Siirry sisältöön

Luottamusmieskoulutus 2023

Aliupseeriliiton jäsenten tärkein jäsenetu on laadukas luottamusmiespalvelu. Liiton tavoitteena on, että jäsenet saavat palvelun nopeasti, läheltä ja ammattitaitoisesti. Siksi henkilöstön edustajien säännöllinen koulutus on ensiarvoisen tärkeää.

Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus antaa  luottamusmiehille valmiudet vastata jäsenten edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin. Jäsenet kysyvät luottamusmiehiltämme useimmiten palkkausjärjestelmää, tehtäväkiertoa, rekrytointia ja erilaisiin työpaikan ristiriitatilanteisiin koskevista asioista.

Yhteistoimintaelin on tärkeä vaikuttamiskanava ja Aliupseeriliiton edustajat ovat niissä kattavasti edustettuna. Haluamme, että yhteistoimintaelimen jäsenet pystyvät vaikuttamaan työpaikoillaan. Siksi Aliupseeriliitto kouluttaa jatkuvasti myös yhteistoimintaelimissä työskenteleviä aliupseerien edustajia.

Peruskurssit

Kurssivalikoimasta löytyvät luottamusmiestoiminnan-, yhteistoiminnan- ja palkkausjärjestelmä- peruskurssit. Kurssien tavoitteena on perehdyttää henkilöstön edustajat keskeisimpien sopimusten sisältöön ja edustajien asemaan. Kurssit ovat luentopainotteisia ja niillä tehdään myös erilaisia käytännön harjoituksia.

Jatkokurssit

Jatkokursseilla Aliupseeriliitto tarjoaa syventävää opetusta. Kursseilla luentomainen opetus vaihtuu erilaisiin alustuksiin ja käytännön harjoittelua lisätään vaativampien tehtävien muodossa. Jatkokurssille pääsy vaatii kyseisen aihealueen peruskurssin käymisen.

Ajankohtaiset päivät

Puolustushaarakohtaiset alueelliset luottamusmiespäivät järjestetään yleensä alkuvuodesta omien puolustushaarojen esikuntien läheisyydessä. Kaikille luottamusmiehille yhteiset luottamusmiesten täydennyskurssit I ja II järjestetään loppuvuodesta. Ne ovat kaksi samansisältöistä kurssia, joista luottamusmies voi valita itselleen kalenteriinsa paremmin sopivan.

Henkilöstön edustajan koulutusoikeus

Valtion virka- ja työehdoissa on sovittu ketkä voivat osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen ja montako päivää koulutukseen voi vuosittain osallistua. Luottamusmiehet voivat käyttää koulutukseen enintään 22 työpäivää, yhteistoimintaelimen edustaja ja yhdistyksen puheenjohtaja 11 työpäivää. Koulutusoikeusmäärät koskevat myös varaluottamusmiestä ja yhteistoimintaelimen varajäsentä.

Vuoden 2023 koulutuskalenteri julkaistaan joulukuun aikana. Ensi vuoden koulutusohjelma sisältää kaikki tässä artikkelissa mainitut kurssit. Peruskurssit järjestetään kevätkaudella ja jatkokurssit syyskaudella.

Teksti: Terho Eironen

Kuva: Aleksi Laurila

  • Kansainvälisen palveluksen palvelussuhteen ehdot

    Puolustusvoimien henkilöstöä on jo vuosien ajan työskennellyt erilaisissa tehtävissä kansainvälisissä esikunnissa ja Suomen edustustoissa ulkomailla. Nato-jäsenyyden myötä tehtävien määrä tulee kasvamaan moninkertaiseksi ja on tärkeää, että palvelussuhteiden ehdot myös kehittyvät samanaikaisesti.

  • Tämä on kunniatehtävä

    Pursimies Jere Mustonen (42) valittiin työpaikkansa aliupseerien varaluottamusmieheksi vuonna 2014. Tällä hetkellä hän toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten aliupseereiden luottamusmiehenä.

  • Kutsumus luottamustehtäviin

    Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.