Lue lisää
Ammattisotilas_JuhaEskelinen1_Kuva_AstaRuuskanen
1/2018 Edunvalvonta

Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi

Juha Eskelisen (37) mielestä luottamusmiehen työssä mielenkiintoisinta on sopimusten hallinta. Hän kokee yhteisen sävelen löytämisen työantajan ja jäsenen välille sopimustulkintatilanteissa haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Hän näkee, että tällaiset tilanteet kehittävät luottamusmiehen neuvottelutaitoja ja osaamista.

Lue lisää
Ammattisotilas_kansainvälinen_sotilasapu_Kuva_AnuKöngäs
1/2018 Edunvalvonta

Palkkaus kansainvälisissä sotilasaputehtävissä

Kansainvälisen sotilasavun tehtävien palvelussuhteen ehdoista saatiin aikaiseksi neuvottelutulos marraskuussa 2017. Sopimus on hyväksytty henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan toimesta joulukuussa 2017. Sopimus astui voimaan heti.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_Edunvalvontakoulutus_Kuva_AstaRuuskanen
6/2017 Edunvalvonta

Vuoden 2018 AY-koulutus

Aliupseeriliitto järjesti vuonna 2017 monipuolisesti koulutusta luottamusmiehille, puheenjohtajille ja yhdistystoiminnan parissa toimiville. Edunvalvontakoulutus tuottaa sellaista osaamista luottamustoimessa toimivalle henkilölle, että hän pystyy edustettaviaan auttamaan työelämän kysymyksissä. Osaava ja koulutettu luottamusmies on parasta jäsenpalvelua.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeriliitto_Tehtävänkuvaus_Kuva_AstaRuuskanen
6/2017 Edunvalvonta

Huolellisesti laadittu tehtäväkuvaus on parasta palkkaedunvalvontaa

Palkkausjärjestelmä sopimuksen mukaisesti palkan maksun perusteena on allekirjoitettu ja vahvistettu tehtävänkuvaus. Yksilön kannalta on siis erittäin tärkeää, että tehtävänkuvaus on sisällöltään oikea ja ajantasainen.

Lue lisää
Ammattisotilas_Edunvalvoja_TommiNiinisalo_Kuva_AstaRuuskanen
6/2017 Edunvalvonta

Soittokuntien haasteet hallussa

Tommi Niinisalo (37) on ensimmäisen kauden luottamusmies. Niinisalo edustaa Laivaston soittokunnan aliupseereita. Hänen edustettavansa toimivat sekä muusikkoina että soittokunnan hallintoon liittyvissä tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi soittokunnan pursimies, nuotistonhoitaja ja tiedottaja.

Lue lisää
Ammattisotilas_sotilaseläke1_Kuva_AstaRuuskanen
5/2017 Edunvalvonta

Julkisten alojen eläkelaki uudistuu

Uudistettu Julkisten alojen eläkelaki alkaa vaikuttaa eläkkeisiin 1.1.2018. Oikeus jäädä eläkkeelle määräytyy joko eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella (niin sanotut vanhat sotilaat) tai syntymävuoden mukaan (niin sanotut uudet sotilaat).

Lue lisää
Ammattisotilas_sisäilma_aliupseeri5_Kuva_AstaRuuskanen
5/2017 Edunvalvonta

Terveiden tilojen vuosikymmen

Pääministeri Juha Sipilä on asettanut hankeryhmän valmistelemaan Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmaa ja ehdotusta ohjelman toimeenpanon organisoimiseksi. Tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Lue lisää
Ammattisotilas_sisäilma4_aliupseeri_Kuva_AstaRuuskanen
5/2017 Edunvalvonta

Puhdasta ilmaa, kiitos!

Valtiovarainministeriö järjesti otsikon mukaisen sisäilmaseminaarin syyskuussa valtionhallinnon työsuojeluhenkilöille. Tilaisuus oli valtiokonttorin työsuojelun yhteistyöryhmän vetämä.

Lue lisää
Ammattisotilas_aliupseeri_Luottamusmies_Koukku4_Kuva_AstaRuuskanen
5/2017 Edunvalvonta

Tulkki ja rauhanneuvottelija

Ylivääpeli Juha Koukulla (47) on Kaartin jääkärirykmentissä satakunta edustettavaa. Koukku on toiminut aliupseereiden luottamusmiehenä pääkaupunkiseudun eri hallintoyksiköissä vuodesta 2001 alkaen.

