Siirry sisältöön

Jäsenvakuutuksiin parannuksia

Aliupseeriliiton jäsenilleen tarjoamat vastuu- ja oikeusturvavakuutukset siirtyvät vakuutusyhtiö Turvaan 1.1.2023 alkaen. Jäsenen vakuutusturva paranee uuden sopimuksen myötä. Vakuutusyhtiön vaihtuminen ei aiheuta katkosta vakuutusturvaan.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksissa  vakuutettuina ovat liiton jäsenmaksua maksavat varsinaiset jäsenet omaa virka- tai työsuhdetta koskevissa asioissa, kun he toimivat sotilaina tai vastaavassa työssä, tai viranhaltijoina.

Mikä on jäsenen vastuuvakuutus?

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja. Jos työntekijä aiheuttaa ulkopuoliselle vahingon, pääsääntöisesti siitä vastaa työnantaja. Työntekijä saattaa kuitenkin tietyissä tilanteissa joutua korvausvastuuseen aiheuttamastaan vahingosta, jolloin vastuuvakuutukselle on tarvetta. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä on aiheuttanut vahingon vähäistä suuremmalla huolimattomuudella.

Mikä on ammatillinen oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan lakimiespalveluiden käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia. Vakuutusta voidaan käyttää riita-asiassa, joka on aiheutunut työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksesta. Tällainen on esimerkiksi riita-asia, joka koskee vakuutetun työ- tai virkasuhteen päättämistä.

100x50mm_TurvaLogo_CMYK_300dpi(avautuu uuteen ikkunaan)Vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiehen käyttämisestä.

Oikeusturvavakuutus kattaa lisäksi riita-asiat, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi vakuutusoikeudessa. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan jatkossa korvata avustajan käyttöä virkamieslakiin perustuvassa kuulemisessa, kun asia on sellainen, joka saattaa johtaa jäsenelle määrättävään virkamieslain mukaiseen sanktioon. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata myös välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiehen käyttämisestä Valtionkonttorille osoitetuissa hakemusasioissa.

Riita-asia työnantajan kanssa on aina ikävä juttu, koski se sitten irtisanomista tai maksamattomia palkkoja. Kun vakuutusyhtiö tulee asiaan mukaan, et joudu murehtimaan kuluista yksin muutenkin raskaassa tilanteessa.

Vakuutusten voimassaolo

Ammatillinen oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus ovat voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on voimassa myös Pohjoismaiden ulkopuolella, mikäli kyse on kansainvälisistä tehtävistä, jotka liittyvät vakuutetun viranhoitoon, kriisinhallintatehtäviin tai kansainväliseen avunantamiseen. Oikeusturvavakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että asia käsitellään Suomessa Suomen lakien mukaisesti.

Mitä vakuutuksista korvataan?

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja 100 000 euroon saakka. Omavastuuosuus on 100 euroa. Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä nousee aiemmasta. Ensi vuoden alusta alkaen se on enintään 25 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Jäsenenä maksat itse vain omavastuuosuuden.

Tutustu vakuutusehtoihin

Tutustu jäsenen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen tarkempaan sisältöön vakuutusehdoissa. Ne löytyvät osoitteesta turva.fi/aliupseeriliitto. Saat vakuutusehdot myös Turvan toimipaikoista tai soittamalla Turvan asiakaspalveluun, p. 01019 5110, arkisin klo 8-18. 

Aliupseeriliiton sopimusjuristit palvelevat sinua tilanteissa, joissa liiton ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus on voimassa.

Aliupseeriliitto on ottanut jäsenilleen myös kattavasti muita vakuutuksia, kuten vapaa-ajan matkustajavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen. Tutustu monipuolisiin vakuutuksiisi lisää: turva.fi/aliupseeriliitto

Hymyile, olet Turvassa

Turva on kotimainen ja asiakkaidensa omistama keskinäinen vakuutusyhtiö. Turvasta saat alan parasta palvelua ja vakuutat elämäsi rakkaimmat asiat helposti ja yksinkertaisesti.

Kun elämä kolhaisee, on hyvä olla Turvassa. Turvan tehtävä on auttaa sinua ja läheisiäsi vaikeina hetkinä, jotta voit palata takaisin sujuvaan arkeen. Juuri tätä varten Turva on perustettu, yhteiseksi turvaksi.

Teksti: Vakuutusyhtiö Turva
Kuvat: Riku Rissanen

 


  • Ammattisotilaalla on tyytyväisiä lukijoita

    Ammattisotilas-lehti tutki Aliupseeriliiton jäsenten näkemyksiä verkkolehden sisällöistä, luettavuudesta ja julkaisumuodosta. Kysely lähetettiin niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä.

  • Vapaaehtoisesti veteraanien tukena

    Reservin majuri Antti Roiko-Jokela (68) on tehnyt vapaaehtoistyötä lähes koko aikuisikänsä. Keski-Pohjanmaan veteraanikeräyksen piiripäällikkönä 12 vuotta toiminut mies on veteraani myös reserviläis- ja kiltatyössä.

  • Uutta virtaa hallitustyöskentelyyn

    Satakunnan Aliupseerien hallitus vieraili syyskuussa Suomen Nato-edustustossa Brysselissä. Vierailusta jäi käteen runsaasti ideoita yhdistystoiminnan kehittämiseen.