Siirry sisältöön

Turvallista Suomea ylläpitämässä

Keski-Suomen Aliupseerit halusi nostaa turvallisuusviranomaisten henkilöstöresurssien riittämättömyyden eduskuntavaaliteemaksi Keski-Suomessa. Kumppaniksi tähän työhön löytyi Keski-Suomen Poliisien yhdistys. Yhteistyön tuloksena oli 5.3. järjestetty Turvallinen Suomi –keskustelutilaisuus.

Tilaisuuden teemana oli Suomen ulkoinen ja sisäinenAmmattisotilas_MikaTiitinen_Kuva_AstaRuuskanen turvallisuus. Keskustelun tarkoituksena oli herättää sekä ehdokkaat että äänestäjät turvallisuusviranomaisten riittämättömään henkilöstömäärään.  Keski-Suomen Aliupseerien puheenjohtaja Mika Tiitinen näkee, että Aliupseeriliiton ja Suomen Poliisijärjestöjen Liiton tavoitteet ovat tässä asiassa yhteneväiset.

Poliisilla ja puolustusvoimilla on samat haasteet henkilöstön riittävyydestä verrattuna annettuihin tehtäviin. Tämä vaikuttaa myös henkilöstön jaksamiseen. Molemmilla liitoilla on huoli turvallisuustilanteen muutoksista aina vain haasteellisempaan suuntaan. Me sotilaat haluamme lisäksi varmistaa, että meillä on nykyaikainen, toimiva kalusto sekä riittävä materiaali tehtäviemme toteuttamiseksi ja uskottavan puolustuksen turvaamiseksi.

Tilaisuuden alustajina olivat Aliupseeriliiton puheenjohtaja Jyrki Surkan lisäksi eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari, järjestöpäällikkö Mika Nygård (Suomen Poliisijärjestöjen liitto) sekä poliisipäällikkö Timo Vuola (Sisä-Suomen poliisilaitos).

Ammattisotilas_TurvallinenSuomi

Alustusten jälkeen yleisön eteen katettiin Keski-Suomen kansanedustajaehdokkaista koottu paneeli. Yleisön tentattavana olivat Ahti Ruoppila (SDP), Juha Suonperä (Kokoomus), Anne Kalmari (Keskusta) ja Meri Lumela (Vihreät).

Yhteinen huoli resursseista

Puheenjohtaja Surkka muistutti kuulijoita siitä, miten puolustusvoimat osallistui säästötalkoisiin puolustusvoimauudistuksessa. Tuolloin puolustusvoimien henkilöstöstä vähennettiin noin 2500 tehtävää. Työtehtävien määrä puolestaan lähti jyrkkään nousuun kun muutos Suomen turvallisuusympäristössä

Ammattisotilas_TurvallinenSuomi3_Kuva_JaniLaitinenTiitisen mukaan Keski-Suomen Aliupseereiden kärkiaiheet olivat henkilöstön riittävyys ja jaksaminen, muuttuva turvallisuustilanne sekä hankinnat. Myös yleisökommenteissa sekä puolustusvoimien että poliisin henkilöstömäärien riittämättömyys nousi keskeisenä asiana esille. Yleisö nosti tilaisuudessa esille myös muita teemoja. Näitä olivat esimerkiksi poliisin pitkät vasteajat syrjäseuduilla, Senaatti-kiinteistöjen korkeat vuokrahinnat sekä Isis-taistelijoiden paluu Suomeen. Myös maahanmuuttoon liittyvät haasteet mietityttävät yleisöä.

Tiitinen näkee, että ammattiyhdistyksellä on tärkeä rooli nostaa omalla alueellaan esille koko ammattikunnalle tärkeitä asioita.

Mielestäni on meidän tehtävämme tuoda niin päättäjille kuin kansalaisille se viesti, että olemme turvallisuuskysymysten kanssa vakavissamme. Me haluamme vaikuttaa siihen, että päättäjät vievät asioita oikeaan suuntaan. Näen myös, että meidän velvollisuutemme on pitää ääntä jäsenten puolesta. Tavoitteemme on riittävät resurssit ja oikea henkilöstömäärä suhteessa tehtäviin.

Tilaisuuden valmistelu käynnistyi syksyllä 2018 yhdistysten puheenjohtajien puhelinkeskustelulla. Tiitinen otti viime syksynä yhteyttä Keski-Suomen Poliisien Yhdistyksen puheenjohtajaan Jussi Harjulaan. Sen jälkeen asia etenikin ketterästi kokeneiden järjestötoimijoiden käsissä.

Pidimme valmistelupalavereja ja jaoimme vastuualueet. Työskentelimme myös sähköpostitse ja Whatsappissa ja kävimme keskusteluja valmistelun eri vaiheista. Tapasimme etukäteen myös tilaisuuden juontajan ja valmistelimme juontoon tarvittavia teemoja ja kysymyksiä.

Ammattisotilas_TurvallinenSuomi2_Kuva_JaniLaitinen


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Jani Laitinen

  • Mika Tiitinen SAK:n aluetoimikunnan puheenjohtajaksi

    Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja Mika Tiitinen on valittu SAK:n Keski-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi. Jani Laitinen Keski-Suomen aliupseerit ry:stä jatkaa aluetoimikunnan jäsenenä.

  • Miksi osallistuin vuosikokoukseen?

    Uudenmaan Aliupseereiden vuosikokous pidettiin 20.3. Santahaminan maanpuolustuskerholla. Kokouksen esityslista koostui yhdistyksen sääntömääräisistä asioista. Kokoukseen osallistuneet jäsenet vahvistivat yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

  • Kotkan aliupseerit lopettaa toimintansa

    Kotkan aliupseerit ry teki vuosikokouksessaan päätöksen yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Kimmo Alpiranta hoitaa yhdistyksen purkamiseen liittyviä käytännön järjestelyjä haikein mielin.