Siirry sisältöön

Pohjoismaista koulutusyhteistyötä

Vuonna 2014 käynnistynyt Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö (FISE) laajeni vuoden 2018 alussa koskemaan aliupseeriston koulutusta. Ensimmäinen koulutusvaihtoon Suomeen tullut ruotsalainen aliupseeri oli ylikersantti Stefan Peltonen.

Syksyllä 2018 saapui Maasotakouluun kouluttajavaihtoon Ruotsin armeijan ylikersantti Stefan Peltonen. Tukholmalainen Peltonen palasi kriha-tehtävistä Malista kesällä 2018. Tuolloin hän keskusteli rykmenttinsä mestarin kanssa, joka kertoi hänelle mahdollisuudesta päästä kouluttajavaihtoon Suomeen.

Päätös lähteä ja kaikki käytännön järjestelyt sujuivat nopeasti. Jo kolmen päivän päästä tuosta keskustelusta Peltonen saapui Maasotakoululle. Kouluttajavaihdon nopeaan toteutumiseen vaikuttivat taustalla niin hyvät henkilökohtaiset suhteet sotilasmestari Ekin ja Ruotsin maavoimien sotilasmestari Blomgren välillä, kuin myös sopivan ja vaihtoon halukkaan aliupseerin löytyminen. Yhtenä isona kannustimena voitaneen pitää myös Peltosen tyttöystävää, joka opiskelee ja tekee parhaillaan opinnäytetyötään ammattikorkeakoulussa Lahdessa.

Peltonen on koulutukseltaan panssarijääkäri ja taistelupioneeri. Hän aloitti Ruotsin armeijassa 2012. Vertaillessaan Ruotsin ja Suomen armeijaa hän toteaa, että molemmissa armeijoissa on hyvät ja erilaiset puolensa – huonoja ei niinkään. Aliupseerin palkkataso on molemmissa armeijoissa lähellä toisiaan ja molemmissa maksetaan myös sotaharjoituskorvauksia. Erojakin toki löytyy, esimerkiksi johtamis- ja asejärjestelmien muodossa, mutta myös yhtäläisyyksiä, sillä molemmat armeijat käyttävät samaa kalustoa. Esimerkiksi CV90 on tuttu Peltoselle jo varusmiespalveluksen ajoilta.

Peltonen pitää kouluttajavaihtoa hyvänä väylänä laajentaa omaa osaamistaan. Komennuksen jälkeen hänen on mahdollista hakeutua uusiin ja vaativampiin aliupseeritehtäviin. Hän kehottaa kaikkia sotilaita hakeutumaan kansainvälisiin kouluttajavaihtoihin ja kursseille, jotka luovat paljon uusia mahdollisuuksia nuorille aliupseereille. Kaikki armeijat kansainvälistyvät ja tekevät entistä enemmän yhteistyötä koulutuksen, harjoitusten ja operaatioiden osalta.

Peltosen oli tarkoitus alun perin työskennellä Maasotakoulussa vuoden. Kesällä 2019 hänen komennustaan jatkettiin. Komennuksen tässä vaiheessa Peltonen työskentelee Lappeenrannassa Maasotakoulun Jalkaväkikoulussa ja pian hänellä on siirto edessä Pioneerikoulun puolelle. Hänen mielestään on hyvä, että kouluttajavaihdon aikana hänelle tarjoutui mahdollisuus perehtyä Maasotakoulun eri koulutusyksiköihin. Peltonen pitää myös Suomen armeijan tarjoamia aliupseerien urapolkuja hyvinä.

Ensimmäistä Ruotsiin koulutusvaihtoon lähtevää aliupseeria haetaan parhaillaan. Ruotsinkielentaitoiselle aliupseerille vaihto tarjoaa erinomaisen tilaisuuden päästä tutustumaan naapurimaan armeijan toimintaan ja aliupseeritehtäviin.

Haastattelu: Riku Rissanen ja Esa Ek
Kuvat: Riku Rissanen

  • Näköalapaikka sotilaiden liikuntaan

    Vääpeli Pasi Suvisolan työ liikuntakasvatusaliupseerina on näköalapaikka varusmiesten ja ammattisotilaiden arkeen. Työssään hän haluaa innostaa ja kannustaa sotilaita liikkumiseen ja edistää henkilöstön työssä jaksamista.

  • Tehtävänä kouluttaja

    Noin kolmannes aliupseereista työskentelee erilaisissa kouluttajatehtävissä. Pursimiehet Anton Hämelin ja Patrick Rappu ovat työskennelleet kouluttajina yli 10 vuotta. He vastaavat omalta osaltaan Puolustusvoimien joukkotuotannon toteuttamisesta.

  • Huikeatkin tavoitteet ovat saavutettavissa

    Jääkiekkoilija Tanja Niskanen (27) on valittu Aliupseeriliiton Vuoden urheilijaksi. Kersantti Niskanen työskentelee Karjalan lennostossa tilannevalvonta-aliupseerina. Suomen kansalle Niskanen tuli tutuksi jännittävässä jääkiekon MM-turnauksessa, jossa naisten joukkue taisteli Suomelle hopeaa.