Siirry sisältöön

Jäsenten oikeusturvavakuutus laajeni

Aliupseeriliiton jäsenenä olet vakuutettuna ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Jäsenvakuutuksen turva on nyt entistä kattavampi ja voimassa myös tietyissä tilanteissa Pohjoismaiden ulkopuolella.

1.1.2018 alkaen jäsenvakuutus on tuonut turvaa Ammattisotilas_oikeusturvavakuutus2_Kuva_NikoMuukkamyös työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Korvaus määritellään vahingon sattuessa voimassa olevan työtapaturma- ja ammattitautivahinkolain perusteella. Lisäksi jäsenvakuutus on voimassa kansainvälisten tehtävien aikana, jotka liittyvät viranhoitoon, kriisinhallintaan tai kansainväliseen avunantamiseen. Edellytyksenä on, että asia käsitellään Suomessa Suomen lakien mukaisesti.

Tyypillisimmät oikeusturva-asiat liittyvät maksamattomiin palkkasaataviin, kuten viikonloppu- ja ylityökorvauksiin, työ- ja virkasuhteen päättämiseen sekä tuottamuksellisiin rikosasioihin.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jos joudut käyttämään lakimiehen apua ammattiisi liittyvissä riita- tai rikosasioissa. Kulut voivat nousta tällaisissa tapauksissa hyvinkin korkeiksi, joten vakuutuksesta on iso apu, toteaa yhteyspäällikkö Kenneth Laaksonen OP Vakuutus Oy:stä.

Vastuuvakuutus puolestaan antaa turvaa, jos jäsen on ammatissaan aiheuttanut henkilö- tai esinevahinkoja toiselle henkilölle ja josta hän on lain mukaan korvausvastuussa. Ammattisotilas_oikeusturvavakuutus_2_Kuva_HenriHakulinenVakuutusyhtiöltä saa konkreettista apua korvausvelvollisuuden selvittämiseen ja neuvotteluihin korvauksenvaatijan kanssa.

Aliupseeriliiton jäsenvakuutuksessa vakuutettuja ovat Aliupseeriliiton varsinaiset, työssä käyvät jäsenet asioissa, jotka koskevat omaa työ- tai virkasuhdetta. Vakuutusyhtiönä on OP Vakuutus Oy.

Jos Aliupseeriliiton jäsenenä haluat hyödyntää jäsenvakuutusta, ole aina ensin yhteydessä Aliupseeriliiton toimistoon. 

>> Lue lisää jäsenten ammatillisesta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta.(avautuu uuteen ikkunaan)

Kuvat: Henri Hakulinen, Niko Muukka


  • Täydennyskoulutuksen vaikutus palkkaukseen

    Pääesikunta julkaisi kesäkuussa 2020 ohjeen aliupseeriston täydennyskoulutuksen opintokokonaisuuksien tarkennuksista. Ohjeessa viitataan Puolustusvoimien täydennyskoulutusnormiin HP910.

  • Työpaikkaohjaaminen tehokkaaseen käyttöön

    Muutos on jatkuvaa, ainakin aliupseereiden täydennyskoulutuksessa. Täydennyskoulutuksen uudistamissuunnitelmat olivat lausuntokierroksella kesäkuussa. Aliupseeriliitto kertoi näkemyksensä voimassa olevan järjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

  • Valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa

    Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen näkee, että valmiuden pitää olla jokaisen sotilaan DNA:ssa. Hän pitää perusteltuna Valtioneuvoston puolustusselonteon painotusta puolustusvoimien valmiuden kehittämiseksi.