Siirry sisältöön

Uusi perheenjäsen tulossa?

Lapsen saaminen on koko perheen elämän mittainen prosessi ja se alkaa hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Elämän ensimetreillä uusi tulokas tarvitsee molempien vanhempien hoitoa. Siksi Suomessa on perhevapaajärjestelmä.

Perhevapaat ovat viime vuosina kokeneet muutoksia. Uudistuksilla on haluttu lisätä vanhempien tasa-arvoa työelämässä. Uudistukset ovat tuoneet mukanaan lisää vanhempainvapaata ja joustavuutta vapaiden käyttöön.

Vanhempainrahaa maksetaan arkipäiviltä, joita ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät. Vanhempainpäivärahapäiviä on yhteensä 360 päivää, eli 13 kuukautta. Edellä mainitusta määrästä raskaana oleva vanhempi saa 40 päivää, eli 6,5 viikkoa raskauden turvaamiseksi. Jäljelle jäävä 320 vanhempainrahapäivää jaetaan molempien vanhempien kesken. Näistä kumpikin vanhempi saa 160 päivän kiintiön, eli noin kuusi ja puoli kuukautta. Kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää, eli reilu 10 viikkoa.

Vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaat haluaminaan jaksoina ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Virkamiehellä on oikeus pitää vanhempainvapaa neljässä jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Työnantaja ja virkamies voivat sopia vanhempainvapaan pitämisestä myös useammassa jaksossa tai lyhyempinä jaksoina.

Vanhempainvapaata on haettava kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua aloittamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 päivää, ilmoitusaika on kuukausi. Jos vapaa on sijoitettu syntymän yhteyteen, siinä on säätövaraa. Muutoksista on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Monissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu palkan maksamisesta tietyiltä perhevapaa-ajoilta. Virkamiesten osalta Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan virkamiehelle maksetaan palkka vanhempainrahakauden alusta lukien enintään 32 arkipäivän ajalta. Molemmille vanhemmille voidaan maksaa vanhempainvapaaseen liittyviä korvauksia samanaikaisesti 1 – 18 arkipäivältä.

Virkamiehellä on oikeus saada palkatonta hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa. Työnantaja ja virkamies voivat sopia kahta useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Hoitovapaata voi saada yksi vanhempi tai huoltaja kerrallaan.

Terho Eironen, valtakunnallinen pääluottamusmies

Kuva: Taru Korkeakoski

  • Muodin viimeisimmät virtaukset Puolustusvoimissa

    Puolustusvoimain virkapuvut eivät seuraa kansainvälisen muodin viimeisiä virtauksia. Siitä huolimatta jotain kehitystä tapahtuu, vaikkakin pienin askelin. Nykyiset virkapukumallit ovat muodostuneet pitkän kehittämistyön ja useiden päivitysten tuloksena.

  • Kehityskeskustelut 2020-2021

    Vuoden taas lähestyessä loppua, tietää se joulun odotuksen lisäksi kehityskeskustelun aikaikkunan avautumista. Pääesikunta on laatinut kehityskeskusteluja ohjaavan käskyn (AQ12586) elokuussa.

  • Ylentäminen ja palvelusarvon antaminen

    Ammattisotilaana palveleva aliupseeristo käyttää Puolustusvoimissa palvellessaan palvelusarvoja sotilasammattihenkilöstä sotilasmestariin. Aliupseerilla on palvelusarvonsa ohella myös oma reservin sotilasarvo, joka voi olla sama tai eri kuin aliupseerin palvelusarvo.