Siirry sisältöön

Kenestä Vuoden 2021 aliupseeri?

Vuoden aliupseeriksi voidaan valita Aliupseeriliiton jäsen, joka on ansioitunut palvelustehtävässä, käyttäytyy ja suorittaa palvelustehtävänsä moitteettomasti ja edistänyt oman ammattikuntansa asemaa merkittävästi

Vuoden aliupseeri valitaan jäsenyhdistysten tekemien perusteltujen, kirjallisten esitysten perusteella. Myös Aliupseeriliiton yksittäiset jäsenet voivat tehdä esityksiä vuoden aliupseeriksi.

Jos haluat ilmiantaa ansioituneen työtoverisi ja ehdottaa häntä Aliupseeriliiton vuoden aliupseeriksi, lähetä perusteltu esityksesi Aliupseeriliiton toimistolle osoitteella toimisto@aliupseeriliitto.fi. Esitysten tulee olla perillä viimeistään 2.9.2021

Aliupseeriliiton hallitus valitsee Vuoden aliupseerin. Valinta julkaistaan edustajiston kokouksessa 3.-4.11.

Vuoden aliupseerille luovutetaan Suomi-konepistooli, minkä alustaan kiinnitetään hopealaatta. Laattaan kaiverretaan teksti: Vuoden aliupseeri ja saajan nimi sekä päivämäärä.

Kuvat: Asta Ruuskanen, Joni Wallin

  • Ensimmäinen edustajakokous etänä

    Aliupseeriliiton edustajakokous toteutettiin koronapandemian takia erityisjärjestelyin. Kokoukseen osallistui 18 jäsenyhdistyksen varsinaisten kokousedustajien lisäksi liiton hallitus, pääluottamusmiehet ja liiton toimiston henkilökunta.

  • Edustajakokous päätti strategiasta

    Edustajakokous linjasi Aliupseeriliiton toiminnan suuntaviivoja tulevalle strategiakaudelle. Vuoden 2023 loppuun ulottuvan strategiakauden toiminnan periaatteina ovat edunvalvonnan tinkimättömyys, järjestötoiminnan tehokkuus, paikallisyhdistysten aktiivisuus, osaavan jäsenen periaate, yhteisöllisyys ja toiminnan läpinäkyvyys, jatkuva kehittyminen sekä resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö.

  • Aliupseeriliiton jäsentutkimus lokakuussa

    Aliupseeriliitto selvittää lokakuussa Puolustusvoimien palveluksessa olevien jäsenten näkemyksiä liiton edunvalvonnasta ja jäsenpalveluista. Tutkimuksen toteuttaa Taloustutkimus.