Hae artikkeleita teeman mukaan

Ammattisotilas_hx3_Kuva_AstaRuuskanen
1/2019 Yhteiskunta

HX-hanke etenee

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on saanut vastaukset HX-hankkeen alustavaan tarjouspyyntöön viideltä lentokonevalmistajalta. Tulevien kuukausien aikana kaikki saadut vastaukset analysoidaan.

Lue lisää
Ammattisotilas_lainvalmistelu2_eduskunta_Kuva_AstaRuuskanen
1/2019 Yhteiskunta

Lakiesityksillä on henkilöstövaikutuksia

Eduskunta urakoi parhaillaan useita lakiesityksiä, joilla on vaikutusta myös ammattisotilaiden elämään. Aliupseeriliitto on seurannut aktiivisesti lakien valmistelua ja ottanut kantaa lakien sisältöihin jo valmisteluvaiheessa.

Lue lisää
Ammattisotilas_Valalaulu_Kuva_AstaRuuskanen
1/2019 Yhteiskunta

Valalaulun 150 vuotta

Itsenäisen Suomen nykyinen sotilasvala täytti 16. elokuuta 2018 tasan 100 vuotta. Sotilasvakuutus on vuodelta 1919. Valalaulu sen sijaan on lähes 150 vuoden ikäinen.

Lue lisää
Ammattisotilas_LauriPuranen3_Kuva_AstaRuuskanen
6/2018 Yhteiskunta

Uuden sukupolven suorituskykyjä

Lauri Puranen valmistelee Suomen historian suurimpia ja kalleimpia puolustushankkeita. Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtajana kenraalimajuri evp Purasella on keskeinen rooli Laivue 2020- ja HX-hankkeiden läpiviennissä.

Lue lisää
Ammattisotilas_Sodassakin-on-säännöt_Kuva_AstaRuuskanen
6/2018 Yhteiskunta

Sotilaan kymmenen käskyä

Jokaisen sotilaan tulee tuntea laillisen sodankäynnin perussäännöt niin hyvin, että hän tositilanteessa noudattaa niitä vaistomaisesti. Jokainen varusmies koulutetaan toimimaan sotilasta velvoittavien sotilaan sääntöjen mukaisesti.

Lue lisää
Ammattisotilas_Muonitus_Kuva_HenriHakulinen
5/2018 Yhteiskunta

Ennen ja nyt

Kenttämuonitus on joukkojen kenttäolosuhteissa tapahtuvaa elintarvikehuoltoa. Sen tarkoituksena on pitää huollettavat joukot toimintakykyisenä tarjoamalla niille kyllin riittävän energiamäärän sisältävä muona-annos.

Lue lisää
Ammattisotilas_JyriTappe2r_Kuva_AstaRuuskanen
5/2018 Yhteiskunta

Kehittyvä turvaverkko

Vuoden 2016 lopussa astui voimaan Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. Laki toi mukanaan merkittäviä parannuksia kriisinhallintatehtävissä vammautuneiden hoitojen tehtävistä aiheutuneiden henkisten järkytysreaktioiden hoitojen korvaamiseen.

Lue lisää
Ammattisotilas_ViimeinenNiitti_SAK
5/2018 Yhteiskunta

Yhtenä rintamana

SAK:n, STTK:n ja Akavan jäsenliitot ryhtyivät syyskuussa laajassa rintamassa työtaistelutoimiin. Järjestölliset toimet ovat vastalause Suomen hallituksen suunnitelmille heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Eduskuntaan laki on tarkoitus viedä marraskuussa.

Lue lisää
Ammattisotilas_TimoKakkola_Kuva_AstaRuuskanen
4/2018 Yhteiskunta

Logistiikkalaitos mahdollistaa

Logistiikkalaitoksen tehtävä on mahdollistaa Puolustusvoimien operaatioiden toteutus poikkeusoloissa ja normaalitilanteissa, kaikissa toimintaympäristöissä.

Lue lisää
Ammattisotilas_RahaaHanasta_Kuva_AstaRuuskanen
4/2018 Yhteiskunta

Mikä on yhteiskunnan etu?

