Siirry sisältöön

Oikeilla yhteystiedoilla on väliä

Ammattiyhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja työelämässä. Sotilaita koskevien virkaehtosopimusten noudattamisen valvonta ja jäsenten aseman ja oikeuksien puolustaminen edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa jäsenten kanssa. Siksi on tärkeää, että luottamusmiehillä ja yhdistysjohdolla on käytössään jokaisen jäsenen ajantasaiset yhteystiedot.

Yhdistykset ja luottamusmiehet tarvitsevat jäsenten sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita voidakseen pitää yhteyttä jäseniin. Monet tärkeät ja kiireelliset asiat eivät voi odottaa siihen, että jäsen palaa vuosilomalta tai virkavapaalta työpaikalleen, työsähköpostin ja työpuhelimen äärelle.

Myös Aliupseeriliiton toimisto on yhteydessä jäseniin kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostitse. Erityisesti jäsenmaksuja ja muita jäsenelle tärkeitä aiheita koskevat viestit on tärkeää saada viivytyksettä jäsenten tietoon. Näissä tapauksissa otamme jäseniin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla ja puhelimella. Viestitämme muissa asioissa jäsenille myös Ammattisotilas-lehden, verkkosivujen, jäsensivujen ja Facebookin kautta.

Aliupseeriliiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Aliupseeriliiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenasioiden ja jäsenten edunvalvonnan hoitamiseen. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään luottamusmiesten lisäksi yhdistysten nimeämät jäsenrekisterikäyttäjät sekä Aliupseeriliiton toimiston henkilökunta.

Aliupseeriliiton jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, jäsenrekisterissä olevat tiedot. Jäsen pääsee tarkastamaan jäsenrekisterissä olevat tietonsa Aliupseeriliiton jäsensivuilla. Tietojen tarkastaminen tapahtuu jäsensivujen Tarkasta jäsenrekisteritietosi -linkistä. Jos havaitset, että jäsenrekisterissä olevat tietosi eivät ole ajan tasalla, ilmoita muutoksista Aliupseeriliiton toimistolle.

  • Suoritusarvioinnilla on palkkavaikutuksia

    Suoritusperusteinen henkilökohtainen palkanosa perustuu virkamiehen suoriutumiseen työtehtävistään ja muodostuu lähes aina kahden viimeisimmän vahvistetun suoritusarvioinnin tuloksesta.

  • Mikä ihmeen virastoerä

    Keväällä käytiin virastoeräneuvottelut, joissa saavutettiin neuvottelutulos vuoden 2018 virastoerän kohdentamisesta. Mikä se virastoerä oikeastaan on ja miten sen kohdentamisesta neuvotellaan?