Siirry sisältöön
 • Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä

  Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Rami Saari kuvaa henkilöstötilinpäätöksessä vuotta 2023 huomattavien muutosten käynnistymisen vuodeksi. Muutoksia aiheuttivat toimintaympäristön jännitteisyys, sotilaallinen liittoutuminen sekä työelämään kohdistuvat monenlaiset muutostekijät.

 • Luottamusmiessopimuksen jalkauttaminen on tärkeää

  Allekirjoitin yhdessä Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön kenraalimajuri Rami Saaren kanssa päivitetyn luottamusmiessopimuksen 23.4.2024. Sopimus sisältää työnantajan ja Aliupseeriliiton yhteisen näkemyksen siitä, miten luottamusmiestoimintamme on tarkoitus toteuttaa Puolustusvoimissa.

 • Lisää resursseja aliupseerien edunvalvontaan

  Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen ja henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Rami Saari allekirjoittivat 23.4.2024 uuden luottamusmiessopimuksen. Sopimuksessa Aliupseeriliitto ja Puolustusvoimat sopivat Aliupseeriliiton jäsenten luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Puolustusvoimissa.

 • Määrätietoista osaamisen kehittämistä

  Henkilöstön edustajan osaamisen kehittämisen tulee olla määrätietoista ja tavoitteellista. Pelkästään karismaattinen luonne ja hyvät sosiaaliset taidot eivät riitä, vaikka niistä onkin kiistämättä hyötyä.

 • Aliupseerin ylentäminen

  Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta, kokemusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ylentäminen tapahtuu Puolustusvoimien säädöksissä annettujen ylennysperusteiden mukaisesti.

 • Aliupseerin virkaan nimittäminen

  Aliupseerin virka voidaan täyttää julkisella haulla tai henkilöstösuunnittelun toimenpiteillä. Henkilöstösuunnittelun toimenpiteitä ovat keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu (AUKES) sekä sisäinen liikkuvuus.

 • Aliupseeri kansainvälisessä palveluksessa

  Suomen Nato-jäsenyyden myötä ulkomaan tehtävistä muodostuu osa aliupseerin urapolkua. Tehtävävaihtoehtojen määrä kasvaa huomattavasti aluksi Naton komento- ja johtorakenteessa sekä erillislaitoksissa.

 • Viisi vinkkiä huolettomaan kesäreissuun

  Passi, hammasharja ja TaskuTurva-sovellus. Mitä muuta pitikään muistaa ennen reissuun lähtöä? Ota vakuutuskumppanimme Turvan vinkit haltuun valmistautuessasi matkalle lähtöön.

 • Muista päivittää tehtävänkuvauksesi

  Jokaisella Puolustusvoimien työntekijällä on PVSAP-Fiori tehtävänkuvausjärjestelmässä kuvaus omasta tehtävästä. Esimies määrittelee järjestelmään alaisilleen ne työt, jotka alaisen on omassa tehtävässään suoritettava.

 • Edunvalvonta vaatii suunnitelmallisuutta

  Vääpeli Mikko Mahlamäki aloitti 2. Logistiikkarykmentin aliupseerien luottamusmiehenä maaliskuun alussa. Pitkin läntistä Suomea sijoittuvan joukko-osaston aliupseerien edunvalvonta vaatii suunnitelmallisuutta ja hyvää ajanhallintaa.

 • Luottamusmieskauden avaus

  Aliupseeriliiton luottamusmiehet aloittivat uuden luottamusmieskauden yhteisillä koulutuspäivillä. Tilaisuudessa luottamusmiehet saivat perustietoa Aliupseeriliitosta ja aliupseerien luottamusmiehenä toimimisesta.

 • Puheenjohtajien koulutuspäivät

  Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajapäiville. Päivien aikana puheenjohtajat saavat ajankohtaista tietoa jäsenten edunvalvontaan ja liiton toimintaan liittyvistä asioista.

 • Lomalaitumille!

  Vuosiloma on tärkeä osa työntekijän hyvinvointia ja työelämän laatua. Lomalla työntekijät voivat palautua työstä, nauttia vapaa-ajasta, viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa sekä harrastaa ja rentoutua.

 • Lukijan kuva

  Aliupseeriliiton jäesnet voivat lähettää palstalle omaan työhönsä liittyviä kuvia.

 • Siirtovelvollisille tukea muuttoihin

  Laki Puolustusvoimista määrittää aliupseerivirkojen olevan Puolustusvoimien yhteisiä. Virkamiehille tämä tarkoittaa siirtovelvollisuutta Puolustusvoimien eri työpisteiden välillä.