Onko pelkkää yhteiskunnan etua edes olemassa vai puolustetaanko politiikassa ja työmarkkinoilla lopulta aina jonkin ryhmän etua? Kukaan ei tahdo päätöksillään ohjailla yhteiskunnan rahavirtoja niin, että omat tulot ehtyisivät.

Lue lisää
Ammattisotias_SilloinjaNyt_Sotakoira3_Kuva_AstaRuuskanen
4/2018 Yhteiskunta

Silloin ja nyt

Puolustusvoimiin perustettiin sotakoiratarha vuonna 1924. Ensimmäisinä vuosina koirien koulutus keskittyi viestikoirien kouluttamiseen. Talvi- ja jatkosodassa koirat työskentelivät viestitehtävien lisäksi erityisesti vartio- ja partiokoirina.

Lue lisää
Ammattisotilas_ennen-ja-nyt_3_2018_Kansi
3/2018 Yhteiskunta

Silloin ja nyt

Syksyllä 1939 Puolustusvoimilla oli 4 700 hevosta ja 134 kuorma-autoa. Suomessa oli tuolloin 380 000 hevosta ja 53 000 autoa. Valmiutta kohotettaessa puolustusvoimat otti siviiliyhteiskunnasta 60 000 hevosta. Myös suurin osa Suomen 20 000 kuorma-autosta otettiin ennen talvisotaa puolustusvoimien käyttöön.

Lue lisää
Ammattisotilas_Kättely_PetriAsikainen_
3/2018 Yhteiskunta

Neuvottelutulos vuoden 2018 virastoerästä

Neuvottelutulos virastoerän kohdentamisesta on saavutettu. Virastoeräneuvottelut käytiin Aliupseeriliiton, pääesikunnan ja puolustusministeriön välillä. Neuvottelujen lähtökohtana on aina Valtiovarainministeriön neuvottelumääräys. Siinä määritellään sopimusvarallisuuden kohdentamisen päälinjat.

Lue lisää
Ammattisotilas_Neuvottelupäällikkö_Karrasch_Kuva_AstaRuuskanen
2/2018 Yhteiskunta

Sopimustavoitteet sopimukseksi

JHL edustaa Aliupseeriliittoa valtion keskustason neuvottelupöydässä. Tuossa pöydässä Aliupseeriliiton jäsenten etuja ajaa JHL:n neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch. Pääneuvottelijana Karrasch neuvottelee muiden pääsopijajärjestöjen ja Valtiovarainministeriön edustajien kanssa sopimuskauden palkoista ja muista työehdoista.

Lue lisää
Ammattisotilas_Ilmavoimat100_Kuva_AstaRuuskanen
2/2018 Yhteiskunta

Itsenäinen ilmapuolustus 100 vuotta

Ruotsalaisen Kreivi Eric von Rosenin lahjoittama Thulin D – tyyppinen lentokone laskeutui Nils Kindbergin ohjaamana Vaasan kaupungin edustalle jäälle 6.3.1918. Tuosta tapahtumasta katsotaan käynnistyneen Suomen Ilmavoimien taival. Ilmavoimat täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 100 vuotta. Suomen ilmavoimat on yksi maailman vanhimmista ilmavoimista ja jopa Englannin kuninkaalliset ilmavoimat on perustettu myöhemmin.

Lue lisää
Ammattisotilas_ennen ja nyt_Kansi
2/2018 Yhteiskunta

Silloin ja nyt

Perjantaina tammikuun 25. päivänä 1918 senaatin sisäasiaintoimikunta julisti suojeluskunnat hallituksen joukoiksi. Tuona päivänä syntyi itsenäisen Suomen sotaväki. Sen tehtävänä oli ”yksinomaan järjestyksen ylläpitäminen ja epäjärjestyksen estäminen”.

