Siirry sisältöön

US Navy SEA Class 222

Kirjoittaja osallistui ensimmäisenä suomalaisena aliupseerina Yhdysvaltain merivoimien Senior Enlisted Academyn SEA kurssille numero 222 alkuvuodesta 2019.

Todistusten jako Kuva SEA

Senior Enlisted Academy (SEA) on Yhdysvaltain merivoimien vanhimmille aliupseereille (Senior Enlisted Leaders, SEL) ylempää koulutusta tarjoava koulu. SEA antaa opetusta Yhdysvaltain merivoimien aliupseereille aliupseereilta itseltään ja aliupseerien itsensä suunnittelemana ja johtamana.

SEA-opinnot on suunnattu pursimies-sotilasmestari tason aliupseereille. Suorittamani kurssin kesto oli 11 viikkoa. Se jakaantui seitsemän viikon etäopintoihin ja kolmen viikon lähiopetukseen Newportissa. Kurssin vahvuus oli 140 aliupseeria ja olin ainoa kansainvälinen opiskelija.

Kurssilla keskityttiin opiskelijoiden valmiuksien ja osaamisen nostamiseen taktiselta tasolta operatiiviselle ja strategiselle tasolle. Blackboard-verkkoympäristö oli merkittävässä roolissa koko kurssin aikana. Kurssin hallinta, läpivienti ja opiskelu toteutettiin sen kautta.

Etäopiskelua ja…

Etäopintojen pääpaino oli Yhdysvaltain turvallisuus-, puolustus- ja sotilasdoktriinien rakenteiden, päämäärien ja tavoitteiden ymmärtäminen. Jokaisella viikolla oli teema, jonka mukaisia aiheita peilattiin edellä mainittuihin strategioihin, kuten  the US National Security Strategy, DIME instrument (Diplomacy, Information, Military, and Economics) as tool of national power, National Defense Strategy, National Military Strategy, Layning the Keel ja monet muut.

Etäopinnoissa opiskelijat tuottivat kolme kirjallista esseetä. Niiden aihealueet olivat eettinen ongelma, omassa sotilasorganisaatiossa esiintyvä haaste tai ongelma ja siihen esitettävän ratkaisumallin pohdinta sekä jonkin tradition tai perinteen vaikutuksen ilmentyminen omassa puolustushaarassa tänä päivänä.

Merkittävä osa etäopintojen työskentelystä painottui viikoittaisten Discussion Board kysymysten vastaamiseen. Opiskelija vastasi teeman mukaisiin kahteen pääkysymykseen ja kahteen toisen opiskelijan laatimaan pääkysymyksen vastaukseen. Vastauksissa arvioitiin opiskelijan kykyä tuottaa kriittistä, perusteltua ja lähteisiin perustuvaa argumentointia.

… lähiopiskelua

Lähiopetus alkoi Body Composition Assessment testillä, mikä oli hyvin samankaltainen Suomessa käytettävän BMI-mittauksen kanssa. Mikäli opiskelija ei päässyt asetettuihin arvoihin, opiskelu keskeytettiin. Poikkeuksena kansainväliset opiskelijat, jotka eivät osallistuneet mittaukseen.

Kurssin vierailu USS Constitutionilla Kuva: C.Tillery

Lähiopetus keskittyi muun muassa johtamisen mekanismeihin ja piirteisiin, vallan käyttöön ja rakenteisiin, opiskelijan omaan johtamiskäyttäytymisen lainalaisuuksiin Strenght Deployment Inventory ohjelman avulla, ryhmäkäyttäytymiseen ja -dynamiikkaan, ryhmän ongelmaratkaisutilanteisiin, erilaisiin konfliktitilanteisiin ja vasta-argumentointiin, palautteen antamiseen ja motivointiin, suulliseen ja kirjalliseen kommunikointiin, kriittiseen ajatteluun sekä arvoihin ja eettisiin kysymyksiin johtamisessa ja päätöksenteossa.

