Siirry sisältöön

Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

Kehityskeskustelukierros on käynnistynyt ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia päivitetään vastaamaan henkilöstön ja organisaatioiden tarpeita.

Esimiehen ja alaisen on syytä muistaa, että täydennyskoulutukseen hakeutuminen on kahden eri prosessin onnistunut lopputulos. Ensiksi kehityskeskusteluiden perusteella tehdään ennakkovaraukset tuleviin koulutustilaisuuksiin, mutta tämä ei vielä automaattisesti tarkoita opiskelupaikkaa kyseisessä koulutuksessa. Toiseksi täydennyskoulutukseen on vielä erikseen haettava erillisen hakuaikataulun mukaisesti. Kun molemmat toimenpiteet on onnistuneesti saatettu päätökseen, on todennäköistä, että osaamisen kehittäminen onnistuu suunnitellussa aikataulussa.

Täydennyskoulutuksiin varsinaiset hakeutumiset tapahtuvat pääsääntöisesti kahden eri määräajan puitteissa: 1.4 saman vuoden syksyn opetus tarjontaan ja 1.10 mennessä seuraavan vuoden kevään opetus tarjontaan. Alaisen on syytä selvittää myös itse tulevien koulutustapahtumien hakeutumisaikataulut. Hallintoyksiköiden koulutustoimialat ohjeistavat tarkemmin hakeutumiset ja aikataulut omassa yksikössään.

Lisätietoa: PVHSMK-PE HP910 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN HAKU- JA VALINTAPROSESSIT

Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

 1. Huolehdi, että kehityskeskustelussasi käydään läpi koulutustarpeet (seuraava vuosi tarkasti) ja ennakkovaraukset toimitetaan eteenpäin joukko-osaston ohjeistuksen mukaisesti. Ennen kehityskeskustelua voit tarvittaessa olla yhteydessä työpaikkaohjaajaasi ja käydä hänen kanssaan läpi omaa koulutussuunnitelmaasi.
 2. Tarkista täydennyskoulutuskalenterista sinulle suunnitellun koulutuksen hakeutumisen määräaika
 3. Huolehdi hakeutumisesta koulutukseen. Varmista esimieheltäsi tai työpaikkaohjaajalta, että koulutushakeutumisesi miten hakeutumisprosessi on joukko-osastossasi ohjeistettu

Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

 • Valmistaudu kehityskeskusteluun

  Vuosi lähenee loppuaan ja kehityskeskustelut lähestyvät. Tuolloin sinulla on paras mahdollinen tilaisuus vaikuttaa omaan työhösi ja henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviin asioihin.

 • Hyvä käytös on sallittua

  Häirintää ja epäasiallista käytöstä tapahtuu yllättävän monessa työyhteisössä. Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen kohteluun mahdollisimman nopeasti siitä tiedon saatuaan. Jos tilanne pitkittyy, kohteeksi joutuneen terveys voi vaarantua, työyhteisö kuormittua ja hyvinvointi työpaikalla heikentyä.

 • Henkilökohtainen yhteistoimintamenettely

  Yksittäistä virkamiestä koskevia asioita, joita tyypillisimmillään ovat siirrot ja tehtävään määräämiset, käsitellään ensisijaisesti esimiehen ja tämän henkilön kesken niin sanotussa henkilökohtaisessa yhteistoimintamenettelyssä.