Siirry sisältöön

YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.

Luottamusmiesorganisaatiomme vahvuuksiin on kuulunut luottamusmiespalvelut läheltä ja nopeasti. Tämä koneisto ei toimisi ilman koulutettuja ja aktiivisia toimijoitamme.

Kulunut kevät painottui peruskursseihin. Luottamusmiestyöskentelyn menestyksekkääseen hoitamiseen ovat aktiivitoimijat käyneet kuluneen vuoden aikana kolme kivijalkakurssia; luottamusmiestoiminnan peruskurssin, palkkausjärjestelmä peruskurssin ja yhteistoiminnan peruskurssin. Edellä mainitut kurssit antavat loistavat valmiudet niin luottamusmiestyöhön kuin muuhun yhteistoimintatehtävään.

Luottamusmiehet ovat kiitettävästi käyttäneet tarjoamamme koulutusmahdollisuudet, mutta olen hieman huolestunut yhteistoimintatehtävissä toimivien koulutuksesta. Tai oikeastaan kouluttamattomuudesta. Yhteistoiminta on vaikuttamista työhön ja työoloihin hyvässä yhteistyössä niin työnantajan kuin muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa. Näiden asioiden osaamiseen peruskoulutus antaa hyvät eväät parempaan yhteistoimintaan.

Virkaehtosopimuksella on sovittu niin luottamusmiestoiminnasta sekä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden yhteistoimintatehtävään osallistuvien henkilöstön edustajien asemasta ja oikeuksista. Henkilöstön edustajalla on oikeus saada vapautusta palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Tarkoittaa sitä, että kun toimitaan henkilöstön edustajana, niin asian laajuudesta riippuen siihen on mahdollisuus käyttää työaikaa. Yhteistoimintatehtäviä hoitavalle henkilöstön edustajalle on varattava tilaisuus osallistua semmoiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään osaamista tehtävän hoitamisessa.

Työnantaja tukee ammattiyhdistyskoulutusta ja useimmiten miellämme ay-koulutuksen luottamusmieskoulutukseksi. Yhteistoimintakoulutus on työnantajan tukemaa ammattiyhdistyskoulutusta, joka parantaa johdon ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edellytyksiä ja siten edistää virastojen sisäistä yhteistoimintaa. Ammattiyhdistyskoulutukseen oikeutettuja ovat luottamusmies-, työsuojelu- ja muussa yhteistoimintatehtävässä toimivat ja näiden varamiehet sekä yhdistyksen puheenjohtaja. Koulutuksen kesto luottamusmiestehtävässä olevalla voi olla yhteensä enintään 22 työpäivää kalenterivuodessa ja muussa yhteistoimintatehtävässä yhteensä enintään 11 työpäivää kalenterivuodessa.

Virkaehtosopimuksella mahdollistetaan koulutukseen osallistumisen todella kattavasti. Toivon, että varsinkin yhteistoimintatehtävissä toimivat ottavat tästä kopin. Tämän vuoden osalta yhteistoimintakoulutukset menivät jo, mutta voitte alkaa henkisesti valmistautumaan ensi vuonna järjestettäviin kursseihin. Niitä tulee kyllä!


Terho Eironen, Valtakunnallinen pääluottamusmies

Ay-koulutusvastaava

  • Kehittämisajatukset edustajakokoukseen

    Valtionhallinnon sopimuskierros on parhaillaan käynnissä. Työnantajaa ja henkilöstöä edustavat toimijat yrittävät löytää yhteisymmärrystä työelämän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Aliupseeriliittokin on mukana neuvotteluissa omien kehittämistavoitteidensa kanssa.

  • Lomakausi lähestyy

    Vuosiloman tarkoituksena on palautua työstä. Lomaile hyvällä omallatunnolla – kehosi ja aivosi tarvitsevat sitä.

  • Onnistunut perehdyttäminen

    Ammattisotilaat tulee perehdyttää uuteen tehtävään. Perehdytyksen aikana uusi työntekijä saa valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Hän pystyy aloittamaan normaali- ja poikkeusolojen tehtävien itsenäisen hoitamisen ja tiedostaa työpisteen ja hallintoyksikön yleiset käytänteet.