Etäopinnoissa laaditut esseet muokattiin suullisiksi esityksiksi ja opiskelijat esittivät kolme arvosteltavaa puhetta.

Etä- ja lähiopinnoissa laadittiin ryhmätyönä tehtävä CAPSTONE-projekti. Khaki-ryhmämme tehtävänä oli laatia essee ja suullinen esitys Yhdysvaltojen ja Intian välisistä suhteista DIME-instrumenttia käyttäen.

Tomich Halissa vierailevina puhujina kävivät muun muassa Master Chief Petty Officer the US Navy Rusell Smith, entiset MCPON James Herdt ja Duane Bushey, USN henkilöstöpäällikkö vara-amiraali Robert Burke.

Fyysisellä kunnolla merkittävä rooli

Sotilaan fyysisellä kunnolla on merkittävä rooli Yhdysvaltain merivoimissa. Kurssilla järjestettiin ohjattua liikuntaa  2-3 kertaa viikossa. Jokainen ryhmä pukeutui ryhmien itsensä suunnittelemiin t-paitoihin ja paitojen väreillä ja logoilla kohotettiin ryhmien sisäistä yhteishenkeä ja koheesiota läpi kurssin. Ryhmien kesken kilpailtiin Medal of Honor -mitalilla palkitun MCPO Ed Byersin mukaan nimetty Byers Cup joukkuekilpailu. Ed Byers osallistui kilpailuun ja luennoi kokemuksistaan ja johtamisesta SEAL-joukoissa ja erikoisoperaatioissa.

Chiefs Mess on erittäin arvostettu yhteisö ja instituutio niin upseereiden kuin aliupseerien keskuudessa Yhdysvaltojen merivoimissa. Chiefs Mess edustaa yhdysvaltalaisille vanhimmille aliupseereille yhteenkuuluvuutta, tukea, arvostusta ja ammattiylpeyttä. Koulutuksen aikana monet käsiteltävän aiheet peilattiin luonnostaan Chiefs Mess -koettujen tapahtumien, ilmiöiden ja ajatusmaailman kautta. Kirjoittajalla oli kansainvälisenä oppilaana mahdollisuus tuoda ulkopuolisena vaihtoehtoisia näkökulmia keskusteluihin. Näitä näkökulmia arvostettiin niin ohjaajien kuin kurssilaisten keskuudessa.

Mitä opin?

Kurssilla saatu oppi antoi kirjoittajalle valtavan määrän tietoa, kokemusta ja tulevaisuudelle ajateltavaa johtamisesta kirjallisesta ja suullisesta kommunikoinnista, eettisestä ajattelusta ja yhteistyöstä aliupseerien ja upseerien välillä sekä siitä, mitä erilaisia ilmiöitä ja tekijöitä tulee tiedostaa, ymmärtää ja osata ottaa huomioon toimittaessa strategisella tasolla.

Yhdysvaltain merivoimissa vanhimmilla aliupseereilla on näkyvä, keskeinen, koko organisaation arvostama ja tukema paikka organisaation kaikilla portailla aina taktiselta tasolta strategisen tason ylimpään huippuun, Chief of Naval Operation vierellä.

SEA Class 222 Lead Strong, Lead Consistent With No Regrets!

Pursimies Jani-Juhani Pekkarinen

Etusivun kuva: SEA

  • Eräoppaaksi sotilasuran jälkeen

    Kun ylikersantti Jaana Hirsjärvi (54) tuli Puolustusvoimiin töihin 17 vuotta sitten, uusi työnantaja näyttäytyi erittäin mielenkiintoisena ja työ haastavana. Palo työhön on edelleen kova.

  • Vierivä kivi ei sammaloidu

    Marit Lammes (54) siirtyi 27 vuoden jälkeen Puolustusvoimista valvomaan aliupseerien etuja. Lammes aloitti valtakunnallisena pääluottamusmiehenä Aliupseeriliiton toimistolla huhtikuussa.