Siirry sisältöön

Aliupseeriliitto kansainvälisestä sotilasavusta:

Perustuttava vapaaehtoisuuteen ja palvelussuhteen ehdoista on sovittava.

Aliupseeriliitto jakaa yleisen käsityksen siitä, että kansainväline turvallisuustilanne lähialueillamme on kiristynyt. Esillä olevassa kysymyksessä kansainvälisen sotilasavun antamisesta motiivi on vastavuoroisen avun saamisessa. Erityisesti tästä syystä Aliupseeriliitto suhtautuu myönteisesti kansainvälisen sotilasavun antamiseen. Sen sijaan henkilöstön asemasta avunannon tilanteissa on eriävä näkemyksiä puolustusministeriön ja hallituksen eduskunnalle antaman esityksen kanssa.

Aliupseeriliitto pitää monien muiden arvovaltaisten tahojen ohella ongelmallisena, että kansainvälisen avunannon tilanteet on lakiesityksessä määritelty epämääräisesti. Ne voivat olla melkein mitä tahansa ja missä tahansa ja kenen johdossa tahansa. Varsinaisia sotatoimia ei ole kysyttäessä suljettu pois. Luotettavuutta taas lisää, että päätöksenteko avun antamisesta on tarvittaessa korkeimmalla kansallisella päätöksentekotasolla.

Aliupseeriliitto edellyttää, että osallistuminen kansainvälisiin sotilasaputehtäviin perustuu, toisin kuin hallituksen esityksessä, vapaaehtoisuuteen. On huomattava, että kaikki puolustushallinnon sotilaita ja siviilejä edustavat järjestöt, jotka ovat asiaan kantaa ottaneet, ovat asiasta täysin yksimielisiä. Tällä tavoin turvataan paras ja motivoitunein sotilasosasto kyseisiin tehtäviin. Muun muassa oikeusministeriö ja eduskunnan oikeusasiamies ovat nähneet hallituksen esityksessä myös perustuslaillisia ongelmia.

Hallituksen esityksessä kansainvälisen sotilasavun tehtävissä palveltaisiin kotimaan palvelussuhteen ehdoilla. Esitys tältä osin osoittaa valmistelijoiden asiantuntemattomuutta sotilastyöstä. Tehtävänkuvauksia ei ole olemassakaan ko. tehtäviin, koska niistä ei tiedetä, mitä ne ovat. Palkkausperuste siis puuttuu. Työaika- ja vapaamääräykset eivät sovellu tilenteiseen operatiiviseen sotilastyöhön. Virkamatkalla oltaessa valtion matkustussäännön kriteerien pitäisi täyttyä majoituksen osalta ja niin edelleen. Luetteloa voitaisiin jatkaa. Palvelussuhteen ehdot näihin tehtäviin on erikseen sovittava. Sodan palvelussuhteen ehtoja kun ei rauhan aikaa ole sovittu.

(Kuva: EU NavalForce)


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Puolustukseen lisää rahaa

    Valtioneuvosto päätti huhtikuussa vuosien 2023–2026 julkisen talouden suunnitelmasta. Tulevina vuosina julkishallinnossa on odotettavissa merkittävää menojen kasvua. Menotason kasvu johtuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä Ukrainan sodan seurausten takia tehdyistä määrärahapäätöksistä.

  • Maanpuolustustahto ja asevelvollisuuden kannatus nousuun

    Suomalaisilla on vahva maanpuolustustahto. MTS:n mielipidetutkimuksen mukaan suomalaiset ovat edelleen laajalti valmiita puolustamaan Suomea ja osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan. Tulosten mukaan myös nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus on laajaa.

  • Ennen ja nyt

    Kenttämuonitus on joukkojen kenttäolosuhteissa tapahtuvaa elintarvikehuoltoa. Sen tarkoituksena on pitää huollettavat joukot toimintakykyisenä tarjoamalla niille kyllin riittävän energiamäärän sisältävä muona-annos.