Siirry sisältöön

Yhdistysten puheenjohtajat koulutuksessa

Yhdistyspuheenjohtajien omat puheenjohtajapäivät pidettiin Helsingissä syyskuussa. Kahden päivän aikana puheenjohtajat keskustelivat laajasti aliupseerien edunvalvontaan sekä yhdistysten ja Aliupseeriliiton kehittämiseen liittyvistä asioista.

Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat ja virkaehtosopimuksen yksityiskohdat keskusteluttivat puheenjohtajia pitkään. Liiton parhaat asiantuntijat olivat puheenjohtajien käytettävissä ja vastasivat heidän esittämiinsä kysymyksiin. Puheenjohtajat pohtivat yhdessä myös aliupseerien järjestäytymisestä ja jäsenhankinnan käytännöistä.

Puheenjohtaja Jyrki Surkka kertoi tilaisuudessa, että aliupseeristo on elokuun 2020 tehtäväkokoonpanon mukaan tällä hetkellä Puolustusvoimien suurin henkilöstöryhmä

– Aliupseeriliitto on sikäli poikkeuksellinen ammattiliitto, että meidän jäsenmäärämme kasvaa jatkuvasti. Meidän vaikutusvaltamme neuvottelupöydissä on juuri niin vahva, kun Aliupseeriliiton jäsenmäärä on. Siksi korkealla järjestäytymisasteella on merkitystä. Vahva yhteishenki ja ammattikuntaidentiteetti ovat tärkeitä ja edistävät järjestäytymistä.

Surkka muistutti puheenjohtajia, että kun Aliupseeriliitto koetaan vahvaksi neuvottelukumppaniksi, mahdolliset ongelmatilanteetkin työpaikoilla on hoidettavissa helpommin.

Puheenjohtajat perehtyivät marraskuun edustajakokouksessa käsiteltäviin asioihin ja keskustelivat kokouksen käytännön järjestelyistä.  Edustajakokous päättää sääntömääräisten asioiden lisäksi muun muassa Aliupseeriliiton sääntöjen muuttamisesta ja vuonna 2021 toteutettavasta koko jäsenistöä koskevasta jäsentapahtumasta. Edustajakokous järjestetään pandemiatilanteen takia mahdollisimman pienellä osallistujamäärällä ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös etäosallistumismahdollisuuksia.

Pandemiatilanteen jatkuminen ja siitä aiheutuvat muutokset Aliupseeriliiton ja yhdistysten toiminnassa herättivät keskustelua. Puheenjohtajien näkemyksen mukaan yhdistykset saivat heti maaliskuusta alkaen hyvin tietoa siitä, miten liiton henkilökunta on tavoitettavissa myös poikkeustilanteessa. Surkka kertoi, että liitolla on hyviä kokemuksia päätöksenteon ja koulutuksen järjestämisestä myös sähköisten välineiden avulla.

– Senkin jälkeen, kun tilanne normalisoituu, osa nyt omaksutuista toimintatavoista jää varmasti käyttöön. Tämä on hyödyllistä ihan pelkästään resurssien käytön takia. Lähikokouksia järjestämme jatkossakin, mutta etäpäätöksenteolle on varmasti paljon käyttöä.

Aliupseeriliiton varapuheenjohtaja Tuomas Miromäki toimii viime vuonna perustetun perinnetyöryhmän puheenjohtajana. Puheenjohtajat keskustelivat hänen johdollaan liiton perinteistä ja siitä, miten niiden tulisi näkyä aliupseerien arjessa. Miromäki saikin puheenjohtajilta runsaasti vinkkejä perinnetyöryhmän pöydälle vietäväksi.

Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Liikkumaan sotilasporukalla

    Suomen Sotilasurheiluliitto on valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka tuottaa yhdessä varuskunnissa toimivien jäsenseurojensa kanssa vapaa-ajan liikuntapalveluja puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen varusmiehille, henkilökunnalle, henkilökunnan perheille sekä evp-henkilöstölle.

  • Vapaaehtoisena viidellä vuosikymmenellä

    Liisa Lottanen katsoo sotilasuransa alkaneen vuonna 1964 kun hän löi silloista Savon prikaatin komentajaa tarjottimella päähän. Sen jälkeen häntä eivät ole sotilasarvot pelottaneet.

  • Alpola on avattu

    Alpola on nyt jäsenten varattavissa. Aliupseeriliiton jäsenhuoneisto sijaitsee Helsingin Pasilassa, keskeisten kulkuyhteyksien äärellä. Asunto on tarkoitettu jäsenten vapaa-ajan käyttöön.