Siirry sisältöön

Kansainväliset tehtävät

Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää palkatun henkilöstön kansainvälistä osaamista. Kansainväliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ja tehtäväkiertoa kaikissa henkilöstöryhmissä.

Sotilastehtävien tehtävä- ja seuraajasuunnittelussa on ominaispiirteenä henkilöstön kouluttautuminen ja valmentautuminen vaativimpiin tehtäviin. Henkilöstöä pyritään kierrättämään monipuolista osaamista kehittävien ja laaja-alaisten kokemusta kartuttavien tehtävien kautta. Sotilaallisista kriisinhallintatehtävistä ja muista kansainvälisistä tehtävistä kootaan suunnitelma osana tehtävä- ja seuraajasuunnittelua.

Puolustusvoimat käyttää kansainvälisen avun antamiseen tarkoitettuihin tehtäviin ensisijaisesti Puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöt ilmoittavat halukkuutensa kansainvälisen avun tehtäviin vuosittain kehityskeskusteluissa. Ilmoitusten pohjalta puolustushaarat laativat vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen perustuvat listaukset henkilöstöstä henkilöstöryhmittäin huomioiden käytettävyyden henkilöstön aselajin tai toimialan. Tehtävät pyritään täyttämään vapaaehtoisuuteen perustuen.

Sotilaallisista kriisinhallintatehtävistä laaditaan vuosittain henkilötäydennyssuunnitelma. Suunnitelmasta vastaa Maavoimien esikunta, tai operaation johdosta vastaava, muu puolustushaaraesikunta. Aliupseeri ilmoittaa halukkuutensa kriisinhallintatehtäviin kehityskeskustelun yhteydessä. Halukkuudet raportoidaan henkilötietojärjestelmän (PVSAP HCM) avulla. Halukkuuksien ja lausuntojen perusteella laaditaan suunnitelma kriisinhallintatehtäviin sijoitettavista. Maavoimien esikunta antaa vuosittain tarkemmat hakeutumisohjeet.

Kansainvälisten esikuntatehtävien tehtävä- ja seuraajasuunnittelu toteutetaan Pääesikunnan johdolla. Henkilöstö ilmoittaa halukkuutensa Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa esitettyihin kansainvälisiin esikuntatehtäviin vuosittaisten kehityskeskusteluiden yhteydessä. Halukkuudet kirjataan PVSAP-tietojärjestelmään (henkilönkäytön perusteet).


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Petri Horto

  • Sairastuminen vuosilomalla

    Kauan odotettu vuosiloma on juuri alkanut ja sairastuminen yllättää. Lomasuunnitelmat peruuntuvat ja mielen valtaa epäusko, näinkö tämä loma menee? Miten tilanteessa kannattaa toimia?

  • Aliupseeri esimerkkinä asevelvolliselle

    ”Joukkueen murtautuessa läpi pakotti ottamansa vangit valjastamaan hevosen, meni takaisin hakemaan konekiväärit pois ja taistellen 3 eri vihollislinjan läpi toi konekiväärit, miehensä sekä vangit takaisin omalle puolelle.”, lukee Mannerheim-ristin ritari Eino Mallilan ristin myöntämisperusteissa.