Siirry sisältöön

Aliupseeriliitto kansainvälisestä sotilasavusta:

Perustuttava vapaaehtoisuuteen ja palvelussuhteen ehdoista on sovittava.

Aliupseeriliitto jakaa yleisen käsityksen siitä, että kansainväline turvallisuustilanne lähialueillamme on kiristynyt. Esillä olevassa kysymyksessä kansainvälisen sotilasavun antamisesta motiivi on vastavuoroisen avun saamisessa. Erityisesti tästä syystä Aliupseeriliitto suhtautuu myönteisesti kansainvälisen sotilasavun antamiseen. Sen sijaan henkilöstön asemasta avunannon tilanteissa on eriävä näkemyksiä puolustusministeriön ja hallituksen eduskunnalle antaman esityksen kanssa.

Aliupseeriliitto pitää monien muiden arvovaltaisten tahojen ohella ongelmallisena, että kansainvälisen avunannon tilanteet on lakiesityksessä määritelty epämääräisesti. Ne voivat olla melkein mitä tahansa ja missä tahansa ja kenen johdossa tahansa. Varsinaisia sotatoimia ei ole kysyttäessä suljettu pois. Luotettavuutta taas lisää, että päätöksenteko avun antamisesta on tarvittaessa korkeimmalla kansallisella päätöksentekotasolla.

Aliupseeriliitto edellyttää, että osallistuminen kansainvälisiin sotilasaputehtäviin perustuu, toisin kuin hallituksen esityksessä, vapaaehtoisuuteen. On huomattava, että kaikki puolustushallinnon sotilaita ja siviilejä edustavat järjestöt, jotka ovat asiaan kantaa ottaneet, ovat asiasta täysin yksimielisiä. Tällä tavoin turvataan paras ja motivoitunein sotilasosasto kyseisiin tehtäviin. Muun muassa oikeusministeriö ja eduskunnan oikeusasiamies ovat nähneet hallituksen esityksessä myös perustuslaillisia ongelmia.

Hallituksen esityksessä kansainvälisen sotilasavun tehtävissä palveltaisiin kotimaan palvelussuhteen ehdoilla. Esitys tältä osin osoittaa valmistelijoiden asiantuntemattomuutta sotilastyöstä. Tehtävänkuvauksia ei ole olemassakaan ko. tehtäviin, koska niistä ei tiedetä, mitä ne ovat. Palkkausperuste siis puuttuu. Työaika- ja vapaamääräykset eivät sovellu tilenteiseen operatiiviseen sotilastyöhön. Virkamatkalla oltaessa valtion matkustussäännön kriteerien pitäisi täyttyä majoituksen osalta ja niin edelleen. Luetteloa voitaisiin jatkaa. Palvelussuhteen ehdot näihin tehtäviin on erikseen sovittava. Sodan palvelussuhteen ehtoja kun ei rauhan aikaa ole sovittu.

(Kuva: EU NavalForce)


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Mikä on yhteiskunnan etu

    Onko pelkkää yhteiskunnan etua edes olemassa vai puolustetaanko politiikassa ja työmarkkinoilla lopulta aina jonkin ryhmän etua? Kukaan ei tahdo päätöksillään ohjailla yhteiskunnan rahavirtoja niin, että omat tulot ehtyisivät.

  • MPK:n tehtävät muuttuvat

    Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistettiin tänä vuonna. Uusi laki astuu voimaan 1.1.2020. Muutoksen myötä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) aikaisemmin antama sotilaallinen koulutus siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi.