Siirry sisältöön

Muodin viimeisimmät virtaukset Puolustusvoimissa

Puolustusvoimain virkapuvut eivät seuraa kansainvälisen muodin viimeisiä virtauksia. Siitä huolimatta jotain kehitystä tapahtuu, vaikkakin pienin askelin. Nykyiset virkapukumallit ovat muodostuneet pitkän kehittämistyön ja useiden päivitysten tuloksena.

Virkapukumallien kehitystä ohjaavat myös historialliset,  taloudelliset, yhteiskunnallisen kehityksen trendit, vallitsevat arvot, taloudelliset resurssit ja jopa poliittiset tavoitteet.

Puolustusvoimien sotilas- ja virkapukuihin ja niiden hankintaan tuli muutoksia 1.1.2022 alkaen. Sotilas- ja virkapukujen kokoonpanoihin ei tule merkittäviä muutoksia, mutta osa kaikille tärkeistä virkapukuasioista muuttuu. Yksi keskeinen ja tervetullut muutos liittyy maastopuvun käyttöön.

Maastosuojavaatetuksen m/05 käyttöä laajennetaan koskemaan myös toimistotyön kaltaisessa esikunta- tai sisäpalveluksessa sekä joukko-osaston kokous-, neuvottelu- tai koulutustilaisuuksissa. Maastosuojavaatetuksen käyttöä laajennetaan koskemaan vastaavalla tavalla myös Pääesikuntaa ja sen alaisia laitoksia sekä puolustushaaraesikuntia ja Maanpuolustuskorkeakoulua. Muutoin maastosuojavaatetusta käytetään normin PVHSM HPALV 002-PELOGOS (HP974/18.12.2019) mukaisesti.

Uudet palveluspuvun housut otettiin käyttöön 1.1.2022 alkaen. Housuihin on tehty muutoksia kaventamalla lahkeita sekä madaltamalla vyötäröä hieman etupuolelta. Uusi housumalli on tilattavissa kesästä 2022 alkaen. Ylimenokausi kestää 31.12.2025 asti, jonka ajan on mahdollista käyttää rinnan sekä uutta että vanhaa housumallia.

Aliupseereilla on oikeus tilata juhlapuku m/87 tai Messipuku m/30 kun hänet nimitetään vakituiseen virkaan. Määräaikaisen aliupseerin osalta tilausoikeus täyttyy hänen suoritettuaan hyväksytysti aliupseeriston perusopinnot. Sotilassoittajien osalta säilyy aiemmin käytössä ollut järjestely.

Virkavaatetukseen itse hankittujen palveluskenkien ja palvelusavokkaiden korvaaminen poistetaan 1.1.2022 alkaen. Vuonna 2022 ei perusteta uusia 5- tai 10-vuotisperiodeja.

Kun ammattisotilas vaihtaa puolustushaaraa, tulee hänen otettava uuden puolustushaaran mukainen sotilaspuku ja tunnusvärit käyttöön viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ilmoittautumispäivästä lukien.

Logistiikkalaitos tekee lähitulevaisuudessa ohjeen Lippujuhlan päivän 4.6. ja Itsenäisyyspäivän 6.12. ylennyksiin liittyvistä virkapukutilauksista. Vuoden 2021 Itsenäisyyspäivän ohjetta tarkennetaan vuonna 2022 muuttuneilla käytänteillä. Ylennyksiin liittyvät virkapukujen tilausohjeet ovat puolustushaarojen vaatetusten osalta omilla asiakirjoillaan.

Logistiikkalaitos kehittää sotilas- ja virkapukujen tilausjärjestelmää vuodesta 2022 alkaen. Toistaiseksi tilauksiin käytetään nykyistä järjestelmää. Tilauskierroksia järjestetään edelleen kaksi ja niissä voi tilata vuosittaisen ylläpitokorvauksen mukaisia tuotteita.

Lisätietoja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan käskystä; BR19375 / 29.12.2021 ja Pääesikunnan logistiikkaosaston asiakirjasta; AR22460 / 17.12.2021.

Teksti ja kuvat: Riku Rissanen

Maavoimien pääluottamusmies

  • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työn alla

    Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja.

  • Sinun edunvalvojasi

    Aliupseeriliiton päätehtävä on jäsenten tehokas edunvalvonta. Liitolla on vahva, koulutettu ja osaava edunvalvontaorganisaatio. Organisaatiolla on vankka kokemus, selkeä näkemys jäsenten mielipiteistä ja luottamukselliset suhteet työnantajaan. Liitto kouluttaa luottamusmiehet ja järjestää heille säännöllisesti täydennyskoulutusta.

  • Sinä olet valtion virkamies

    Puolustusvoimien ammattisotilaalle (virkamiehelle) on määritelty runsaasti velvollisuuksia. Mitä kaikkea kuuluu valtion virkamiehenä olemiseen on hyvin monelle usein epäselvää. Virkamiehenä oleminen on viran hoitamista, asiakokonaisuus johon sisältyy velvoitteita ja myös oikeuksia.