Siirry sisältöön

Osaava jäsen

 • Siirtovelvollisille tukea muuttoihin

  Laki Puolustusvoimista määrittää aliupseerivirkojen olevan Puolustusvoimien yhteisiä. Virkamiehille tämä tarkoittaa siirtovelvollisuutta Puolustusvoimien eri työpisteiden välillä.

 • Ammattisotilas on myös virkamies

  Virkamiehiä koskevat oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakeihin, asetuksiin ja sopimuksiin. Aliupseerit ja sopimussotilaat saavat jo perehdytyksen aikana tietoa heitä koskevista työelämän pelisäännöistä.

 • Tehtävänkuvauksen vaikutus palkkaan

  Aliupseerien henkilöstöasioiden hoitonormin mukaan palkanmaksun perusteet määritellään tehtävään määräyksellä ja tehtävän kuvauksella. Tehtävään määräämisen jälkeen tehtävänkuvaus onkin tärkein virkamiehen palkan määrittävä dokumentti.

 • Uusi perheenjäsen tulossa?

  Lapsen saaminen on koko perheen elämän mittainen prosessi ja se alkaa hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Elämän ensimetreillä uusi tulokas tarvitsee molempien vanhempien hoitoa. Siksi Suomessa on perhevapaajärjestelmä.

 • Virkamatka ja kulukorvaukset

  Virkamatka on esimiehen määräyksestä tehtävä matka, jonka virkamies tekee virkatehtävien hoitamista varten virkapaikan ulkopuolelle. Virkamatkustamisen periaatteet määritellään matkakustannusten korvaamisesta tehdyssä valtion virka- ja työehtosopimuksessa, jota kutsutaan matkustussäännöksi.

 • Uramahdollisuuksia sisäisellä liikkuvuudella

  Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa tehtävien täyttämisen Puolustusvoimissa ilman julkista hakua. Puolustusvoimien palveluksessa oleva voi ilmoittaa käytettävyytensä Puolustusvoimien avoimeen tehtävään.

 • Opintovapaalle hankkimaan osaamista

  Ammattisotilas voi anoa virkavapaata opintoja varten. Virkamiehellä on oikeus virkavapaaseen, jos palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden.

 • Tehtävänkuvaukset uudessa järjestelmässä

  Jokaisella Puolustusvoimien aliupseerilla ja määräaikaisella aliupseerilla tulee olla vahvistettu tehtävänkuvaus tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tehtävänkuvaus on virkamiehen työjärjestys ja palkanmaksun peruste.

 • Tapaturma työtehtävissä

  Työssä voi syntyä vamma, jota Valtiokonttori ei korvaa työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. Korvaus voidaan evätä, jos tapaturman määritelmä ei täyty. Puolustusvoimat on laajentanut sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja vammojen tutkimuksen ja hoidon osalta.

 • Tehtävään määräys toiselle paikkakunnalle

  Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen Puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon ja asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyjä varten (Laki puolustusvoimista 41 §).