Siirry sisältöön

Egosta Vuoden sotakoira

Saksanpaimenkoira Ego on valittu Vuoden sotakoiraksi. Kainuun prikaatissa palveleva kahdeksanvuotias saksanpaimenkoira osallistuu omalta osaltaan varusmiesten koulutukseen.

Sotakoiraosaston johtaja vääpeli Jasu Honkila oAmmattisotilas_VuodenSotakoiraEgo4_KuvaAstaRuuskanenn tyytyväinen, että varusmieskoira valittiin Vuoden sotakoiraksi. Hän näkee, että valinta on omiaan innostamaan koiranohjaajana toimivia varusmiehiä hakeutumaan sotilasvirkaan koiratehtäviin.

Ego on työskennellyt Kainuun prikaatissa varusmieskoulutuksessa kuusi vuotta, Egon palkitsemisperusteissa mainitaan, että hän on aina hoitanut tehtävänsä moitteettomasti ja loppumattomalla energialla. Työhönsä motivoituneella koiralla on myös erittäin motivoitunut ohjaaja. Egon ohjaaja, varusmies Oskar Rautio kertoo, että hänen ensisijainen palvelustehtävätoiveensa oli koiranohjaaja. Hän treenasi ja valmistautui muutenkin huolella etukäteen, jotta tulisi valituksi haluamaansa tehtävään.

Vääpeli Honkila kertoo, että Kainuun prikaatin koiranohjaajat ovat kaikki erityisen motivoituneita tehtäväänsä. Ohjaajaksi valikoituu hyvistä hakijoista parhaat. Noin neljästäkymmenestä hakijasta valitaan vuosittain neljä palvelemaan tässä halutussa tehtävässä.

Vuoden virkakoira

Suomen Kennelliitto palkitsi nyt kolmatta kertaa Vuoden virkakoiran. Palkitseminen tapahtui Koiramessujen yhteydessä Helsingin Mesukeskuksessa 15.12.. Vuonna 2018 Vuoden virkakoira -arvonimen vastaanottavat rajakoira Loki, sotakoira Ego, vankilakoira Iiro, poliisikoira Jekku ja tullikoira Manu. Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Rikosseuraamuslaitos, Poliisi ja Tulli.

Kaikki palkitut koirat ovat osoittaneet erinomaisuutensa tehtävässään ihmisen apuna. Tänä vuonna mukana on useiden eri rotujen edustajia. Virkakoirana voivat toimia hyvin monenlaiset koirat ja esimerkiksi koiran pienestä koosta voi olla hyötyä yllättävissäkin tilanteissa. Kaikkia valittuja koiria yhdistää niiden valtava työmotivaatio ja hyvä hajuaisti, jonka avulla koirat ovat tehneet lukuisia löytöjä työuriensa aikana.

Ammattisotilas_VuodenSotakoiraEgo3_KuvaAstaRuuskanen
Egon kanssa Vuoden sotakoira -palkintoa vastaanottamassa olivat Kainuun prikaatin komentaja prikaatinkenraali Tuomo Repo, Egon ohjaaja, varusmies Oskar Rautio sekä Kainuun prikaatin sotakoiraosaston johtaja, vääpeli Jasu Honkila.
  • Tehtävänä kouluttaja

    Noin kolmannes aliupseereista työskentelee erilaisissa kouluttajatehtävissä. Pursimiehet Anton Hämelin ja Patrick Rappu ovat työskennelleet kouluttajina yli 10 vuotta. He vastaavat omalta osaltaan Puolustusvoimien joukkotuotannon toteuttamisesta.

  • Vanhin aliupseeri -järjestelmä Puolustusvoimiin

    Puolustusvoimissa on maaliskuussa otettu käyttöön vanhin aliupseeri -järjestelmä. Vanhimmat aliupseerit nimetään puolustushaaroihin ja joukko-osastoihin. Järjestelmällä vahvistetaan aliupseerien ammatti-identiteettiä, koulutusta ja osallistutaan aliupseerien perinteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen.

  • Esimerkkinä asevelvollisille

    Vuoden aliupseeri Jaakko Vainionpää (54) palvelee Porin prikaatissa kranaatinheitinkomppanian vääpelinä. Vainionpää on ollut mukana kaikissa keskeisissä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa viimeisen 18 vuoden aikana.