Siirry sisältöön

Uusi sopimuskierros käynnistynyt

Valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 28.2.2022. Nykyinen sopimuskausi on tuonut Aliupseeriliiton jäsenille parannuksia peruspalkkoihin, poistanut B-luokkien käytön sekä kehittänyt Puolustusvoimien lisäjärjestelmiä

Sopimuskauden aikana myös kilpailukykysopimuksen työajan pidennys poistui vuoden 2020 lopussa ja muuttui 14 tunnin KIKY-pankiksi.

Valtion seuraavan sopimuskauden valmistelut käynnistyivät tammikuun 11. päivänä keskusjärjestöjen ja valtion työmarkkinalaitoksen tapaamisella. Valtion virka- ja työehtosopimuksen sisällöistä neuvoteltaessa neuvottelupöydässä istuvat työnantajan ja työntekijöiden edustajat. Valtiotyönantajaa pöydässä edustaa Valtion työmarkkinalaitos. Työntekijöitä edustavat kolme pääsopijajärjestöä JHL, PRO ja JUKO. Ensimmäiset tapaamiset ovat yleensä aikataulukeskeisiä sekä osallistujien esittelyitä, jos mukana uusia henkilöitä. Sopijaosapuolet ovat tavanneet jo useamman kerran ja näissä tapaamisissa on keskusteltu sopimustavoitteista tulevalle sopimuskierrokselle.

Pääsopijajärjestöt ovat tiedottaneet, että asialistalla ovat ainakin ostovoimaa parantavat palkkaratkaisut, työaikamääräysten parantamiset, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä tasa-arvo ja työhyvinvointiasiat. Lähiviikkojen aikana sopimusneuvottelutoiminta jatkuu aktiivisena ja JHL edustaa Aliupseeriliitto näissä neuvotteluissa.

Keskustason neuvottelutuloksen perusteella määräytyvät ne raamit (sopimuskauden pituus, käytössä olevat virastoerät ja muut tarkennukset), joiden puitteissa sitten virastokohtaisissa neuvotteluissa Aliupseeriliiton oma neuvottelutoiminta käydään. Aliupseeriliiton edustajakokoukset ovat hyväksyneet jäsenyhdistysten tekemiä esityksiä neuvottelutavoitteiksi. Tällä hetkellä Aliupseeriliiton pääluottamusmiehet suorittavat tarkastuksia ja kustannuslaskentaa esityksiin liittyen. Mikäli keskustason neuvotteluissa sovitaan virastoerästä, on yhdistysten tekemien sopimustavoitteiden eteenpäin vieminen mahdollista tulevalla sopimuskaudella. Toki sopimusten syntyminen vaatii molempien osapuolien, Aliupseeriliiton (JHL mandaatilla) ja Puolustusministeriön, hyväksynnän.

Nykyinen sopimuskausi siis päättyy helmikuun loppuun mennessä. Sopimuksissa on kuitenkin niin sanottu jälkivaikutus eli edellisen, nyt voimassa olevan, sopimuksen kirjaukset ovat voimassa, kunnes seuraava sopimus syntyy. Työrauhavelvoite kuitenkin päättyy sopimuskauden päättyessä 28.2.2022.


Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Kansainvälisen palveluksen palvelussuhteen ehdot

    Puolustusvoimien henkilöstöä on jo vuosien ajan työskennellyt erilaisissa tehtävissä kansainvälisissä esikunnissa ja Suomen edustustoissa ulkomailla. Nato-jäsenyyden myötä tehtävien määrä tulee kasvamaan moninkertaiseksi ja on tärkeää, että palvelussuhteiden ehdot myös kehittyvät samanaikaisesti.

  • Neuvottelutulos on hyväksytty

    Kaikkiin aliupseereiden vaativuusluokkiin tulee yleiskorotus 1.4. alkaen. Palkkausjärjestelmää kehitetään lisäksi siten, että järjestelmä kannustaa hakeutumaan koulutukseen ja vaativampiin tehtäviin. AU-palkkausjärjestelmään perustetaan uusi vaativuusluokka, AU8.

  • Työaikapankkien viidakko

    Työpaikan ulkopuolisessa elämässä on mahdollisuus valita pankkien välillä lähes rajattomasti. On liikepankkeja, osuuskassoja, investointipankkeja ja keskuspankkeja.