Lue lisää
Ammattisotilas_Etulinjassa_KuvaHenryHakulinen
4/2017 Edunvalvonta

Kohti työntäyteistä syksyä

Vuosilomat on tältä kesältä pidetty. Loman aikana nousi esiin muutamia asiakysymyksiä, joihin saimme luottamusmiesorganisaatiolla vastattua tai vireille pantua lomailun lomassa.

Lue lisää
YT -opas kANSI_Kuva_VeeraPenttinen
3/2017 Edunvalvonta

Yhteistoiminta tehdään yhdessä

Päällystöliiton julkaisema Yhteistoimintaopas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnasta kiinnostuneille henkilöstöryhmään, sopijajärjestöön tai YT-rooliin katsomatta. Oppaan takana ovat Päällystöliiton pääluottamusmiehet Juha Susi ja Marko Jalkanen.

Lue lisää
Ammattisotilas_Virkaehtosopimuskirja
3/2017 Edunvalvonta

Virkaehtosopimuksen soveltaminen ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Virkaehtosopimusten soveltamisen kysymyksiä käsitellään jatkuvan neuvottelun periaatteella pääesikunnassa sekä virallisissa virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksen mukaisissa neuvotteluissa.

Lue lisää
Ammattisotilas_Virka-_ja_tyoehdot_2014-2017
2/2017 Edunvalvonta

Työnantajalta tarkentavia ohjeita

Työnantaja antoi vuodenvaihteessa tarkentavia ohjeita koskien muun muassa etätyötä, vuosilomia, lomarahan vaihtamista vapaaksi, sotilaallisia harjoituksia, virkamatkoja sekä muuttokustannusten korvauksia.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeri_pohjanmaa_KuvaNikoMuukka
2/2017 Edunvalvonta

Painia jaksamisen kanssa

Vuodenvaiheessa tehdyn tutkimuksen mukaan merivoimien työntekijöistä reilu kolmannes työntekijöistä kokee uupumusta viikoittain ja kolmannes kuukausittain. Jaksamisen ongelmat tulevat esille muun muassa unihäiriöinä.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeri_Kuva_VilleNevalainen
2/2017 Edunvalvonta

Henkilöstö sivuosassa puolustusselonteossa

Valtioneuvoston puolustusselonteko on varsin yllätyksetön poliittinen linjapaperi. Se on suora jatkumo ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle viime vuodelta. Ilmavoimien hävittäjähankinnan ja merivoimien Laivue 2020 -hankkeen poliittisen perustan ja rahoituksen tuen varmistaminen on puolustusselonteossa sen kova ydin.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeri_Valmius4_Kuva_NikoMuukka
2/2017 Edunvalvonta

Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.

Lue lisää
Ammunnat 050905_KuvaMikaVuolle
1/2017 Edunvalvonta

Sotilastapaturmalakiin parannuksia

Vuoden alussa astui voimaan uusi laki sotilastapaturmien korvaamisesta. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä koskee virassa olevia sotilaita. Uusi lainsäädäntö edellyttää palvelussairauksien ja tapaturmien nopean haltuunoton puolustusvoimissa, kriisinhallintatyöpaikassa ja Valtiokonttorissa.

Lue lisää
ves
6/2016 Edunvalvonta

Virkaehtosopimukseen muutoksia 1.2.2017 alkaen

Valtion virka- ja työehtosopimus tehtiin niin sanotun Kilpailukykysopimuksen pohjalta. Sopimuskausi on yhden vuoden mittainen 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin ei tule korotuksia lainkaan. Taulukkopalkat ja lisäpalkkiot säilyvät ennallaan.

Lue lisää
Yhteistoimintalaki_KuvaARuuskanen
6/2016 Edunvalvonta

Yhteistoiminta puolustusvoimissa

Yhteistoiminta on työpaikalla tapahtuvaa vuorovaikutusta, jonka muotoja ja sisältöjä säädetään lakien ja sopimusten avulla. Se on työhön liittyvistä asioista keskustelemista, sopimista ja neuvottelemista.

Lue lisää
KEVA_PÄÄKUVA
6/2016 Edunvalvonta

Sotilaseläketietojen saanti helpottuu

Keva uudistaa sotilaiden eläkeasioihin liittyviä palveluitaan vuoden 2017 alussa. Palvelut tulevat digitalisoinnin myötä helppokäyttöisemmäksi ja lähemmäksi asiakasta.

Lue lisää
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje