Siirry sisältöön

Järjestötyö

 • Puheenjohtajien koulutuspäivät

  Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajapäiville. Päivien aikana puheenjohtajat saavat ajankohtaista tietoa jäsenten edunvalvontaan ja liiton toimintaan liittyvistä asioista.

 • Aliupseeriliiton työvaliokunta

  Aliupseeriliiton hallituksen tehtävänä on johtaa, kehittää ja edustaa liittoa. Hallitus asettaa keskuudestaan juoksevien ja hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten työvaliokunnan.

 • Pohjoisen aliupseerit pipolätkällä

  Pohjoisen aliupseerit järjesti pipolätkätapahtuman helmikuussa Sodankylän urheilupuistossa. Olosuhteet olivat arktisille erikoisosaajille sopivan kuiva, mittari näytti -18°C.

 • Sodan kasvot avautuivat ammattisotilaille

  Lähes 40 Satakunnan Aliupseerit ry:n jäsentä osallistui yhdistyksen jäsentilaisuuteen vakavan aiheen äärelle. Tilaisuuden teemana oli sodan kasvot. Asiantuntijoina paikalla oli kaksi taistelukokemusta omaavaa reserviläistä.

 • Huikea matka aliupseerien edunvalvojana

  Jyrki Surkka toimi aliupseereiden päätoimisena edunvalvojana yli kahdeksan vuotta. Hän luovuttaa seuraajalleen hyvin toimivan edunvalvontaorganisaation, jolla on valmius vastata tulevaisuuden haasteisiin.

 • Mika Tiitisestä Aliupseeriliiton puheenjohtaja

  Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Mika Tiitisen puheenjohtajaksi 1.1. alkavalle kaudelle. Kokous valitsi myös hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksessa vahvistettiin liiton strategia kaudelle 2024 – 2027 sekä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 • Aliupseeriliiton hallituksen vaali 2023

  Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat marraskuussa kuusi uutta jäsentä liiton hallitukseen. Puolet hallituksen 12 jäsenestä on erovuorossa kahden vuoden välein. Hallituksen jäsenen kausi kestää neljä vuotta.

 • Yhdistyspuheenjohtajat eduskunnassa

  Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat vierailivat puheenjohtajapäivien aikana eduskunnassa. Vierailun aikana puolustusvaliokunnan edustajat kertoivat puheenjohtajille valiokunnassa käsittelyssä olevista asioista.

 • Aliupseeripäivä Dragsvikissä

  Dragsvikin Aliupseerit järjesti Uudenmaan prikaatissa palveleville aliupseereille aliupseeripäivän kesäkuussa Dragsvikin upseerikerholla. Noin 60 % yhdistyksen jäsenistä osallistui päivään.

 • Uutta virtaa hallitustyöskentelyyn

  Satakunnan Aliupseerien hallitus vieraili syyskuussa Suomen Nato-edustustossa Brysselissä. Vierailusta jäi käteen runsaasti ideoita yhdistystoiminnan kehittämiseen.