Siirry sisältöön

Sotatyö ei ole rakettitiedettä

Vuoden aliupseeri ylipursimies Hannu Unger (49) on palvelut puolustusvoimia neljännesvuosisadan ajan. Tällä hetkellä Unger toimii Ilmasotakoulussa esikuntamestarina. Hänen haaveenaan on päästä joskus huollon tehtäviin.

Vuoden aliupseerin työpaikka on Ilmasotakoulun Ammattisotilas_VuodenAliupseeri_HannuUnger3_Kuva_Ilmavoimathallinto-osastolla. Monipuolinen työ sisältää mielenkiintoisia tehtäviä. Komendanttina Unger johtaa ja ohjaa Jyväskylän varuskunnan varuskunnallisia tapahtumia sekä pitää yhteyttä eri yhteistyötahoihin. Hän toimii myös Ilmasotakoulun oikeusupseerina.

Ungerin palkitsemista esittänyt Keski-Suomen aliupseerit kertoi palkitsemisperusteissa, että miehellä on hyvin monialaista osaamista ja hänellä on kyky ennakkoluulottomaan vastuun ottamiseen.  Unger kokee, että hänellä on ollut onni päästä tekemään ja näkemään monenlaisia asioita puolustusvoimissa.

– Olen ollut siunattu äärettömän hyvillä työkavereilla ja esimiehillä ja ennen kaikkea ennakkoluulottomilla. Olen saanut vastuuta yksilö- enkä henkilöstöryhmäperusteella. Otan vastaan työn kuin työn. Jos en tiedä, otan selvää. Ei sotatyö ole rakettitiedettä.

Komendanttina Unger koordinoi varuskunnalliset tapahtumat kuten Ilmavoimien vuosipäivän, lippujuhlapäivän ja itsenäisyyspäivän sekä Ilmasotakoulun juhlallisuudet. Myös erilaiset varuskunnalliset vierailut ja niihin liittyvät toimet lankeavat hänen tehtäväkseen.

– Vastaan Ilmasotakoululle tuleviin tukipyyntöihin ja junailen niitä osaltani. Komendantin työn kuvaan kuuluu lähes kaikki, mikä ei tunnu kuuluvan kenellekään. Jos joku soittaa pv:n vaihteeseen, eikä tiedä kenelle pitäisi yhdistää, niin ne puhelut tulevat lähes poikkeuksetta komendantille. Lisäksi varuskunnan liikenne- ja pysäköintiasiat kuuluvat tehtävänkuvaan. Sidosryhmistä pääasiassa työskentelen eri veteraani- ja maanpuolustusyhdistysten kanssa. Jyväskylän kaupunki ja seurakunta ovat myös voimakkaasti kuvassa mukana.

Ammattisotilas_VuodenAliupseeri2_HannuUnger_Kuva_AstaRuuskanen
Puheenjohtaja Mika Oranen luovuttaa Ungrille Vuoden aliupseerin palkinnon.

Oikeusupseerina Unger valmistelee Ilmasotakoulun rikosoikeudellisia asioita ja esittelee ne koulun johtajalle. Hän toimii myös yhteyshenkilönä puolustushaaran lakimiesten, poliisiin ja syyttäjän suuntaan.

– Valmistelen tutkinta- ja syyteharkintapyynnöt. Valmistelen Ilmasotakoulun johtajalle kurinpitoratkaisujen tarkastukset neljännesvuosittain. Ohjaan ja koulutan Ilmasotakoulun kurinpitoesimiehiä sotilaskurinpidollisisssa asioissa. Henkilökunnan vahinkoasioiden esittely ja valmisteleminen kuuluu työn kuvaani. Lisäksi otan kantaa ja selvitän koulua kohtaan tai koulun toiminnan aiheuttamia vahinkoasioita.

Arjessa Unger työskentelee pääasiassa henkilöstösektorin asiantuntijoiden kanssa.  Kahden ison vastuualueen lisäksi hän sijaistaa henkilöstösektorin taistelijapariaan henkilöstöasioiden hoidossa.

Vaihtelevuus ja vapaus motivoivat

Monipuolinen ja vaativa työ vaatii monipuolista osaamista ja hyviä sosiaalisia taitoja.  Esimerkiksi tietojärjestelmien ja tiedon haun hallinta ovat keskeisessä roolissa Ungerin työssä. Hän näkee, että ammattitaito tehtävässä kasvaa sitä mukaa, kun kokemusta karttuu.

– Tässä työssä on koko ajan sata rautaa tulessa ja kaikki hommat nytkähtelevät pikku hiljaa eteenpäin. Kokonaisuuksien hallinnan tulee olla hyvällä tasolla. Sosiaalisuus ja hyvät sosiaaliset taidot ovat avainasemassa tässä työssä. Aika pitkälle tässä työssä pärjää terveellä maalaisjärjellä.

Mielenkiintoisinta Ungerille hänen työssään on työn vaihtelevuus ja vapaus työn tekemisessä. Haastavinta ovat vastaavasti tiukat aikataulut ja työn määrä.

Kouluttajasta esikuntamestariksi

Unger aloitti sotilasuransa kouluttajana ja siirtyi sen jälkeen taisteluvälinealiupseeriksi ja varastomestariksi.

– Olen toiminut myös vartiopäällikkönä, perusyksikön vääpelinä, esikunta-aliupseerina ja nyt esikuntamestarina, varuskunnan komendanttina ja oikeusupseerina. Lisäksi olin kuusi vuotta oman toimen ohella sotilaskeittäjäkurssin johtajana ja pääkouluttajana Lentosotakoulussa.

Ennen sotilasuraa Unger työskenteli mainos- ja turvallisuusalalla. Hän on ollut koko aikuisikänsä kiinnostunut oman osaamisensa kehittämisestä.

–  Opiskelin ensin asentaja-koneistajaksi ja sitten vartijaksi. Lisäksi suoritin vartioimisliikkeen vastaavan hoitajan tutkinnon. Ihmisen fysiologia on kiinnostanut sen verran, että suoritin vuosina 2014-15 lähihoitajan tutkinnon.

Virkaurakurssien lisäksi Unger on suorittanut toimialaopintoja

– Suoritin taisteluvälinemies-kurssin 1998, vartiomieskurssin 2001 ja huollon toimialaopinnot 1:n Huoltopalvelulinjalla vuonna 2007.

Halu kokea ja oppia uutta ei vielä ole mieheltä loppunut. Ungerilla on haave, minkä hän toivoo voivansa toteuttaa tulevien vuosien aikana.

– Olen sydämeltäni huoltomies. Haluan tehdä huollon hommia.

  • Watch Your Six (WY6) tähtää maailmalle

    Enrico Annus ja Matias Petäistö ovat taustaltaan erikoisjääkäreitä. Miehet päättivät tämän vuoden alussa perustaa yhtyeen nimeltä WY6 ja tähtäävät nyt maailmalle myös musiikilla.

  • US Navy SEA Class 222

    Kirjoittaja osallistui ensimmäisenä suomalaisena aliupseerina Yhdysvaltain merivoimien Senior Enlisted Academyn SEA kurssille numero 222 alkuvuodesta 2019.

  • Egosta Vuoden sotakoira

    Saksanpaimenkoira Ego on valittu Vuoden sotakoiraksi. Kainuun prikaatissa palveleva kahdeksanvuotias saksanpaimenkoira osallistuu omalta osaltaan varusmiesten koulutukseen.