Siirry sisältöön

Jäsenten oikeusturvavakuutus laajeni

Aliupseeriliiton jäsenenä olet vakuutettuna ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Jäsenvakuutuksen turva on nyt entistä kattavampi ja voimassa myös tietyissä tilanteissa Pohjoismaiden ulkopuolella.

1.1.2018 alkaen jäsenvakuutus on tuonut turvaa Ammattisotilas_oikeusturvavakuutus2_Kuva_NikoMuukkamyös työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Korvaus määritellään vahingon sattuessa voimassa olevan työtapaturma- ja ammattitautivahinkolain perusteella. Lisäksi jäsenvakuutus on voimassa kansainvälisten tehtävien aikana, jotka liittyvät viranhoitoon, kriisinhallintaan tai kansainväliseen avunantamiseen. Edellytyksenä on, että asia käsitellään Suomessa Suomen lakien mukaisesti.

Tyypillisimmät oikeusturva-asiat liittyvät maksamattomiin palkkasaataviin, kuten viikonloppu- ja ylityökorvauksiin, työ- ja virkasuhteen päättämiseen sekä tuottamuksellisiin rikosasioihin.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jos joudut käyttämään lakimiehen apua ammattiisi liittyvissä riita- tai rikosasioissa. Kulut voivat nousta tällaisissa tapauksissa hyvinkin korkeiksi, joten vakuutuksesta on iso apu, toteaa yhteyspäällikkö Kenneth Laaksonen OP Vakuutus Oy:stä.

Vastuuvakuutus puolestaan antaa turvaa, jos jäsen on ammatissaan aiheuttanut henkilö- tai esinevahinkoja toiselle henkilölle ja josta hän on lain mukaan korvausvastuussa. Ammattisotilas_oikeusturvavakuutus_2_Kuva_HenriHakulinenVakuutusyhtiöltä saa konkreettista apua korvausvelvollisuuden selvittämiseen ja neuvotteluihin korvauksenvaatijan kanssa.

Aliupseeriliiton jäsenvakuutuksessa vakuutettuja ovat Aliupseeriliiton varsinaiset, työssä käyvät jäsenet asioissa, jotka koskevat omaa työ- tai virkasuhdetta. Vakuutusyhtiönä on OP Vakuutus Oy.

Jos Aliupseeriliiton jäsenenä haluat hyödyntää jäsenvakuutusta, ole aina ensin yhteydessä Aliupseeriliiton toimistoon. 

>> Lue lisää jäsenten ammatillisesta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta.(avautuu uuteen ikkunaan)

Kuvat: Henri Hakulinen, Niko Muukka


  • Työn tekemisen (tai tekemättömyyden) tuskaa

    ”Itsevaltaisten hallintojen maissa, lähinnä diktatuureissa, virkamiehet eivät halua tekemistään sortavista päätöksistä valitettavan, jolloin valittaminen on mahdotonta tai tehty mahdollisimman vaikeaksi.” Tämä on suora lainaus Wikipediasta etsiessäni määritelmää sanalle oikeusturva.

  • Sotilastapaturmalakiin parannuksia

    Vuoden alussa astui voimaan uusi laki sotilastapaturmien korvaamisesta. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä koskee virassa olevia sotilaita. Uusi lainsäädäntö edellyttää palvelussairauksien ja tapaturmien nopean haltuunoton puolustusvoimissa, kriisinhallintatyöpaikassa ja Valtiokonttorissa.