Siirry sisältöön

Ennakkoluuloton, aktiivinen ja osaava ylivääpeli

Aliupseeriliiton hallitus valitsi ylivääpeli Ville Tommolan (41) Vuoden aliupseeriksi. Tommola on omalla työpaikallaan laajalti arvostettu sekä työtovereiden että esimiesten silmissä. Hänet nähdään ennakkoluulottomana, aktiivisena ja osaavana työntekijänä.

Vuoden Aliupseeri –nimitys oli mieluisa yllätys Tommolalle.  Oman yhdistyksen laatimat palkitsemisperusteet olivat kuitenkin Vuoden aliupseerille hieman hämmentävää kuultavaa.

Aliupseereiden arvostus on noussut paljon viime vuosien aikana. Aliupseereissa on paljon ammattitaitoista väkeä monissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä ja moni muukin olisi ansainnut palkinnon. Palkitseminen tuntuu erityisen hyvältä, koska valinnan ovat tehneet omat kollegat.

Vuonna 2018 Tommola valittiin myös oman yhdistyksensä, Uudenmaan Aliupseerit ry:n, vuoden Aliupseeriksi.

Tommola työskentelee Kaartin jääkärirykmentissä, esikunnan operatiivisella osastolla. Hän pitää tehtäviään itsenäisinä ja haastavina.

Työni on sopivan haastavaa ja itsenäistä ja pääsen lisäksi osallistumaan moniin työyhteisömme asioihin. Osastollamme on hyvä ja innostava työilmapiiri. Motivoituneiden reserviläisten kanssa toimiminen sotaharjoituksissa tuo hyvän lisän työtehtäviin.

Varusmiespalveluksen Tommola suoritti sotilaspoliisina Helsingin ilmatorjuntarykmentissä Hyrylässä. Kun tutussa palveluspaikassa avautui uusia sotilasammattihenkilön virkoja heti varusmiespalveluksen jälkeen, Tommola haki ja pääsi töihin sotilaspoliisiksi.

Taloon tullessani ajattelin tekeväni samaa tehtävää samassa paikassa koko työurani. Maailma ja ajatukset kuitenkin muuttuivat. Toimin vartiopäällikkönä Helsingin ilmatorjuntarykmentissä sen lakkauttamiseen asti vuoteen 2007 ja vuoden 2008 Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa.

Kun sotilasläänien esikunnat perustettiin vuonna 2008, Tommola pääsi hakemaansa tilannevalvojan tehtävään Etelä-Suomen sotilasläänin esikuntaan.

Siirryin myöhemmin valvontajohtajaksi ja toimin siinä tehtävässä aina sotilasläänin lakkauttamiseen asti vuoden 2014 loppuun. Läänistä siirryin nykyiseen tehtävääni Kaartin jääkärirykmenttiin.

Osaamisen kehittäminen tärkeää

Tommola on koko virkauransa halunnut kehittää omaa osaamistaan. Hän on hakeutunut aktiivisesti virka-urakursseille ja täydennyskoulutukseen.  Kaksikymmentä vuotta Puolustusvoimissa työskennellyt Tommola on elänyt läpi parikin aliupseereiden koulutusjärjestelmän uudistusta. Hän on suorittanut vanhanmuotoisen Sotilasammattihenkilön peruskurssin sekä SAMOJ2:n ja SAMOK2:n.

Tommola pitää tärkeänä huolehtia omasta kenttäkelpoisuudestaan. Nuoruuden liikuntaharrastukset loivat hyvän pohjan sotilaan säännölliselle liikunnalle. Lajivalikoimaan kuului nuorempana jalkapallo ja yleisurheilu.

Liikunta väheni hetkeksi uran alkuvuosina. Sotilaslääniin siirtyessäni tein päätöksen liikunnan lisäämisestä vastapainoksi istumatyön lisääntymiselle. Aloitin säännöllisemmän lenkkeilyn ja määrät kasvoivat pikkuhiljaa. Muutamien maratonien jälkeen kokeilin ultrajuoksua ja jäin siihen koukkuun. Viime vuonna juoksin 246 kilometriä pitkän Spartathlonin läpi ja nyt olen palannut kohtuullisemman liikuntamäärän pariin.

Tommolan työ operatiivisella osastolla on hänelle mieluisaa ja hän toivoo voivansa jatkaa siinä edelleen.

Ammattitaidon ja kokemuksen kasvaessa voin osallistua jatkossa enemmän työn ja toimintatapojen kehittämiseen ja kouluttamiseen. Osallistun jatkossakin aktiivisesti täydennyskoulutukseen. Seuraan myös mielenkiinnolla aliupseereille avautuvia uusia tehtäviä.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Mestarien kurssitapaaminen

    Maavoimien ensimmäinen mestarikurssi järjestettiin vuonna 2007. Kurssilta valmistui yhdeksän aliupseeria. Kurssitapaamisessa mestarit palasivat Maasotakouluun 17 vuoden jälkeen.

  • Moottoripyörä vaihtui kameraan

    Tähtitieteilijähän minusta piti tulla. Se oli lapsuuden haaveammattini. Musiikki vaan tuli jossain vaiheessa sotkemaan suunnitelmat. Taivaan havainnointi unohtui pitkäksi aikaa. Nyt olen löytänyt takaisin pimeään, tähtitaivaan alle.

  • Vääpelit varusmiesten tukena

    Vääpelit Marko Konster ja Markus Viitanen ovat työskennelleet koko virkauransa Karjalan prikaatissa. Molemmilla on laaja kokemus varusmiesten kanssa työskentelystä.