Siirry sisältöön

Koppi uusista aliupseereista

Jokaisen aliupseerin työpaikalla on aliupseerien itsensä valitsema luottamusmies. Luottamusmiehen tärkeänä tehtävänä on kertoa uusille aliupseereille oman ammattiryhmän toiminnasta sekä aliupseeriyhdistyksen ja Aliupseeriliiton tarjoamista palveluista.

Porin prikaatin luottamusmies Säkylässä Aleksi ViikinkoskiAmmattisotilas_AleksiViikinkoski pyrkii tapaamaan jokaisen työpaikalleen tulevan uuden aliupseerien heti ensimmäisen työviikon aikana. Hän seuraa aktiivisesti työpaikkansa nimitysasioita ja on näin selvillä uusien aliupseerien nimittämisestä.

Viikinkoski pyrkii tapaamaan uudet aliupseerit heidän omissa yksiköissään. Hän kertoo, että nuoret, työuransa alussa olevat sotilaat ovat hyvin kiinnostuneita kuullessaan luottamusmiespalvelusta ja siitä, miten luottamusmies voi auttaa erilaisissa työn arkeen liittyvissä asioissa.

Moni yllättyy siitä, kuinka moneen asiaan luottamusmies voi vaikuttaa.

Paikallisyhdistyksenä Satakunnan Aliupseerit ry järjestää aliupseerille Porin prikaatissa tarjottavat luottamusmiespalvelut. Yhdistys järjestää myös vapaa-ajan aktiviteetteja jäsenten yhdessä päättämällä tavalla.

Aliupseeriliitto neuvottelee kaikkia aliupseereita koskevat sopimukset, jolla määritellään esimerkiksi palkkaukseen ja työaikaan liittyviä asioita. Liitto myös tukee yhdistysten tekemää tärkeää työtä kouluttamalla luottamusmiehiä ja muita henkilöstön edustajia. Liitto tarjoaa kaikille yhdistyksiin kuuluville aliupseereille muun muassa vakuutusturvaa ja lakiasianpalveluja.

Viikinkoski pitää tärkeänä, että uusi aliupseeri saa heti alkumetreillä olennaiset tiedot omista vaikuttamismahdollisuuksistaan ja siitä, mitä hyötyä on oman henkilöstöryhmän ammattiliittoon kuulumisesta. 

Minusta on hienoa, että uusi jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi vahvaan, ammattitaitoiseen ja arvostettuun ammattiryhmään sekä ammattiryhmän omaan liittoon. Tavoitteenani on, että uusi jäsen on luottavainen siihen, että hänen etujaan ja oikeuksiaan valvotaan.

Tervetuloa edunvalvonnan piiriin

Niinisalossa työskentelevä Porin prikaatin aliupseerien luottamusmies Joni Wallin kertoo, että Satakunnan aliupseerit ottaa aina uudet työntekijät avosylin vastaan, myös edunvalvonnan piiriin. Wallin kertoo, että hänen työpaikallaan suurin osa uusista työntekijöistä tekee esittäytymiskierroksen ensimmäisen työviikon aikana, osana työpisteen perehdytyssuunnitelmaa.

Se on yksikön vääpelille hyvä hetki pysäyttää alliupseerit ja sopimussotilaat hetkeksi juttelemaan oikeusturvasta, työttömyyskassasta sekä yhdistyksen palveluista. Tapaan uusia työntekijöitä myös työpistekäynneillä sekä yleisiin työtehtäviin liittyen.

Ammattisotilas_JoniWallin_Wallin kertoo, että myös työpisteiden vanhimmat aliupseerit ovat aktiivisia uusien aliupseerien haltuun ottamisessa.

Sen olen oppinut että parhaiten uusi työntekijä kokee liittymisen omakseen kun siitä kerrotaan hänen työpisteellään.

Uudet työntekijät kysyvät Wallinin mukaan usein ihan käytännön asioista uuteen liittoon liittymiseen ja vanhasta eroamiseen liittyen. Myös jäsenmaksu ja jäsenedut, erityisesti vakuutusturva, kiinnostavat heitä.

Suurin osa yllättyy kun heille työsuhteen alussa kerrotaan esimerkkejä henkilökuntaan kuuluvien esitutkinnoista, työaikasopimuksen kohdista ja sotilaan velvollisuuksista ja oikeuksista. Näitä asioita ei perehdytysjaksolla kerrota. Monelle aliupseerille tai sopimussotilaalle tämä on ensimmäinen ansiotyö. He eivät myöskään ole aikaisemmin kuuluneet ammattiliittoon.  Siksi he ovat tyytyväisiä, että kerromme heille näistä asioista.Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Satakunnan aliupseerit ry

  • Onnistunut perehdyttäminen

    Ammattisotilaat tulee perehdyttää uuteen tehtävään. Perehdytyksen aikana uusi työntekijä saa valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla. Hän pystyy aloittamaan normaali- ja poikkeusolojen tehtävien itsenäisen hoitamisen ja tiedostaa työpisteen ja hallintoyksikön yleiset käytänteet.

  • Muista hakeutua täydennyskoulutukseen

    Puolustusvoimien täydennyskoulutuksen vuoden 2022 jälkimmäinen hakuaika alkaa olla käsillä. Muistathan varmistaa suunniteltuihin koulutuksiin hakeutumisen.

  • Sotilaspuvun käytön periaatteet

    Sotilaan on pukeuduttava sotilas- ja virkapukumääräyksen mukaisesti esiintyessään sotilaspuvussa. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö määrittää, että sotilaspuvun tulee olla ehjä, puhdas ja sopivan kokoinen.