Siirry sisältöön
 • Tehtävänkuvauksen vaikutus palkkaan

  Aliupseerien henkilöstöasioiden hoitonormin mukaan palkanmaksun perusteet määritellään tehtävään määräyksellä ja tehtävän kuvauksella. Tehtävään määräämisen jälkeen tehtävänkuvaus onkin tärkein virkamiehen palkan määrittävä dokumentti.

 • Siirtovelvollisille tukea muuttoihin

  Laki Puolustusvoimista määrittää aliupseerivirkojen olevan Puolustusvoimien yhteisiä. Virkamiehille tämä tarkoittaa siirtovelvollisuutta Puolustusvoimien eri työpisteiden välillä.

 • Koulutusta yhteistyönä

  Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni järjestivät luottamusmiehille, yhteistoimintaelimen edustajille ja puheenjohtajille suunnatun luottamusmies- ja yhteistoimintakurssin huhtikuussa.

 • Ammattisotilas on myös virkamies

  Virkamiehiä koskevat oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin. Aliupseerit ja sopimussotilaat saavat jo perehdytyksen aikana tietoa heitä koskevista työelämän pelisäännöistä.

 • Pohjolan pidäke on nyt kokonaisuus

  Puolentoista vuoden pitkä odotus päättyi. Ruotsi on nyt Naton jäsen. Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa pohjoisen pidäkkeen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

 • Puolustusvoimien henkilöstöstrategian uudet linjaukset

  Puolustusvoimien tavoitteena on turvata määrältään, laadultaan ja tahdoltaan riittävä henkilöstö, joka varmistaa Puolustusvoimille annettujen tehtävien toteuttamisen kaikissa valmiustiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

 • Neuvottelutulokset astuvat voimaan

  Sopimuserimielisyyksien välttämiseksi on tärkeää, että sopimusten soveltaminen ja henki jalkautuvat käytäntöön oikeanlaisena.

 • Sopimusten valvontaan lisää resursseja

  Aliupseeriliiton jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uusia tehtäviä siirtyy aliupseeristolle kiihtyvällä tahdilla niin kotimaassa kuin kansainvälissä organisaatioissa.

 • Lukijan kuva

  Ammattisotilas julkaisee jokaisessa numerossa lukijan kuvia. Kaikki Aliupseeriliiton jäsenet voivat lähettää palstalle omaan työhönsä liittyviä kuvia.

 • Yksilöllisempää suunnittelua työpaikkaliikuntaan

  Pursimies Henri Kirjasuo tutki liikunnanohjaajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään Merivoimien operatiivisen osaston valvonta-aliupseerien fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa.

 • Aliupseeriliiton työvaliokunta

  Aliupseeriliiton hallituksen tehtävänä on johtaa, kehittää ja edustaa liittoa. Hallitus asettaa keskuudestaan juoksevien ja hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten työvaliokunnan.

 • Pohjoisen aliupseerit pipolätkällä

  Pohjoisen aliupseerit järjesti pipolätkätapahtuman helmikuussa Sodankylän urheilupuistossa. Olosuhteet olivat arktisille erikoisosaajille sopivan kuiva, mittari näytti -18°C.

 • Euroopan nopein nainen

  Aliupseeriliiton vuoden 2023 urheilija, Minttu-Maria Gratschew, kasvoi kilparadalla ja moottoreiden parissa. Nyt, 24-vuotiaana, Gratschew on Street Biken suomen- ja euroopanmestari.

 • Mestarien kurssitapaaminen

  Maavoimien ensimmäinen mestarikurssi järjestettiin vuonna 2007. Kurssilta valmistui yhdeksän aliupseeria. Kurssitapaamisessa mestarit palasivat Maasotakouluun 17 vuoden jälkeen.

 • Uusi perheenjäsen tulossa?

  Lapsen saaminen on koko perheen elämän mittainen prosessi ja se alkaa hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Elämän ensimetreillä uusi tulokas tarvitsee molempien vanhempien hoitoa. Siksi Suomessa on perhevapaajärjestelmä.