Lue lisää
Ammattisotilas_KenrJarmoLindberg5_Kuva_AstaRuuskanen
1/2018 Yhteiskunta

Nyt tehdään oikeita asioita

Puolustusvoimat on viime vuosina tehnyt näkyvän siirtymän koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi. Organisaatio on sisäistänyt tarpeen valmiuteen ja luonut joukot ja resurssit, joilla se kykenee reagoimaan.

Lue lisää
Ammattisotilas_PLM_Kajavirta1_Kuva_AstaRuuskanen
6/2017 Yhteiskunta

Parempaa työaikajohtamista

Hallitusneuvos Jari Kajavirta johtaa Puolustusministeriön henkilöstöyksikköä. Yksikkö ohjaa koko puolustushallinnon henkilöstövoimavaroja. Kajavirralla on hyppysissään koko hallinnonalan 13 000 työntekijää.

Lue lisää
Ammattisotilas_Ilkka_Kanerva_Kuva_OSCEPA
5/2017 Yhteiskunta

Otamme turvallisuusympäristön muutokset vakavasti

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva sanoo, että Suomi ottaa Suomen turvallisuusympäristön muutokset todella vakavasti. Hän näkee, että tulevat strategiset hankinnat, kansallinen puolustus ja kansainvälinen yhteistyö sekä kyky nopeaan valmiuden nostamiseen ovat tässä tilanteessa kansallisesti merkittäviä tekijöitä.

Lue lisää
SuomiAreena_Ammattisotilas_Aliupseeri_Kuva_AstaRuuskanen
4/2017 Yhteiskunta

Geopolitiikka on tullut takaisin

Yhteiskunnallinen keskustelu siirtyi viikoksi Porin Suomi Areenaan heinäkuussa. JHL:n järjestämässä keskustelussa päällimmäiseksi nousi Suomen turvallisuusympäristön muutos.

Lue lisää
Ammattisotilas_KVtehtävät_KuvaToniSundell
4/2017 Yhteiskunta

Kansainväinen sotilasapu ja kansainvälinen kriisinhallinta ovat eri asioita

Kuluvan vuoden kesäkuussa lakia puolustusvoimissa muutettiin siten, että puolustusvoimien uudeksi tehtäväksi tuli osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja sen vastaanottamiseen.

Lue lisää
Ammattisotilas_Selonteko_Hävittäjä_KuvaAstaRuuskanen
4/2017 Yhteiskunta

Puolustusselonteon toimeenpano aloitettu

Valtioneuvosto on aloittanut eduskunnan kesäkuussa hyväksymän puolustusselonteon toimeenpanon. Puolustusministeriö on ohjannut puolustusvoimia puolustusselonteon toimeenpanemiseksi.

Lue lisää
Ammattisotilas_aliupseeri_Kuva_TomiMalkamäki1
4/2017 Yhteiskunta

Määrää, osaamista ja riittävästi rahaa

"Puolustusvoimauudistus vähensi meiltä 2400 tehtävää ja määritti 12000 tehtävää enimmäismääräksi. Puolustusselonteossa (2017) todetaan, että 12000 tehtävää on puolustusvoimien vähimmäistarve. Muutoksen taustalla oli uudenlainen turvallisuuspoliittinen ympäristö ja valmiuden korostuminen."

Lue lisää
Ammattisotilas_Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano
3/2017 Yhteiskunta

Suomen suunnitelma kyberuhkia vastaan

Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa tarkastellaan kyberturvallisuuden kehittämistä koko yhteiskunnassa vuosina 2017 - 2020.

Lue lisää
Ammattisotilas_KVsotilasapu_Kuva_AnuKäär
3/2017 Yhteiskunta

Kansainväliset sotilasaputehtävät tulossa velvollisuudeksi

Eduskunnan puolustusvaliokunta esittää mietinnössään kansainvälisiä sotilasaputehtäviä ammattisotilaille velvollisuudeksi. Asia päätettäneen eduskunnan suuressa salissa vielä ennen kesälomien alkua.

