Siirry sisältöön

Valmiuksia ja aatteellista toimintaa

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on nimensä mukaisesti reserviupseereiden valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö.

Reserviupseeriliiton tehtäviä ovat reserviupseerien Ammattisotilas_RUL_Ampumamestaruuskilpailut 1sotilaallisten tietojen, taitojen ja kenttäkelpoisuuden kehittäminen. Lisäksi liitto edistää jäsentensä kykyä toimia kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Toiminnanjohtaja Janne Kosonen kertoo, että RUL toimii reserviupseerien etujärjestönä ja ampumatoiminnan edunvalvojana sekä reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä.

– Koulutus ja itsensä jatkuva kehittäminen ovat olennaisia osia reserviupseeriuutta. RUL:n erityisen kiinnostuksen kohteena on johtamiskoulutus ja liitto vastaakin MPK:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittämisestä.

Ensimmäinen reserviupseerikerho perustettiin Helsinkiin joulukuussa 1925. Suomen Reserviupseeriliitto perustettiin 17.5.1931. Liittoon kuuluu 315 jäsenyhdistystä ja 20 piiriä. Jäsenyhdistyksissä noin 27000 henkilöjäsentä. Yhdistys- ja piiriorganisaatio kattaa käytännössä koko maan. Liiton toimisto sijaitsee Maanpuolustustalossa Helsingin Döbelninkadulla. Liiton toimistossa työskentelee kolme henkilöä.Ammattisotilas_RUL_Milcomp 1

Laajaan jäsenkuntaan kuuluu Kososen mukaan eri-ikäisiä reserviupseereita kaikista puolustushaaroista ja aselajeista. Naisia jäsenistä on noin 200. Liiton jäseninä on muutamia satoja evp-sotilaita erityisesti upseereita ja toimiupseereita. Monella paikkakunnalla evp-sotilaat ovat yhdistysten keskeisiä toimijoita.

– Ammattialiupseereiden ja evp-aliupseereiden kanssa RUL tekee mielellään yhteistyötä erityisesti maanpuolustuskoulutuksessa sekä liikunta- ja ammuntatoiminnassa. Reserviläisten ampumatoiminta on aktiivista ja lajikirjo on laaja perusammunnoista aina toiminnallisiin SRA-ammuntoihin saakka. Liikuntapuolella on tarjolla perusliikunnan lisäksi mm. maantiemarsseja ja sotilasmoniotteluita.

Ammattisotilas_RUL_CIOR 3

Kuvat: RUL


  • Jäsenetuna mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

    Oma luottamusmies on Aliupseeriliiton tärkein ja näkyvin vaikuttaja hallintoyksikössä. Jäsenetuna saatavien luottamusmiespalveluiden kautta on mahdollista selvittää ja edistää monia työn tekemiseen tai palvelussuhteen ehtoihin liittyvää kysymystä.

  • Surkka jatkaa Aliupseeriliiton puheenjohtajana

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsi Jyrki Surkan jatkamaan Aliupseeriliiton puheenjohtajana. Puheenjohtajakausi on neljävuotinen. Surkka on toiminut Aliupseeriliiton puheenjohtajana 1.3.2018 alkaen. Aliupseeriliiton hallitus valitsi kokouksessaan liiton varapuheenjohtajiksi Mika Tiitisen ja Tuomas Miromäen.