Siirry sisältöön

Hallituksen jäsenten valinta

Aliupseeriliiton edustajakokous valitsee marraskuussa uusia jäseniä hallitukseen. Jäsenyhdistykset voivat tehdä esityksiä hallituksen jäsenistä.

Aliupseeriliiton hallituksessa on puheenjohtaja ja kaksitoista hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja Jyrki Surkka odottaa yhdistyksiltä runsaasti esityksiä uusista hallituksen jäsenistä.

– Kaikki organisaatiot kaipaavat uutta verta ja uusia näkemyksiä.

Aliupseeriliiton hallitus johtaa, kehittää ja edustaa liittoa. Hallitus valmistelee palkkaus- ja muut sopimustavoitteet ja hyväksyy virkaehtosopimukset.  Surkka näkee, että hallituksella on keskeinen rooli jäsenten etujen ajamisessa.

– Hallituksella on keskeinen rooli virkaehtosopimusneuvotteluissa. Hallitus määrittelee neuvottelujen tavoitteet muun muassa jäsenyhdistykseltä tulleiden esitysten pohjalta.

Hallitus valmistelee liiton toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Hallitus myös vastaa liiton taloudesta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Hallitus ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt ja puolustushaarapääluottamusmiehet ja sopii heidän työsuhteidensa ehdoista.

Surkka kertoo, että hallitus kokoontuu kuudesta kahdeksan kertaa vuodessa. Kokouksissa hallitus kuulee laajalti liiton asiantuntijoita jäsenten edunvalvontaan liittyvistä asioista.

– Pääluottamusmiehet ovat asiantuntijoina aina läsnä hallituksen kokouksissa. Näin hallituksen jäsenillä on varmasti oikea tilannekuva jäseniä koskevista asioista. Toimiston henkilökunta valmistelee hallituksen käsittelyyn tuotavat asiat ja he toimivat hallituksen asiantuntijoina.

Milla Asikainen aloitti hallituksen varajäsenenä vuonna 2007 ja varsinaisena jäsenenä 2011. Pitkään oman yhdistyksensä hallinnossa toiminut Asikainen hakeutui liiton hallitukseen, koska halusi päästä vaikuttamaan kasvavan liiton tavoitteisiin ja toimintaan.

– Halusin edustaa kentän ääntä ja tuoda sieltä asioita hallitukseen päätösten pohjaksi. Haluisin olla luomassa jäsenille hyvää liittoa.

Asikaiselle mieluisimpia päätöksiä hallituksessa ovat ne, joilla edistetään jäsenistön etuja niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. Haastavimmiksi hän kokee riidat, mitkä päätyvät hallituksen päätöksellä työtuomioistuimeen.

– On aina ikävää, kun ajaudumme työnantajan kanssa tilanteeseen, jossa emme näe muuta mahdollisuutta. Toisaalta työtuomioistuimen päätös on lopullinen. Sen jälkeen puolin ja toisin tiedetään, miten toimia.

Pasi Jalonen on ensimmäistä kauttaan Aliupseeriliiton hallituksessa. Ennen tätä hän toimi yhden kauden varajäsenenä

– Hallituksessa pääsen vaikuttamaan asioihin. Kokeneemmat hallituksen jäsenet ovat ottaneet minut avosylin vastaan. Kynnys aloittaa hallitustyöskentely oli matalampi hallituksen varajäsenen taustalla.

Jalosen mielestä hallituksen jäsenenä haastavinta on suurten asiakokonaisuuksien hahmottaminen ja mahdollisimman tasapuolinen päätöksenteko. Mieluisinta puolestaan ihmisten tapaaminen, asioista keskustelu ja asioiden etenemisen havainnointi.

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen, Rainer Hiuspää, Mikko Laine

  • Uusia ohjeita henkilötietojen käsittelyyn

    Aliupseeriliiton hallitus hyväksyi liiton jäsenrekisteriin uudet henkilötietojen käsittelyn periaatteet huhtikuussa. Luottamusmiehet ja yhdistysten jäsenrekisterikäyttäjät ovat perehtyneet uusiin toimintaperiaatteisiin toukokuun aikana ja he ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

  • Aliupseeriliiton työvaliokunta

    Aliupseeriliiton hallituksen tehtävänä on johtaa, kehittää ja edustaa liittoa. Hallitus asettaa keskuudestaan juoksevien ja hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelua varten työvaliokunnan.

  • Aliupseeripäivä Dragsvikissä

    Dragsvikin Aliupseerit järjesti Uudenmaan prikaatissa palveleville aliupseereille aliupseeripäivän kesäkuussa Dragsvikin upseerikerholla. Noin 60 % yhdistyksen jäsenistä osallistui päivään.