Siirry sisältöön

Puolustusvoimien tulee kunnioittaa sopimuksia

Puolustusvoimien taloudellinen kurimus ei ole uusia asia. Yhteistä menneille huonoille ajoille on ollut, että säästöjen aikaansaamiseksi puolustusvoimat on ryhtynyt kiristämään sopimusten soveltamiskäytäntöjä.

Valitettavan usein tälle ei kuitenkaan ole mitään perusteita, koska sopimuksiin ei ole tullut muutoksia. Aliupseeriliitolle ei käy palvelussuhteen ehtojen soveltava heikentäminen.

Kuluva vuosi 2017 on puolustusvoimien henkilöstölle eräs kireimmistä ikinä. Monilla ostovoima heikkenee voimassa olevien sopimusten ja puolustusvoimien toiminnan johdosta. Puolustusvoimilla on erityispiirteinen ja monisyinen oma sopimuskokonaisuutensa. Sen eri sopimusten soveltamiskäytännöt ovat olleet varsin vakiintuneita. Erimielisyyksiä yleensä on ollut niukalti ja työtuomioistuinkäsittelyt tätäkin harvemmassa. Nyt tilanne on muuttunut. Työnantaja pyrkii Pääesikunnan johdolla saamaan palkansaajat säästöjensä maksumiehiksi.

Kaksi puolustusvoimia koskevaa tapausta on syytä mainita erikseen. Työtuomioistuimessa vuonna 2016 häviämässään puolustusvoimien vuosilomaa koskeneessa tapauksessa työnantaja tuomittiin sopimuksen tietensä rikkomisesta hyvityssakkoon. Tuomio on poikkeuksellinen. Meripalvelua kehittänyt työryhmä taas ehti jo päätyä yksimielisyyteen kehittämistoimista mutta tämä ei merivoimien johtoa tyydyttänyt. Koko meripalvelu olisi heidän mielestään korvauksia heikentäen uudistettava. Säästösyistä. Tähän taas ei järjestöissä nähdä tarvetta. Työnantaja ajoi linjauksillaan tämän hankkeen sanan mukaisesti karille. Tuntumaksi jää, että nämä kaksi tapausta ovat viilentäneet soveltamisilmapiirin yleisemminkin. Uusia ongelmia pulpahtelee tavan takaa ja vanhoja ei saada ratkaistua vaan ne pitkittyvät hallinnollisesti kestämättömästi.

Työelämän tasapainoa ei ole vaikea järkyttää. Siihen ei vaadita taitoa. Sopimuksia ei kuitenkaan voida soveltaa sen perusteella, minkä kukin haluaisi olevan niiden sisältö. Tämä koskee myös puolustusvoimia työnantajana. Sopimusmuutokset tehdään puolustusministeriössä sopimusneuvotteluissa, ei soveltamalla. Näissä neuvotteluissa on perinteisesti löydetty ratkaisut.

Pidetään tästä kiinni jatkossakin.


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Uusi vuosi alkaa neuvotellen

    Vuosi 2022 on pyörähtänyt käyntiin ja samoin keskustason neuvottelut Valtion työ- ja virkaehtosopimuksesta.

  • Työmarkkinaneuvottelut pandemian varjossa

    Valtion virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät alkuvuonna. Askelmerkit oli sovittu niin, että neuvottelujen tahti tihenee maaliskuun loppua kohden. Kukaan ei tuolloin vielä arvannut, että viimeiset viikot neuvoteltaisiin etänä, kukin neuvottelija omalla tahollaan.

  • Kun aika on

    Toimikauteni puheenjohtajana on päättymässä. Edustajistossa 1-2.11. valitaan liitolle uusi puheenjohtaja. Pitkällisen harkinnan jälkeen en asettunut ehdolle seuraavalle kaudelle. Puheenjohtajuuteni jää siis vajaan kuuden vuoden mittaiseksi. Sitä ennen ehdin työskennellä kolme vuotta päätoimisena pääluottamusmiehenä. Onhan tuossa päätoimista edunvalvontaa jo melkoinen siivu.