Siirry sisältöön

Tavoitteena aktiiviset jäsenet

Edustajakokous hyväksyi Aliupseeriliiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Toimintavuoden painopisteet ovat liiton sisäisessä yhdistys- ja järjestötoiminnassa, jäsenistön jaksamisessa ja yhteiskuntavaikuttamisessa.

Eräänä keskeisenä tavoitteena vuonna 2017 on henkilöjäsenten aktiivisuuden kehittäminen. Vuoden aikana liitto kerää kokemuksia Osaava jäsen -toimintakonseptin vaikutuksista. Lisäksi tehdään selvitys nuorten jäsenten edunvalvonnallisista ja järjestötoiminnallisista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista.

Puheenjohtaja Mika Oranen muistuttaa, että aliupseeristo työskentelee jo käytännössä kaikissa joukko-osastoissa ja kaikilla toimialoilla. Tämä asettaa haasteita jäsenten tarpeet tunnistavalle toimintatavalle sekä jäsenistön tilan tuntemiselle yhdistyksissä. Edustajakokous2016_KuvaAsta Ruuskanen

– Aliupseeriliitto kannustaa yhdistyksiä lisäämään henkilöjäsenille kohdistuvaa yhdistystason paikallisten asioiden viestinnän määrää. Samalla viestinnän laatua kehitetään edelleen. Viestinnän painopisteenä ovat yhdistysten oman toiminnan sekä omien joukko-osastojen toimintaan liittyvä lähiviestintä.

Oranen kertoo, että jäsenpalvelua kehitetään jatkamalla kaikkien liittotason, aluetason ja paikallistason toimijoiden jalkautumista ruohonjuuritasolle yhdistyksiin ja jäsenistön työpaikoille.

– Jäsenistön keskinäistä ammatillisen tuntemuksen kehittämistä jatketaan viestinnällä, jossa tavoitteena on edistää sisäistä yhteenkuuluvaisuutta ja erilaisen ammatillisuuden arvostusta ja kunnioitusta.

 Tärkeitä henkilövalintoja

Kokous valitsi Marko Kilpisen liiton hallituksen varajäseneksi aikaisemmin eronneen Jukka Porkan tilalle. Kilpisen hallituskausi jatkuu vuoden 2017 edustajakokoukseen asti.

Edustajisto päätti, että vuoden 2017 tilintarkastajina toimii KHT Johanna Hilden ja hänen henkilökohtaisena varatilintarkastajana KHT Katja Hanski.  Toiminnantarkastajaksi valittiin Jari Jauni ja hänen henkilökohtaisena varatoiminnantarkastajana Ari Poutanen.

Edustajisto päätti varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi vuodelle 2017 1,1 % verotettavasta palkkatulosta. Lepäävien jäsenten liiton jäsenmaksuksi päätettiin 5,00 €/kk + työttömyyskassan jäsenmaksu. Eläkeläisjäsenten jäsenmaksu vuonna 2017 on 50 euroa alle 68-vuotiailta ja 20 euroa yli 68-vuotiailta.

Kokous hyväksyi myös Työtaistelurahasto-ohjeen, Menettelytavat henkilövalinnoille edustajakokouksessa -ohjeen sekä Palkitsemisohjeen.

Kokousedustajat tutustuivat vuoden 2015 toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden, tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti hallitukselle.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Järjestöjohto koulutuksessa

    Järjestöjohdon edunvalvonta- ja järjestöjohdon koulutukseen osallistui 32 yhdistysaktiivia 13 eri yhdistyksestä. Koulutukseen osallistui sekä uusia hallitusten jäseniä että kokeneita järjestökonkareita.

  • Kirkkaimmat mitalit Kainuuseen

    Tervareitin Aliupseerit vei mestaruuden sekä joukkuekilpailuissa että henkilökohtaisissa sarjoissa Aliupseeriliiton haulikkomestaruuskilpailuissa. Aliupseeriliiton haulikkomestaruuskilpailu järjestettiin Kajaanissa 23.-25.7. Samanaikaisesti ammuttiin myös Sotilasurheiluliiton ja Kainuun prikaatin haulikkolajien mestaruuksista.

  • Ehdokkaat Aliupseeriliiton hallitukseen

    Edustajakokous valitsee kuusi uutta hallituksen varsinaista ja varajäsentä erovuoroisten tilalle 31.10. - 1.11. Valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2021 edustajakokoukseen asti.