Siirry sisältöön

Uusi sopimuskierros käynnistynyt

Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Nykyinen sopimuskausi on tuonut Aliupseeriliiton jäsenille parannuksia peruspalkkoihin, poistanut B-luokkien käytön sekä kehittänyt Puolustusvoimien lisäjärjestelmiä

Sopimuskauden aikana myös kilpailukykysopimuksen työajan pidennys poistui vuoden 2020 lopussa ja muuttui 14 tunnin KIKY-pankiksi.

Valtion seuraavan sopimuskauden valmistelut käynnistyivät tammikuun 11. päivänä keskusjärjestöjen ja valtion työmarkkinalaitoksen tapaamisella. Valtion virka- ja työehtosopimuksen sisällöistä neuvoteltaessa neuvottelupöydässä istuvat työnantajan ja työntekijöiden edustajat. Valtiotyönantajaa pöydässä edustaa Valtion työmarkkinalaitos. Työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä JHL, PRO ja JUKO. Ensimmäiset tapaamiset ovat yleensä aikataulukeskeisiä sekä osallistujien esittelyitä, jos mukana uusia henkilöitä. Sopijaosapuolet ovat tavanneet jo useamman kerran ja näissä tapaamisissa on keskusteltu sopimustavoitteista tulevalle sopimuskierrokselle.

Pääsopijajärjestöt ovat tiedottaneet, että asialistalla ovat ainakin ostovoimaa parantavat palkkaratkaisut, työaikamääräysten parantamiset, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä tasa-arvo ja työhyvinvointiasiat. Lähiviikkojen aikana sopimusneuvottelutoiminta jatkuu aktiivisena ja JHL edustaa Aliupseeriliitto näissä neuvotteluissa.

Keskustason neuvottelutuloksen perusteella määräytyvät ne raamit (sopimuskauden pituus, käytössä olevat virastoerät ja muut tarkennukset), joiden puitteissa sitten virastokohtaisissa neuvotteluissa Aliupseeriliiton oma neuvottelutoiminta käydään. Aliupseeriliiton edustajakokoukset ovat hyväksyneet jäsenyhdistysten tekemiä esityksiä neuvottelutavoitteiksi. Tällä hetkellä Aliupseeriliiton pääluottamusmiehet suorittavat tarkastuksia ja kustannuslaskentaa esityksiin liittyen. Mikäli keskustason neuvotteluissa sovitaan virastoerästä, on yhdistysten tekemien sopimustavoitteiden eteenpäin vieminen mahdollista tulevalla sopimuskaudella. Toki sopimusten syntyminen vaatii molempien osapuolien, Aliupseeriliiton (JHL mandaatilla) ja Puolustusministeriön, hyväksynnän.

Nykyinen sopimuskausi siis päättyy helmikuun loppuun mennessä. Sopimuksissa on kuitenkin niin sanottu jälkivaikutus eli edellisen, nyt voimassa olevan, sopimuksen kirjaukset ovat voimassa, kunnes seuraava sopimus syntyy. Työrauhavelvoite kuitenkin päättyy sopimuskauden päättyessä 28.2.2022.


Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Sotilaseläketietojen saanti helpottuu

    Keva uudistaa sotilaiden eläkeasioihin liittyviä palveluitaan vuoden 2017 alussa. Palvelut tulevat digitalisoinnin myötä helppokäyttöisemmäksi ja lähemmäksi asiakasta.

  • Uudistus jaksotyöajan laskentatapaan

    Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvottelukierroksen yhteydessä keväällä sovittiin jaksotyöajan laskentatavan muutoksesta äkillisten sairauspoissaolojen osalta. Sairastumisesta johtuva yllättävä keskeytys ei enää vähennä mahdollisia ylitöitä.

  • Neuvotteluja usealla rintamalla

    Aliupseeriliitto ja Puolustusministeriö ovat käynnistäneet neuvottelut vuoden 2024 virastoerän kohdistamisesta aliupseereiden, lentokonemekaanikkojen ja mekaanikkojen palvelussuhteiden ehtojen kehittämiseen.