Siirry sisältöön

Sairastuminen vuosilomalla

Kauan odotettu vuosiloma on juuri alkanut ja sairastuminen yllättää. Lomasuunnitelmat peruuntuvat ja mielen valtaa epäusko, näinkö tämä loma menee? Miten tilanteessa kannattaa toimia?

Myönnän, olen itsekin sairastanut vuosilomalla ja lomapäivät ovat kuluneet kuumeessa sängyn pohjalla maatessa: “Ei tässä mitään ja tämähän on lepäämistä, kun ei muuhun pystykään”. Tällaisella toimintatavalla vuosiloman perimmäinen tarkoitus jää kuitenkin toteutumatta. Kärjistäen voikin todeta, että mikäli olet työkyvytön, olet myös lomakyvytön. Vuosiloma ei ole sairastamiseen tarkoitettua aikaa, vaan se on tarkoitettu työn rasituksista palautumiseen ja lepäämiseen. Palautuminen ja lepääminen eivät toteudu, mikäli loma menee sairastaessa.

Mikäli sairastut kesken vuosiloman, asia tulee viipymättä saattaa viraston tietoon. Joukko-osastot ovat ohjeistaneet toimintatavan sairastumistapauksissa, joten selvitä ennen lomaasi joukko-osastosi käytännöt tai ota sairastapauksen sattuessa heti yhteyttä esimieheesi.

Mikäli sairastut kesken vuosiloman, voidaan työkyvyttömyyden takia käyttämättä jääneitä lomapäiviä siirtää. Lomapäivien siirtämisen edellytyksenä on, että virkamies pyytää lomansa siirtoa. Siirtopyyntö suositellaan tehtäväksi kirjallisesti, mikäli se vain on mahdollista. Pyyntö tulee tehdä viivytyksettä, mutta hyväksyttävästä syystä pyyntö voidaan esittää myöhemminkin. Lisäksi on huomioitava, että vuosilomapäivien siirtämiseksi virkamiehen tulee toimittaa lääkärintodistus. Oma ilmoitus ei tässä tapauksessa ole riittävä selvitys.

Sairastumisesta tulee ilmoittaa heti ensimmäisenä sairastumispäivänä, koska vuosiloman siirtäminen tapahtuu siitä päivästä alkaen, mistä se on ilmoitettu ja lääkärintodistus on esitetty. Sairauden takia siirretyt vuosilomat tulee antaa samalla lomakaudella (1.6.-30.9.) tai viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli loman antaminen edellä mainittuna ajanjaksona ei ole mahdollista, se voidaan antaa seuraavan vuoden loppuun mennessä. Siirretty vuosiloma ei siis automaattisesti siirry alkuperäisen vuosiloman jatkoksi, vaan sen ajankohdan osalta tulee virkamiehelle antaa tilaisuus kertoa mielipiteensä ennen ajankohdan vahvistamista. Siirretyn loman ajankohta tulee saattaa virkamiehelle tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen loman alkamista tai mikäli se ei ole mahdollista, vähintään viikko ennen loman alkamisajankohtaa.

Jaksamisesta keskustellaan laajasti, mutta useimmiten käytännössä siitä huolehtiminen jää henkilön itsensä varmistettavaksi. Huolehditaan siis jokainen osaltamme omasta jaksamisestamme ja varmistetaan, että vuosiloma käytetään aidosti palautumiseen ja lepäämiseen.

Toimi näin, kun sairastut vuosilomalla

 1. Ilmoita heti joukko-osastosi ohjeistuksen mukaisesti sairastumisesta työpaikalle (mikäli et tiedä ohjeistusta, ota yhteyttä esimieheesi)
 2. Tee (kirjallinen) pyyntö työkyvyttömyyden takia siirrettävistä lomapäivistä
 3. Toimita lääkärintodistus työpaikalle

Satu Vartiainen

Ilmavoimien pääluottamusmies

 • Palvelussuhdeasuntojen vuokraus

  Palvelussuhdeasunnolla tarkoitetaan puolustushallinnon henkilöstön tukemista asunnon vuokraamisessa. Palvelun ensisijaisena kohteena ovat paikkakunnalta toiselle siirretty, valmistuva ja rekrytoitu henkilöstö.

 • Sotilaspuvun käytön periaatteet

  Sotilaan on pukeuduttava sotilas- ja virkapukumääräyksen mukaisesti esiintyessään sotilaspuvussa. Puolustusvoimien yleinen palvelusohjesääntö määrittää, että sotilaspuvun tulee olla ehjä, puhdas ja sopivan kokoinen.

 • Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

  Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo käyttää Puolustusvoimissa palvellessaan palvelusarvoja sotilasammattihenkilöstä sotilasmestariin. Aliupseerilla on palvelusarvonsa ohella myös oma reservin sotilasarvo, joka voi olla sama tai eri kuin aliupseerin palvelusarvo.