Siirry sisältöön

Uuden äärellä

Kesäloma on osaltani vietetty, eikä lomailmoissa ollut valittamista. Tuntui sitä, kun lapsuuden kesät olisivat palanneet. Ilmat ovat kyllä suosineet niin lomailijoita kuin muitakin lämpimästä pitäviä myös touko- ja kesäkuun ajan. Helsinki on todellakin päässyt näyttämään kauneimmat kasvonsa kaupunkielämää opettelevalle saaristolaiselle.

Siirtyminen puolustushaaran pääluottamusmiehen tehtävästä valtakunnalliseksi pääluottamusmieheksi on valtava hyppäys. Omassa puolustushaarassa valtaosa asioista ja henkilöistä ovat tuttuja ja konkreettisesti todettavissa. Asioiden selvittely hoituu lähes poikkeuksetta nokakkain tuttujen henkilöiden kesken. Valtakunnallisena toimijana toimintaympäristö suurenee valtavasti niin maantieteellisesti, edustettavien määrässä kuin yhteistoimintaosapuoltenkin suhteen. Oppimista ja opeteltavaa siis riittää. Onneksi kuitenkin sopimukset ja ohjeet on samat kuin ennenkin. On joku kivijalka, jota noudattamalla pääsee ainakin hyvään alkuun, ja siitä edelleen toivottavasti kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

Ensimmäinen suuri ja itselleni uusi työrupeama oli kevään virastoerän neuvottelukierros. Olen ollut mukana lukuisissa Aliupseeriliiton edustajakokouksissa, joissa on hyväksytty yhdistysten tekemiä esityksiä tuleviksi sopimustavoitteiksi. Koska sopimusvarallisuutta ei ole ollut käytettävissä moniin vuosiin, esitti Aliupseeriliitto tänä keväänä neuvotteluosapuolille peräti 14 tavoitetta, jotka toimivat neuvottelujen avauksena neuvottelukierroksella. Näiden lisäksi myös työnantajapuolella oli omat tavoitteensa, jotka tuli rahoittaa samasta sopimusvarallisuudesta. Tästä alkoikin melkoinen kissanhännänveto, joka päätyi viime metreillä kaikkien sopijaosapuolten yhteisymmärrykseen.

Suurella mielenkiinnolla seurasin niin liittomme puheenjohtajaa kuin Puolustusministeriön henkilöstöyksikön johtajaa neuvottelukierroksen aikana. Pääneuvottelijoiden keskinäinen kunnioitus oli käsin kosketeltavan voimakas; vaikkakin kummallakin oli omat tavoitteet, joita kohti pyrittiin. Molempien pääneuvottelijoiden ”esikunnat” pitivät tarkkaa kirjaa siitä, mistä sovittiin ja minkälaisilla ehdoilla. Neuvottelutulos avattiin jo viime lehdessä, nyt se on saanut jo valtiovarainministeriön hyväksynnän.

Ilmavoimien johtokeskuksissa palvelevien tilannevalvojien lennonvarmennusvastuulisä tullee maksuun elokuussa. Tämä tulee uutena lisänä maksuun kaikille koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset täyttäville tilannevalvonta-aliupseereille.

Vaativuusluokassa 4B palveleville kokeneille kouluttajille sovittu 4%:n lisä tulee maksuun aikaisintaan syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Keskustason arviointi- ja kehittämisryhmä kokoontui elokuun alkupuolella haarukoimaan riittävän pitkän kokemuksen omaavat vaativissa kouluttajatehtävissä toimivat aliupseerit. Odottelemme vielä Pääesikunnan henkilöstöosaston palvelussuhdesektorin kantaa asiaan.

Lisät maksetaan sopimuksen mukaan takautuvasti kesäkuun alusta lähtien.

Heinäkuussa Suomi pääsi näkyvästi maailmankartalle kahden suurvaltajohtajan tapaamisen yhteydessä. Tilaisuuden järjestelyt vaativat myös puolustusvoimien henkilöstöä erilaisiin tehtäviin. Järjestelyt oli saatava kuntoon varsin lyhyellä varoitusajalla, ja vielä keskellä kesälomakautta. Olin varautunut melkoiseen kuohuntaan vuosilomien perumisten ja suunnittelemattomien työtuntien suhteen, mutta kaikki tuntuu sujuneen sulassa sovussa. Ennen tapahtumaa vastailin muutamaan kyselyyn siitä, miten asiat tulee sopimusten mukaan hoitaa, mutta minkäänlaista jälkipyykkiä ei tapahtuma ole aiheuttanut. Asioista lienee päästy sopuun joustamalla puolin jos toisin. Tämä on kerrassaan loistavaa yhteistoimintaa työntekijöiden ja työnantajan välillä!


Pääluottamusmies Marit Lammes

  • Hakeudu koulutukseen luottamusmies

    Luottamusmies edustaa joukko-osastoissa aliupseeriliiton jäseniä. Aliupseeriliitto tukee luottamusmiehiä tarjoamalla monipuolista koulutusta. Koulutusta tarjotaan myös yhteistoimintaelimen jäsenille sekä heidän varahenkilöilleen.

  • Henkilöstön edustajien koulutus 2019

    Luottamusmiesten koulutusvuosi käynnistyy palkkausjärjestelmäkurssilla.Kurssilla luottamusmiehet perehtyvät palkkausjärjestelmään ja sopimuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit.

  • Ilmavoimat lyhentää koulutusvelkaa

    Aliupseereiden tehtävät ovat vaativoituneet viime vuosien aikana kiihtyvää tahtia. Aliupseereiden täydennyskoulutusjärjestelmä on myös kokenut muutoksia, eikä ole täysin pystynyt vastaamaan siihen, millaisia tehtäviä aliupseereille on kohdistettu.