Siirry sisältöön

Hakeutuminen täydennyskoulutukseen

Puolustusvoimien järjestämään täydennyskoulutukseen osallistuminen suunnitellaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kurssien ja koulutustapahtumien järjestämisajankohdasta riippuen on itse hakeutuminen tehtävä joko 1.10. tai 1.4. mennessä.

Nyt tuo jälkimmäinen ajankohta lähestyy ja se tarkoittaa, että syksyllä 2022 käynnistyville koulutuksille hakeutuminen tapahtuu 1.4.2022 mennessä. Puolustusvoimallista täydennyskoulutusta ohjaa normi HP910, jonka liitteestä löytyvät aliupseerien täydennyskoulutuksen tarkemmat ohjeet.

Pääesikunnan asiakirja AR13725 (Puolustusvoimien täydennyskoulutuskalenteri vuodelle 2022) antaa tarkempaa tietoa koulutustapahtumien järjestelyvastuusta, ajankohdasta, hakeutumisen määräajoista ja koulutusten laajuudesta.

Valtaosaan koulutuksesta hallintoyksikkö ilmoittaa opiskelijat suoraan koulutuksen järjestäjälle hyväksyttäväksi oman puoltojärjestyksen mukaisesti. Mestaritason opinnot tekevät tässä poikkeuksen, sillä niihin valittavat opiskelijat nimetään. Hallintoyksikkö esittää puoltojärjestyksessä kaikkia hakijoita sotakoululle (myös ei puolletut hakemukset), joka kokoaa esitykset ja lähettää ne puolustushaaraesikuntaan tai Logistiikkalaitoksen esikuntaan nimettäväksi. Lopuksi koulutuksen järjestäjä hyväksyy nimetyt opiskelijat. Vuoden 2022 mestaritason opintojen järjestelyvastuussa on Ilmasotakoulu ja hakeutumisen määräaika on 1.4.2022.

Hakeutumisen yhteydessä tulee myös tarkastella aikaisempaa työkokemusta ja koulutusta, sillä AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) hakemuksen kautta voi saada opinnoista hyväksilukua/korvaavuutta. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijan opintosaavutukset dokumentoidaan, arvioidaan, hyväksytään ja kirjataan opintosuorituksiksi. Opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, jonka opintojaksoista hän hakee hyväksilukua. Hyväksi lukeminen sovitaan aina tapauskohtaisesti.


Tomi Malkamäki

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Osallistu vuosikokoukseen

    Vuosikokouksessa yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua oman yhdistyksensä päätöksentekoon. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Tämä ääni kannattaa käyttää yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

  • Kouluttautuminen kannattaa

    Tornin etusivulla kannustetaan aliupseereita hakeutumaan Basic Leader Course (BLC) –kurssille. Sotakoulut ovat tuottaneet täydennyskoulutuskalenterinsa ensi vuodelle ja joukko-osastojen koulutussihteerit etsivät opiskelijoita ulkomailla tapahtuviin koulutuksiin.

  • KIKY muutti työaikaa

    Kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ammattisotilaan työaikaan on päästy sopimukseen. Työajan pidennys koskee myös kaikkia aliupseereita.