Siirry sisältöön

Kansainväliset tehtävät

Puolustusvoimat ylläpitää ja kehittää palkatun henkilöstön kansainvälistä osaamista. Kansainväliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä ja tehtäväkiertoa kaikissa henkilöstöryhmissä.

Sotilastehtävien tehtävä- ja seuraajasuunnittelussa on ominaispiirteenä henkilöstön kouluttautuminen ja valmentautuminen vaativimpiin tehtäviin. Henkilöstöä pyritään kierrättämään monipuolista osaamista kehittävien ja laaja-alaisten kokemusta kartuttavien tehtävien kautta. Sotilaallisista kriisinhallintatehtävistä ja muista kansainvälisistä tehtävistä kootaan suunnitelma osana tehtävä- ja seuraajasuunnittelua.

Puolustusvoimat käyttää kansainvälisen avun antamiseen tarkoitettuihin tehtäviin ensisijaisesti Puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan sitoutunutta henkilöstöä. Henkilöt ilmoittavat halukkuutensa kansainvälisen avun tehtäviin vuosittain kehityskeskusteluissa. Ilmoitusten pohjalta puolustushaarat laativat vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen perustuvat listaukset henkilöstöstä henkilöstöryhmittäin huomioiden käytettävyyden henkilöstön aselajin tai toimialan. Tehtävät pyritään täyttämään vapaaehtoisuuteen perustuen.

Sotilaallisista kriisinhallintatehtävistä laaditaan vuosittain henkilötäydennyssuunnitelma. Suunnitelmasta vastaa Maavoimien esikunta, tai operaation johdosta vastaava, muu puolustushaaraesikunta. Aliupseeri ilmoittaa halukkuutensa kriisinhallintatehtäviin kehityskeskustelun yhteydessä. Halukkuudet raportoidaan henkilötietojärjestelmän (PVSAP HCM) avulla. Halukkuuksien ja lausuntojen perusteella laaditaan suunnitelma kriisinhallintatehtäviin sijoitettavista. Maavoimien esikunta antaa vuosittain tarkemmat hakeutumisohjeet.

Kansainvälisten esikuntatehtävien tehtävä- ja seuraajasuunnittelu toteutetaan Pääesikunnan johdolla. Henkilöstö ilmoittaa halukkuutensa Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa esitettyihin kansainvälisiin esikuntatehtäviin vuosittaisten kehityskeskusteluiden yhteydessä. Halukkuudet kirjataan PVSAP-tietojärjestelmään (henkilönkäytön perusteet).


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Petri Horto

  • YT-edustajalla on oikeus koulutukseen

    Aliupseeriliiton yksi edunvalvonnan kokonaisuuksista on aktiivitoimijoiden kouluttaminen. Koulutetut ja osaavat luottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat parasta palvelua jäsenillemme.

  • Jäsenen aloitteet edustajistoon

    Kun yksittäinen jäsen haluaa parannusta palvelussuhteen ehtoihin tai työn tekemiseen liittyviin asioihin, hän ottaa yhteyttä yhdistyksensä toimijoihin. Yhdistyksen avulla asia voi ratketa paikallisesti tai sitten yhdistys jalostaa oman jäsenensä ajatuksen aloitteeksi Aliupseeriliiton edustajiston kokoukseen.

  • Ammattisotilaalta edellytetty käyttäytyminen Osa II

    Tässä artikkelissa ammattisotilaan käyttäytymisvelvoitetta tarkastellaan lakia alempitasoisten Puolustus-voimien normien, määräysten ja käskyjen näkökulmasta. Näistä tärkeimpiä ovat Yleinen Palvelusohjesääntö (YLPALVO), erilaiset varomääräykset sekä käskyt.