Lue lisää
Tietokonekaappaus_Kuva_AstaRuuskanen
3/2017 Yhteiskunta

Kyberturvallisuus on kaikkien yhteinen asia

Jokaisella ammattisotilaalla on rooli kyberpuolustuksen toteuttamisessa. Kaikkien tulee kyetä tunnistamaan digitaalisen toimintaympäristön toimintaperiaatteet ja pystyä turvallisesti toimimaan siellä.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeri_Työaikalaki_KuvaAstaRuuskanen
2/2017 Yhteiskunta

Tavoitteena terveyden ja työkyvyn säilyminen

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama työryhmä valmistelee ehdotusta uudeksi työaikalaiksi. Työterveyslaitoksen mielestä uudessa laissa on varmistettava, että työntekijän terveys ja työkyky säilyvät kaikessa työssä ja kaikilla toimialoilla.

Lue lisää
Ammattisotilas_Aliupseeri_Valmius1_Kuva_VilleNevalainen
2/2017 Yhteiskunta

Puolustusselonteko 2017

Puolustusselonteon pohjana on, että Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut. Sotilaallinen toiminta ja sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet. Sotilaallisten kriisien ennakkovaroitusaika on lyhentynyt ja kynnys voimankäyttöön on alentunut.

Lue lisää
Ammattisotilas_Myllykangas_Kuva_AstaRuuskanen
2/2017 Yhteiskunta

Valmius, valmius, valmius

Puolustusvoimien valmius- ja varautumissuunnittelua johtava prikaatikenraali Markku Myllykangas toivoo, että ei ikinä joutuisi ammattisotilaan koulutusta vastaavaan työhön. Valmiussuunnittelun tarkoituksena onkin ehkäistä ennalta konflikteja. Ja toisaalta, olla valmiina, jos niitä eteen tulee.

Lue lisää
1/2017 Yhteiskunta

Kokonaisturvallisuuden Suomi 100 -hanke

Vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä sekä kokonaisturvallisuutta esittelevä NUKU RAUHASSA -kampanja on käynnistynyt hankkeen verkkosivujen julkaisemisella.

Lue lisää
Työväenliike100_musta
1/2017 Yhteiskunta

Työväenliikkeen 100 itsenäisyyden vuotta

Suomalainen työväenliike on tehnyt työtä tasa-arvon ja kansalaisten vapauksien puolesta yli sata vuotta. Työväenliikkeen tämän vuoden kohokohtia ovat Vapauden museon rakentaminen Tampereelle, uusi tyovaenliike.fi -verkkosivusto ja maaliskuussa järjestettävä juhlaseminaari.

Lue lisää
Suomi100
6/2016 Yhteiskunta

Suomi 100 vuotta

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Vuosi on täynnä toistaan mielenkiintoisempia tapahtumia kaikenikäisille. Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 –hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta. Ohjelma syntyy eri yhteisöjen, suomalaisten ja Suomen ystävien kanssa yhteistyössä.

Lue lisää
Kuva_EU Naval Force_6
6/2016 Yhteiskunta

Aliupseeriliitto kansainvälisestä sotilasavusta:

Perustuttava vapaaehtoisuuteen ja palvelussuhteen ehdoista on sovittava.

Lue lisää
Niinistö3_kuva_ARuuskanen
6/2016 Yhteiskunta

Sotilaille uusia kansainvälisiä tehtäviä - Pakollisuus on välttämätöntä

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Samalla on tarkoitus muuttaa aluevalvontalakia. Kokonaisuuteen liittyen uusi asevelvollisuuslaki astui voimaan viime kesänä.

Lue lisää
Mielenilmaus_Kuva_ARuuskanen
1/2017 Yhteiskunta

Myös sotilailla on sananvapaus

Puolustusvoimien sisäisestä laillisuusvalvonnasta vastaava asessori Tuija Sundberg toteaa, että Suomen perustuslaissa turvattu sananvapaus koskee ammattisotilasta siinä missä muitakin kansalaisia. Ammattisotilaan tulee sananvapauttaan toteuttaessaan ottaa kuitenkin huomioon asemansa vaatimukset.

Lue lisää
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje