Siirry sisältöön

Kenestä Vuoden 2021 aliupseeri?

Vuoden aliupseeriksi voidaan valita Aliupseeriliiton jäsen, joka on ansioitunut palvelustehtävässä, käyttäytyy ja suorittaa palvelustehtävänsä moitteettomasti ja edistänyt oman ammattikuntansa asemaa merkittävästi

Vuoden aliupseeri valitaan jäsenyhdistysten tekemien perusteltujen, kirjallisten esitysten perusteella. Myös Aliupseeriliiton yksittäiset jäsenet voivat tehdä esityksiä vuoden aliupseeriksi.

Jos haluat ilmiantaa ansioituneen työtoverisi ja ehdottaa häntä Aliupseeriliiton vuoden aliupseeriksi, lähetä perusteltu esityksesi Aliupseeriliiton toimistolle osoitteella toimisto@aliupseeriliitto.fi. Esitysten tulee olla perillä viimeistään 2.9.2021

Aliupseeriliiton hallitus valitsee Vuoden aliupseerin. Valinta julkaistaan edustajiston kokouksessa 3.-4.11.

Vuoden aliupseerille luovutetaan Suomi-konepistooli, minkä alustaan kiinnitetään hopealaatta. Laattaan kaiverretaan teksti: Vuoden aliupseeri ja saajan nimi sekä päivämäärä.

Kuvat: Asta Ruuskanen, Joni Wallin

  • Vapaaehtoisena viidellä vuosikymmenellä

    Liisa Lottanen katsoo sotilasuransa alkaneen vuonna 1964 kun hän löi silloista Savon prikaatin komentajaa tarjottimella päähän. Sen jälkeen häntä eivät ole sotilasarvot pelottaneet.

  • Työssä jaksaminen kiinnosti Kuopiossa

    Kuopion Aliupseerien järjestöpäivän teemana oli työssä jaksaminen. Järjestöpäivä liittyy Osaava jäsen kampanjaan, jonka jalkauttaminen aloitettiin Aliupseeriliitossa vuonna 2016. Kuopion Aliupseerien puheenjohtaja Tuomo Ruuskanen avasi tilaisuuden toteamalla aiheen olevan rankka. Hän lupasi osallistujille, että asiaa käsitellään ilman otsaryppyjä.

  • Yhdistysten puheenjohtajat koulutuksessa

    Yhdistyspuheenjohtajien omat puheenjohtajapäivät pidettiin Helsingissä syyskuussa. Kahden päivän aikana puheenjohtajat keskustelivat laajasti aliupseerien edunvalvontaan sekä yhdistysten ja Aliupseeriliiton kehittämiseen liittyvistä asioista.