Siirry sisältöön

Valvontajohtaja on tilannekuvan ytimessä

Pursimies Pirjo Räisäselle on myönnetty jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnustuspalkinto. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön kustantama rahapalkinto on tarkoitettu Puolustusvoimien palveluksessa olevien sotilaiden palkitsemiseen yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi.

Ammattisotilas_PirjoRäisänen__Kuva_AstaRuuskanen

Kuva: Asta Ruuskanen

Palkitsemisperusteena oli  ammattisotilaiden ansioituminen esimiehenä tai johtamistehtävässä. Puolustusvoimat nosti palkitsemispuheenvuoroissa esille lisäksi palkittujen pitkäaikaisen näytön ja erityisen ansiokkaan valmiutta kehittävän toiminnan.

Tilaisuudessa luetussa palkitsemisperusteissa pursimies Räisäsen toimintaa kuvattiin ammattitaitoiseksi, innostavaksi, hienotunteiseksi ja virheettömäksi. Räisästä kuvailtiin loputtoman kärsivälliseksi ja rauhalliseksi sekä hyvän työilmapiirin luojaksi. Räisänen on valmentaja, joka johtaa alaisiaan edestä ja joka on työmoraaliltaan esimerkillinen esimies.

Räisänen on osallistunut merivalvonnan kehittämiseen omalla työpaikallaan jo 16 vuoden ajan. Hän tunnistaa palkitsemisperusteet omaksi ohjenuorakseen työelämässä.

Noita kaikkia hyveitä pyrin noudattamaan toiminnassani ja ilmeisesti ainakin joskus olen yrityksissäni onnistunut.

Ammattisotilas_Pursimies_PirjoRäisänen3__Kuva_Puolustusvoimat
Kenraali Jarmo Lindberg luovutti tunnustuspalkinnon pursimies Räisäiselle. Kuva: Puolustusvoimat, Juhani Kandell

Räisäsen suunnitelmana oli jäädä töihin Puolustusvoimille vain vuodeksi. Hänellä oli suunnitelma sosionomiopinnoista ja ihan toisenlaisesta tulevaisuudesta.  Vahvassa muutoksessa ollut toimiala vei kuitenkin mukanaan.

Kun tulin töihin, oli tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Ennen minua tätä työtä tekivät värvätyt naiset.  Kun he jäivät eläkkeelle, tilalle tuli sotilaita. Kun tulin tänne, oli murrosaika ja halusin nähdä mitä työ tuo tullessaan.

Kehittyvä työ, uudet nykyaikaiset järjestelmät ja virkaurakurssien mukanaan tuomat opit ovat pitäneet yllä Räisäsen motivaatiota ja innostaneet jatkamaan työssä.

Tilannekuvan ytimessä

Rannikkoprikaatissa valvontajohtajana työskentelevä Räisänen on alati merellisen tilannekuvan ytimessä. Hän kokee tekevänsä tärkeää, ennaltaehkäisevää ja turvallisuutta lisäävää työtä.

Minä vastaan omalla toiminnallani, että kaikki tekevät oman tehtävänsä. Tilannevalvoja tuottaa tilannekuvaa ja valvontajohtaja mahdollistaa työn tekemisen ja hoitaa yhteydenpidon ulos.

Räisäsen toimiala on alati muutoksessa. Se kansainvälistyy ja teknistyy. Myös osaamisvaatimukset lisääntyvät. Valmius on nyt jokapäiväinen osa arkea.

Tapahtuneet muutokset inspiroivat minua ja haluan osallistua tämän asian edistämiseen. Minua kiinnostaa nähdä, miten oma toimialani kehittyy kansainvälisesti. Tekniikka tuo koko ajan uusia mahdollisuuksia. Toisaalta se helpottaa ja tehostaa ja toisaalta se vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Me pystymme nyt tekemään pienemmällä henkilöstöresurssilla laajempaa aluevalvontaa. Myös viranomaisten välinen tehokas ja laaja yhteistoiminta on jokapäiväistä arkea.

Räisänen on työteliäs ja kiinnostunut ymmärtämään asioiden taustoja.

Haluan tietää, miksi jotakin tehdään ja mihin suuntaan asiat kehittyvät. Haluan myös tietää työnantajan motiiveista ja päätöksenteosta. Haluan tietää, kuka asioihin vaikuttaa ja miten minä itse voin asioihin vaikuttaa.

Tämä uteliaisuus innosti Räisäsen myös luottamusmiestehtäviin.

Ammattisotilas_Pursimies_PirjoRäisänen__Kuva_AstaRuuskanen

Kuva: Asta Ruuskanen

Hän on toiminut työpaikkansa aliupseereiden luottamusmiehenä ja yhteistoimintaelimen jäsenenä vuodesta 2009 alkaen. Luottamusmiesura alkoi ensin varaluottamusmiehenä. Tämä mahdollisti Räisäselle osallistumisen Aliupseeriliiton järjestämään luottamusmieskoulutukseen. Tällä hetkellä hän toimii Rannikkoprikaatissa varaluottamusmiehenä ja yhteistoimintaelimen varajäsenenä.

