Siirry sisältöön

Edunvalvojat koulutukseen

Aliupseeriliitto järjestää vuoden 2017 aikana 12 ammattiyhdistyskurssia ja kaksi järjestötoimintakurssia. Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä järjestötoiminnan peruskurssin ja puheenjohtajien neuvottelupäivät.

Kurssikohtaisilla sivuilla on tarkemmat kuvaukset kunkin kurssin kohderyhmästä, tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

>> Lue lisää koulutuksen sisällöistä (avautuu uuteen ikkunaan)

Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat oikeutettuja palkalliseen virkavapaaseen osallistuessaan Aliupseeriliiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen.

Järjestötoiminnan perusteet –kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille Aliupseeriliiton jäsenyhdistysten hallitustyöskentelijöille.  Puheenjohtajapäivät on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille.

Kursseille ilmoittaudutaan jäsensivuilla.

Järjestötoiminnan perusteet2_KuvaAstaRuuskanenAmmattiyhdistyskoulutus 2017

Yhteistoiminnan jatkokurssi 8.-9.2.
Merivoimien alueelliset luottamusmiespäivät 8.-9.3.
Palkkausjärjestelmä-peruskurssi 15.-17.3.
Maavoimien alueelliset luottamusmiespäivät 22.-24.3.
Ilmavoimien alueelliset luottamusmiespäivät 28.-29.3.
Luottamusmiesten peruskurssi 4.-6.4.
Yhteistoiminnan peruskurssi 3.-5.5.
Palkkausjärjestelmä-jatkokurssi 23.-25.8.
Luottamusmiesten jatkokurssi 5.-7.9.
Luottamusmiesten täydennyskurssi I 4.-6.10.
Luottamusmiesten täydennyskurssi II 8.-10.11.

 Järjestökoulutus 2017

Järjestötoiminnan perusteet 1.-2.4.
Puheenjohtajapäivät 26.-27.4.


Asta Ruuskanen

  • Muutoksen takana on ajatus

    Aliupseerien palvelussuhteiden ehdot ovat syntyneet ja kehittyneet yksittäisten jäsenten esille tuomista ajatuksista ja havainnoista. Myös työolosuhteet ovat kehittyneet, koska työntekijät ovat halunneet korjata epäkohtia ja parantaa työolojaan. Yksittäiset aliupseerit ja mekaanikot ovat avainasemassa omien ja yhteisten asioiden muutoksessa.

  • Syksyn täydennyskoulutushaku on käynnistymässä

    Lähiaikoina TORNI:n etusivulle ilmestynee tiedote syksyn täydennyskoulutushaun käynnistymisestä. Määräpäivä ensi kevään kursseille hakeutumisille on 1.10.2021. Mitä tuo määräpäivä tarkoittaa ja miten ja millä perusteilla koulutuksiin haetaan?

  • Yhteistoiminta hallintoyksikössä

    Yhteistoiminta on työtehtäviin, työskentelytapoihin, työympäristöön, työkaluihin ja työaikoihin vaikuttamista. Työnantajan erityispiirteistä johtuen vaikuttamisen on Puolustusvoimissa oltava oikeaaikaista ja tapahduttava oikeassa paikassa.