Siirry sisältöön

Yhdistyspuheenjohtajien neuvottelupäivät

Luottamusmiesvaalit, liiton hallituksen ja puheenjohtajan vaali sekä ajankohtaiset edunvalvontakysymykset keskusteluttivat laajasti puheenjohtajia kevään puheenjohtajapäivillä.

Edustajakokoukseen ja syksyn vaaleihin  valmistautuminen oli tärkeässä roolissa puheenjohtajapäivillä. Yhdistykset päättävät syksyn edustajakokouksessa Aliupseeriliiton strategiasta ja valitsevat liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistykset ryhtyvät pian valmistautumaan myös syksyllä toteutettaviin luottamusmiesvaaleihin. Puheenjohtajat kokevat, että luottamusmiestehtävien täyttäminen pätevillä ja osaavilla asiantuntijoilla on kriittinen menestystekijä Aliupseeriliiton toiminnassa.

Aliupseeriliiton jäsenmäärä on kasvussa ja jäsenten tehtävät muuttumassa. Puheenjohtajat keskustelivat puheenjohtaja Jyrki Surkan johdolla siitä, minkälaista edunvalvontaorganisaatiota liitto tulevaisuudessa tarvitsee pystyäkseen valvomaan jäsentensä etuja muuttuvassa toimintaympäristössä Suomessa ja ulkomailla. Keskustelussa nousi esille myös ajatuksia jäsenetujen ja -palveluiden kehittämiseen.

Pääluottamusmies Tomi Malkamäki avasi puheenjohtajille ajankohtaisten edunvalvontakysymysten merkitystä jäsenille. Hän kannusti puheenjohtajia tekemään syksyn edustajakokoukselle esityksiä, mitkä edistävät jäsenten työelämän laatua.

Pääluottamusmies Terho Eironen esitteli vuodenvaihteen järjestäytymisastetta. Puheenjohtajat keskustelivat järjestäytymisasteen merkityksestä Aliupseeriliitolle ja yhdistyksille. Eironen muistutti, että korkealla järjestäytymisasteella on merkitystä. Aliupseerien vaikutusvalta neuvottelupöydissä on niin vahva kuin jäsenmäärä on. Rekrytoinnin painopisteen tulee olla uusissa työntekijöissä, heti työuran alussa.

Puheenjohtajat keskustelivat yhdistysten palkitsemisjärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Monilla yhdistyksillä on kirjallinen palkitsemisohje ja pitkiä perinteitä ansioituneiden jäsenten palkitsemisesta.

Pääesikunnan henkilöstöosaston  apulaisosastopäällikkö, eversti Riku Suikkanen vieraili puheenjohtajapäivillä. Hän kertoi puheenvuorossaan aliupseeritehtäviin kohdistuvista muutoksista tulevina vuosina. Keskusteluissa yhdistyspuheenjohtajat nostivat esille huolen henkilöstömäärän riittävyydestä, aliupseerien koulutuksen oikea-aikaisuudesta ja työssä jaksamisesta   Myös Nato-jäsenyyden mukanaan tuomat muutokset ammattisotilaiden arjessa puhuttivat puheenjohtajia.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Ylä-Savon Kartingkilpailut

    Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset järjestävät jäsenilleen monenlaista toimintaa. Ylä-Savon Aliupseerit järjesti jäsenilleen jännittävän kartingkilpailun.

  • Vuoden 2022 mestaruuskilpailut

    Aliupseeriliitto järjestää vuonna mestaruuskilpailuja, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Ilma-ase-, frisbeegolf- ja golfmestaruuskilpailujen ajankohdat on julkaistu.

  • Hallituksen jäsenten valinta

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsee marraskuussa uusia jäseniä hallitukseen. Jäsenyhdistykset voivat tehdä esityksiä hallituksen jäsenistä.