Siirry sisältöön

Edunvalvojat koulutukseen

Aliupseeriliitto järjestää vuoden 2017 aikana 12 ammattiyhdistyskurssia ja kaksi järjestötoimintakurssia. Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä järjestötoiminnan peruskurssin ja puheenjohtajien neuvottelupäivät.

Kurssikohtaisilla sivuilla on tarkemmat kuvaukset kunkin kurssin kohderyhmästä, tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

>> Lue lisää koulutuksen sisällöistä (avautuu uuteen ikkunaan)

Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat oikeutettuja palkalliseen virkavapaaseen osallistuessaan Aliupseeriliiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen.

Järjestötoiminnan perusteet –kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten hallitustyöskentelijöille.  Puheenjohtajapäivät on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille.

Kursseille ilmoittaudutaan jäsensivuilla.

Järjestötoiminnan perusteet2_KuvaAstaRuuskanenAmmattiyhdistyskoulutus 2017

Yhteistoiminnan jatkokurssi 8.-9.2.
Merivoimien alueelliset luottamusmiespäivät 8.-9.3.
Palkkausjärjestelmä-peruskurssi 15.-17.3.
Maavoimien alueelliset luottamusmiespäivät 22.-24.3.
Ilmavoimien alueelliset luottamusmiespäivät 28.-29.3.
Luottamusmiesten peruskurssi 4.-6.4.
Yhteistoiminnan peruskurssi 3.-5.5.
Palkkausjärjestelmä-jatkokurssi 23.-25.8.
Luottamusmiesten jatkokurssi 5.-7.9.
Luottamusmiesten täydennyskurssi I 4.-6.10.
Luottamusmiesten täydennyskurssi II 8.-10.11.

 Järjestökoulutus 2017

Järjestötoiminnan perusteet 1.-2.4.
Puheenjohtajapäivät 26.-27.4.


Asta Ruuskanen

  • Vuosilomien suunnittelu

    Tulevan lomakauden lomat suunnitellaan vuoden alussa vuosilomasuunnitelmassa. Suunnitellut lomat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vahvistetuista lomista voidaan poiketa sopimalla tai erityisen painavasta syystä.

  • Aliupseerien tehtävään määrääminen

    Aliupseerien tehtävään määräämisestä ja virkaan siirtämisestä säädetään Puolustusvoimista annetuissa laissa ja asetuksessa. Puolustusvoimien tehtäväänkokoonpano vahvistetaan tulosyksiköittäin vuosittain toimeenpanoasiakirjassa. Sen tarkistaminen on osa henkilöstöhallinnon suunnitteluprosessia.