Siirry sisältöön

Puheenjohtajien koulutuspäivät

Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajapäiville. Päivien aikana puheenjohtajat saavat ajankohtaista tietoa jäsenten edunvalvontaan ja liiton toimintaan liittyvistä asioista.

Kuva: Asta Ruuskanen

Puheenjohtajat perehtyivät päivien aikana valtion virka- ja työehtosopimukseen, virastoerätuloksen vaikutuksiin ja Nato-komento- ja johtorakenteen palvelussuhteen ehtoihin sekä neuvottelutavoitteiden laatimiseen edustajakokoukselle. He keskustelivat myös aliupseereiden edunvalvonnan järjestelyistä valtakunnallisesti ja työpaikoilla.

Puheenjohtajat keskustelivat kansainvälistymisen näkymisestä työpaikoilla ja sen vaikutuksista Aliupseeriliiton toimintaan. He pohtivat yhdessä myös yhdistysten talouden kehittämistä Aliupseeriliiton maksaman jäsenmaksupalautuksen ja tapahtumatuen näkökulmasta. Puheenjohtajat keskustelivat myös muun muassa yhdistysten järjestäytymisasteesta, jäsenrekrytoinnista ja jäsenasioiden hoitamisesta.

  • Aliupseeriliitossa merkittävä vaalivuosi

    Vuosi 2019 on Aliupseeriliitossa tärkeä vaalivuosi. Syksyllä liiton jäsenyhdistykset valitsevat liiton hallitukseen uusia jäseniä ja yhdistyksen jäsenet omat luottamusmiehensä. Myös puolustushaarapääluottamusmiesten ja toisen valtakunnallisen pääluottamusmiehen toimikausi on päättymässä ensi talvena.

  • Ansiomitaleita aliupseereille 2020

    Aliupseeriliiton hallitus myönsi 4.11.2020 liiton hopeisia ja kultaisia ansiomitaleita ansioituneille jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Aliupseeriliiton ansiomitali voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Aliupseeriliiton tavoitteiden edistämisessä.

  • Aliupseeriliiton hallituksen vaali

    Aliupseeriliiton edustajakokous valitsee marraskuussa liiton hallitukseen uusia jäseniä. Tehtävästä kiinnostuneita ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, joten yhdistysten edustajat pääsevät äänestämään hallituksen jäsenistä kokouksessa. Kokous valitsee lisäksi liiton puheenjohtajan.