Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton työvaliokunta

Aliupseeriliiton hallituksen tehtävänä on johtaa, kehittää ja edustaa liittoa. Hallitus asettaa keskuudestaan juoksevien ja hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten työvaliokunnan.

Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä enintään kaksi hallituksen muuta jäsentä. Aliupseeriliiton hallitus valitsi työvaliokunnan tammikuun kokouksessaan. Työvaliokunnassa toimii puheenjohtaja Mika Tiitisen ja varapuheenjohtajien Tuomas Miromäki ja Milla Asikainen lisäksi hallituksen jäsenet Kimmo Siika ja Janne Maula.

Miromäki on ollut Aliupseeriliiton hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen. Asikainen on toiminut liiton hallituksessa vuodesta 2011 alkaen. Hänet valittiin työvaliokuntaan vuonna 2013. Siika on ollut Aliupseeriliiton hallituksessa vuodesta 2015 alkaen ja työvaliokunnassa vuoden 2022 alusta lukien. Maula on ollut Aliupseeriliiton hallituksessa vuodesta 2018 alkaen. Hänet valittiin työvaliokuntaan ensimmäistä kertaa.

  • Aliupseeriliiton hallituksen vaali

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsee marraskuussa liiton hallitukseen uusia jäseniä. Tehtävästä kiinnostuneita ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, joten yhdistysten edustajat pääsevät äänestämään hallituksen jäsenistä kokouksessa. Kokous valitsee lisäksi liiton puheenjohtajan.

  • Kapteeni Nurmiselle kultainen ansiomitali

    Aliupseeriliiton hallitus myönsi kapteeni Jari Nurmiselle Aliupseeriliton kultaisen ansiomitalin. Nurminen työskentelee Ilmasotakoulussa aliupseeriston opintokokonaisuuksien kurssinjohtajana.

  • Järjestäytyminen on työelämän vaikuttamista

    Puheenjohtajien neuvottelupäivien keskeisiä teemoja olivat yhdistysten järjestäytymisasteen kehittyminen ja tulevan syksyn vaalit. Puheenjohtajat totesivat, että kun kaikki uudet aliupseerit saadaan edunvalvonnan piiriin heti työuran alussa, samalla edistetään koko ammattikunnan työoloja.