Siirry sisältöön

Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.

– Tuskinpa kukaan ammattisotilas kyseenalaistaa isänmaan puolustamisen tai puolustusvoimien luonteen kriisiorganisaationa. Valmius kuuluu näihin elimellisesti. Kansainvälinen valmiudellinen toiminta on sitten kokonaan asia erikseen. 

Ammattisotilas_Aliupseeri_Valmius5_Kuva_NikoMuukka

Kuva: Niko Muukka

Oranen korostaa, että valmiudellisista käytännön toimista tulee aina suorittaa eri sopimusten mukainen korvaus.

– Valmiustilanteissa on takavuosina ollut ongelmia esimerkiksi työajaksi laskettavan ajan osalta. Hälytysrahahan yllättävästä kutsusta töihin lankeaa automaattisesti.

Valmiutta kehitettäessä osa aiemmin varjossa olleista tehtävistä saattavat siirtyvät osaksi normaaliolojen työtehtäviä. Oranen arvioi, että tämä uusi tilanne nostaa keskusteluun myös kysymyksen, millä tavalla poikkeusolojen tehtävät otetaan jatkossa huomioon virkamiesten palkkauksen perusteena olevissa tehtävänkuvauksissa. Nykytilanteessa palkkausjärjestelmä on tunnoton poikkeusolojen tehtäville.

– Tarkastelun tarve on ilmeinen, koska virkamiesten palkkaus perustuu tehtävänkuvauksen mukaisiin työtehtäviin. Muussa tapauksessa palkkausperuste olisi virheellinen. Näin ei voi olla.

Lue lisää aiheesta: >> Valmius, valmius, valmius


Mika Oranen

Puheenjohtaja

Aliupseeriliitto

  • Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi

    Juha Eskelisen (37) mielestä luottamusmiehen työssä mielenkiintoisinta on sopimusten hallinta. Hän kokee yhteisen sävelen löytämisen työantajan ja jäsenen välille sopimustulkintatilanteissa haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Hän näkee, että tällaiset tilanteet kehittävät luottamusmiehen neuvottelutaitoja ja osaamista.

  • Ratkaisemisen vaikeus

    Olen vuosikausia toiminut ensin joukko-osastossa ja sen jälkeen puolustushaaratasalla aktiivitoimijana. Eteeni on tullut välillä helpompia ja välillä kimurantimpia haasteita. Kaikkeen on kuitenkin lopulta löytynyt ratkaisu. Välillä minulla on ollut tunne, että työnantaja pyrkii tietoisesti hitaaseen päätöksentekoon, jotta asia unohtuisi. Asioista säännöllisesti muistuttamalla asiat ovat joko ratkenneet, tai siirretty seuraavan tason käsittelyyn.

  • Virkaehtosopimuskausi päättyy

    Työnantaja vetäytyi sopimusneuvotteluista. Valtion virka- ja työehtosopimus on irtisanottu päättymään 28.2.2023.