Siirry sisältöön

Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.

– Tuskinpa kukaan ammattisotilas kyseenalaistaa isänmaan puolustamisen tai puolustusvoimien luonteen kriisiorganisaationa. Valmius kuuluu näihin elimellisesti. Kansainvälinen valmiudellinen toiminta on sitten kokonaan asia erikseen. 

Ammattisotilas_Aliupseeri_Valmius5_Kuva_NikoMuukka

Kuva: Niko Muukka

Oranen korostaa, että valmiudellisista käytännön toimista tulee aina suorittaa eri sopimusten mukainen korvaus.

– Valmiustilanteissa on takavuosina ollut ongelmia esimerkiksi työajaksi laskettavan ajan osalta. Hälytysrahahan yllättävästä kutsusta töihin lankeaa automaattisesti.

Valmiutta kehitettäessä osa aiemmin varjossa olleista tehtävistä saattavat siirtyvät osaksi normaaliolojen työtehtäviä. Oranen arvioi, että tämä uusi tilanne nostaa keskusteluun myös kysymyksen, millä tavalla poikkeusolojen tehtävät otetaan jatkossa huomioon virkamiesten palkkauksen perusteena olevissa tehtävänkuvauksissa. Nykytilanteessa palkkausjärjestelmä on tunnoton poikkeusolojen tehtäville.

– Tarkastelun tarve on ilmeinen, koska virkamiesten palkkaus perustuu tehtävänkuvauksen mukaisiin työtehtäviin. Muussa tapauksessa palkkausperuste olisi virheellinen. Näin ei voi olla.

Lue lisää aiheesta: >> Valmius, valmius, valmius


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Luottamusmiesvaalit lähestyvät

    Nykyisten luottamusmiesten toimikausi päättyy 29.2.2024. Yhdistykset vastaavat uusien luottamusmiesten valinnasta omissa vastuujoukko-osastoissaan.

  • Sotilassoittajat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolista

    Soittajatehtävissä palvelevat aliupseerit ovat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolin kehittymisestä. Asiasta on ollut saatavilla huonosti tietoa. Tiedon puute aiheuttaa oikeutettua huolta sotilassoittajien tehtäväkentästä ja sen kehityksestä.

  • Kansainvälisen avun antamisen ehdot käyttöön

    Laki kansainvälisen avun antamisesta ja siihen tarkoitetut palvelussuhteen ehdot sovittiin vuonna 2017. Lakia ei ole sovellettu ennen elokuussa 2021 toteutettua suomalaisten evakuoinnin suojaamisoperaatiota Afganistanissa