Räisänen on myös oman yhdistyksensä, Suomenlahden Aliupseerit ry:n, hallituksen jäsen. Räisänen toimi myös Aliupseeriliiton hallituksen varajäsenenä vuosina 2011 – 2015.

Kokeneiden sotilaiden hommaa

Valvontatehtävissä tarvitaan Räisäsen kokemuksen mukaan myös kokeneita sotilaita. Tällä hetkellä Räisäsen työpaikalla keski-ikä on varsin nuori.

Tämä on kokeneiden sotilaiden työtä. Sellaisten, jotka ovat jo aikaisemmassa työssään nähneet mitä Puolustusvoimat tekee. Näen, että valvontatehtävissä työskentely olisi hyvä jatkumo fyysisesti vaativasta kenttätyöstä muihin tehtäviin siirtyvälle sotilaalle.

Kuudessatoista vuodessa Räisänen on nähnyt ja kokenut myös kaikki aliupseeriston koulutusjärjestelmän kehitysvaiheet. Hän näkee kehityksen oikeansuuntaisena. Erityisen hyvänä hän pitää sitä, että nykyisin aliupseeri pääsee ensimmäiselle virkaurakurssilleen aikaisempaa varhemmin.

Toimintaympäristömme on muuttunut paljon ja koulutuksemme on kehittynyt oikeaan suuntaan. Kun yksittäinen sotilas osallistuu kurssille, se vaikuttaa hänen itsensä lisäksi yksikköön ja koko hallintoyksikköön. Siksi koulutuksen tulisi olla tehokasta, jotta se palvelee koko organisaatiota.

Aliupseerien koulutusjärjestelmässä on Räisäsen mukaan kehittämistäkin. Virkaurakurssien väliin ei saisi hänen mielestään jäädä liian monia vuosia väliä.

Osaaminen vanhenee. Se voi myös unohtua, jos jotakin asiaa ei pääse työssään tekemään. Siksi me pitempäänkin työssä olleet tarvitsemme sitä samaa koulutusta, mitä nuoremmatkin aliupseerit saavat. Myös me, jotka olemme jo käyneet kaikki kurssit, kaipaamme osaamisen kehittämistä

Ammattisotilas_Pursimies_PirjoRäisänen3_Kuva_AstaRuuskanen
Tunnustuspalkinnon saivat Pirjo Räisäsen lisäksi kapteeni Marko Tenhunen, kapteeni Markus Korpelainen ja everstiluutnantti Jami Virta. Kuva: Asta Ruuskanen

Oman osaamisensa kehittämisessä Räisänen on hyvin aktiivinen. Hän arvostaa työnantajan järjestämää koulutusta ja hakeutuu sellaiseen koulutukseen, mikä edistää hänen onnistumistaan valvontajohtajan tehtävässä. Myös luottamusmieskoulutuksen myötä tullut osaaminen on edistänyt hänen menestymistään esimiestehtävässä. Tätä osaamista hän hyödyntää myös merivalvontakeskuksen työpaikkaohjaajana. Tässä tehtävässä hän opastaa uusia työntekijöitä merivalvonnan monipuolisiin ja vaativiin tehtäviin.

Aloite Räisäsen palkitsemiseksi jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnustuspalkinnolla tuli hänen omalta työpaikaltaan, työtovereilta ja esimiehiltä. Palkitsemistilaisuuden jälkeisenä päivänä Räisänen juhli saamaansa kunnianosoitusta yhdessä merivalvontakeskuksen muun henkilöstön kanssa – Baileys-juustokakun ja kahvin kera.

Teksti: Asta Ruuskanen

  • Huikeatkin tavoitteet ovat saavutettavissa

    Jääkiekkoilija Tanja Niskanen (27) on valittu Aliupseeriliiton Vuoden urheilijaksi. Kersantti Niskanen työskentelee Karjalan lennostossa tilannevalvonta-aliupseerina. Suomen kansalle Niskanen tuli tutuksi jännittävässä jääkiekon MM-turnauksessa, jossa naisten joukkue taisteli Suomelle hopeaa.

  • Watch Your Six (WY6) tähtää maailmalle

    Enrico Annus ja Matias Petäistö ovat taustaltaan erikoisjääkäreitä. Miehet päättivät tämän vuoden alussa perustaa yhtyeen nimeltä WY6 ja tähtäävät nyt maailmalle myös musiikilla.

  • Sotilasmestarit aliupseeriston kärjessä

    Maasotakoulu isännöi ensimmäisiä sotilasmestarien neuvottelupäiviä tammikuussa. Puolustusvoimissa työskentelee tällä hetkellä 54 sotilasmestaria. He työskentelevät muun muassa yksikön vääpeleinä, vartioston johtajina, valvontajohtajina sekä muissa päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä.