Siirry sisältöön

Edunvalvonta vaatii suunnitelmallisuutta

Vääpeli Mikko Mahlamäki aloitti 2. Logistiikkarykmentin aliupseerien luottamusmiehenä maaliskuun alussa. Pitkin läntistä Suomea sijoittuvan joukko-osaston aliupseerien edunvalvonta vaatii suunnitelmallisuutta ja hyvää ajanhallintaa.

Rykmentin kokoonpanoon kuuluvat esikunta ja sen alainen Länsi-Suomen turvallisuusyksikkö, Länsi-Suomen varasto-osasto, Merivoimien varikko sekä Talous- ja lääkintävarikko. Rykmentin noin 330 työntekijää työskentelee 13 eri paikkakunnalla. Luottamusmies Mikko Mahlamäen 62 edustettavaa työskentelee kahdeksalla eri paikkakunnalla.

Mahlamäki ja hänen varaluottamusmiehensä Tarja Posio aloittivat maaliskuussa työpistekierroksen. Tavoitteena on heti luottamusmieskauden alkupuolella käydä kaikissa työpisteissä ja tavata mahdollisimman monta edustettavaa.

Rykmentin toimipisteet ovat tosi hajallaan ja minulla on edustettavien työpaikoille pitkä matka. Myös työni kunnossapitomestarina on vaativa. Siksi tapaamiset edustettavien kanssa vaativat paljon suunnittelua. Tapaamisia suunnitellessani otan ensin yhteyttä johonkin työpisteessä työskentelevään aliupseeriin. Sovin hänen kanssaan työpisteelle sopivasta vierailuajasta. Sen jälkeen lähetän kaikille työpisteen työntekijöille sähköpostia ja kerron tulevani vierailulle.

Huhtikuun aikana työpari tapasi aliupseereita kolmessa työpisteessä.  Tapaamiset olivat hedelmällisiä sekä luottamusmiehille että työntekijöille. Mahlamäen mukaan edustettavan on helpompi ottaa jatkossa yhteyttä omaan luottamusmieheensä, kun on hänet ainakin kerran tavannut kasvokkain.

Tehtävänkuvaukset kiinnostavat

Tehtävänkuvaukset ja niiden merkityksellisyys nousivat keskustelunaiheeksi monissa tapaamisissa.

Keskustelen tehtävänkuvauksista edustettavieni kanssa aina, kun se vaan on mahdollista. Monilla on tosi vanhoja tehtävänkuvauksia. Olen huomannut, että kun tehtävä on liian tuttu itselle, moni tärkeä asia jää kirjoittamatta tehtävänkuvaukseen. Autan jäseniä kertomalla, kuinka näissä tilanteissa kannattaa edetä.

Kierroksella on noussut esille myös yhteistoimintaelimen toimivaltaan kuuluvia asioita. Mahlamäki kertoo, että työntekijöiden työolosuhteita koskevat kehittämisehdotukset kannattaa viedä hallintoyksikön yhteistoimintaelimen käsiteltäväksi. Moni asia saadaan korjattua nopeastikin, kunhan ne vaan tuodaan esille.

Luottamusmiehet jatkavat kierrostaan seuraavaksi merivoimallisiin työpisteisiin. Niissä työskentelee paljon aliupseereita.

Merivoimien varikko on erityisesti tehtävien arviointiin liittyen paikka, missä vierailu on minulle tärkeää ja hyödyllistä. Saan paremman kuvan siitä, mitä edustettavat oikeasti tekevät ja mitä heidän työarkensa sisältää.

Moni asia saadaan korjattua nopeastikin, kunhan ne vaan tuodaan esille.

Mahlamäki kertoo, että rykmentin komentaja on hyvin aktiivinen ja haluaa keskustella luottamusmiehen kanssa aliupseerien asioista.

Hän haluaa tavata vähintään vuosittain yhteistoimintaelimen jäsenet kokouksen yhteydessä. Keskustelen komentajan kanssa myös harjoitusten ja muiden vierailujen yhteydessä aliupseereiden asioista.

Varaluottamusmiehestä luottamusmieheksi

Mahlamäki aloitti Puolustusvoimissa vuonna 2008. Ensimmäinen työpaikka oli Lentosotakoulussa. Sieltä hän siirtyi Länsi-Suomen huoltorykmenttiin ja vuonna 2015 2. Logistiikkarykmenttiin. Posio puolestaan aloitti logistiikkarykmentissä huhtikuun alussa.  Hän työskenteli aikaisemmin Merivoimien eri hallintoyksiköissä. Työpistekierros toimii Posiolle perehdytyksenä myös uuteen työpaikkaan.

Mahlamäki aloitti työpaikkansa varaluottamusmiehenä vuonna 2022. Hän kävi tuolloin oman luottamusmiehensä kanssa tehtävänkuvaustaan läpi. Luottamusmies huomasi, että teräviä kysymyksiä esittävällä edustettavalla on luottamusmiestehtävässä tarvittavia ominaisuuksia.

Hakeuduin varaluottamusmiehen tehtävään, kun paikka vapautui. Vajaan vuoden päästä varsinainen luottamusmies siirtyi muualle ja toimin hänen sijaisenaan luottamusmieskauden loppuun asti.

2. Logistiikkarykmentin aliupseerit valitsivat Mahlamäen luottamusmieheksi viime talvena pidetyissä luottamusmiesvaaleissa. Hän on toiminut 2. Logistiikkarykmentin yhteistoimintaelimen jäsenenä vuoden 2023 alkaen. Lisäksi hänellä on 10 vuoden kokemus oman työpaikkansa työsuojeluvaltuutettuna.

Mahlamäki valittiin Suomenselän aliupseerit ry:n puheenjohtajaksi tämän vuoden alussa.

Yhdistyksemme on tällä hetkellä ainoa Pohjanmaalla toimiva Aliupseeriliiton jäsenyhdistys. Haluan kehittää yhdistyksen toimintaa nimenomaan pohjalaisten yhdistyksenä.

Luottamusmies

Kuka Vääpeli MIkko Mahlamäki
Luottamustehtävä 2. Logistiikkarykmentin luottamusmies, yhteistoimintaelimen jäsen, työsuojeluvaravaltuutettu
Tehtävänimike Kunnossapitomestari

Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Tarja Posio

  • Vääpeli Heino Euroopan ytimessä

    Vääpeli Antti Heino (34) työskentelee turvallisuusaliupseerina Suomen EU- ja Nato-edustustoissa Brysselissä. Heino nousi tuhansiin uutiskuviin, kun hän oli nostamassa Suomen lippua salkoon Naton päämajan edessä 4.4.2023.

  • Laitetaan hyvä kiertämään

    Ylikersantti Petteri Burman sai joulukuussa Maanpuolustuksen aloitesäätiön stipendin tekemistään 31 aloitteesta. Vuosien 2012 – 2016 aikana tehtyjen aloitteiden tarkoituksena on lisätä materiaalin käytettävyyttä ja kehittää palvelusturvallisuutta.

  • US Navy SEA Class 222

    Kirjoittaja osallistui ensimmäisenä suomalaisena aliupseerina Yhdysvaltain merivoimien Senior Enlisted Academyn SEA kurssille numero 222 alkuvuodesta 2019.