Siirry sisältöön

Oikeilla yhteystiedoilla on väliä

Ammattiyhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsentensä etuja työelämässä. Sotilaita koskevien virkaehtosopimusten noudattamisen valvonta ja jäsenten aseman ja oikeuksien puolustaminen edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa jäsenten kanssa. Siksi on tärkeää, että luottamusmiehillä ja yhdistysjohdolla on käytössään jokaisen jäsenen ajantasaiset yhteystiedot.

Yhdistykset ja luottamusmiehet tarvitsevat jäsenten sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita voidakseen pitää yhteyttä jäseniin. Monet tärkeät ja kiireelliset asiat eivät voi odottaa siihen, että jäsen palaa vuosilomalta tai virkavapaalta työpaikalleen, työsähköpostin ja työpuhelimen äärelle.

Myös Aliupseeriliiton toimisto on yhteydessä jäseniin kirjeitse, puhelimitse ja sähköpostitse. Erityisesti jäsenmaksuja ja muita jäsenelle tärkeitä aiheita koskevat viestit on tärkeää saada viivytyksettä jäsenten tietoon. Näissä tapauksissa otamme jäseniin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostilla ja puhelimella. Viestitämme muissa asioissa jäsenille myös Ammattisotilas-lehden, verkkosivujen, jäsensivujen ja Facebookin kautta.

Aliupseeriliiton jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Aliupseeriliiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenasioiden ja jäsenten edunvalvonnan hoitamiseen. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään luottamusmiesten lisäksi yhdistysten nimeämät jäsenrekisterikäyttäjät sekä Aliupseeriliiton toimiston henkilökunta.

Aliupseeriliiton jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, jäsenrekisterissä olevat tiedot. Jäsen pääsee tarkastamaan jäsenrekisterissä olevat tietonsa Aliupseeriliiton jäsensivuilla. Tietojen tarkastaminen tapahtuu jäsensivujen Tarkasta jäsenrekisteritietosi -linkistä. Jos havaitset, että jäsenrekisterissä olevat tietosi eivät ole ajan tasalla, ilmoita muutoksista Aliupseeriliiton toimistolle.

  • Uusi perheenjäsen tulossa?

    Lapsen saaminen on koko perheen elämän mittainen prosessi ja se alkaa hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Elämän ensimetreillä uusi tulokas tarvitsee molempien vanhempien hoitoa. Siksi Suomessa on perhevapaajärjestelmä.

  • Yhteistoiminnassa asioita eteenpäin

    Tauoilla, työn lomassa tai kahvipöydissä käydään usein keskustelua asioista, jotka omassa työssä tai työympäristössä vaatisivat muutosta tai parannusta. Monesti keskusteluissa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin.