Siirry sisältöön

Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

Kehityskeskustelukierros on käynnistynyt ja osaamisen kehittämisen suunnitelmia päivitetään vastaamaan henkilöstön ja organisaatioiden tarpeita.

Esimiehen ja alaisen on syytä muistaa, että täydennyskoulutukseen hakeutuminen on kahden eri prosessin onnistunut lopputulos. Ensiksi kehityskeskusteluiden perusteella tehdään ennakkovaraukset tuleviin koulutustilaisuuksiin, mutta tämä ei vielä automaattisesti tarkoita opiskelupaikkaa kyseisessä koulutuksessa. Toiseksi täydennyskoulutukseen on vielä erikseen haettava erillisen hakuaikataulun mukaisesti. Kun molemmat toimenpiteet on onnistuneesti saatettu päätökseen, on todennäköistä, että osaamisen kehittäminen onnistuu suunnitellussa aikataulussa.

Täydennyskoulutuksiin varsinaiset hakeutumiset tapahtuvat pääsääntöisesti kahden eri määräajan puitteissa: 1.4 saman vuoden syksyn opetus tarjontaan ja 1.10 mennessä seuraavan vuoden kevään opetus tarjontaan. Alaisen on syytä selvittää myös itse tulevien koulutustapahtumien hakeutumisaikataulut. Hallintoyksiköiden koulutustoimialat ohjeistavat tarkemmin hakeutumiset ja aikataulut omassa yksikössään.

Lisätietoa: PVHSMK-PE HP910 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN HAKU- JA VALINTAPROSESSIT

Täydennyskoulutukseen hakeutuminen

  1. Huolehdi, että kehityskeskustelussasi käydään läpi koulutustarpeet (seuraava vuosi tarkasti) ja ennakkovaraukset toimitetaan eteenpäin joukko-osaston ohjeistuksen mukaisesti. Ennen kehityskeskustelua voit tarvittaessa olla yhteydessä työpaikkaohjaajaasi ja käydä hänen kanssaan läpi omaa koulutussuunnitelmaasi.
  2. Tarkista täydennyskoulutuskalenterista sinulle suunnitellun koulutuksen hakeutumisen määräaika
  3. Huolehdi hakeutumisesta koulutukseen. Varmista esimieheltäsi tai työpaikkaohjaajalta, että koulutushakeutumisesi miten hakeutumisprosessi on joukko-osastossasi ohjeistettu

Tomi Malkamäki

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Työterveyshuolto ammattisotilaan tukena

    Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työterveyshuollon työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen. Työterveyshuolto edistää terveellistä työympäristöä ja turvallisia työoloja. Työterveyshuollon tavoitteena on tukea aktiivisesti työntekijän työkykyä koko työuran ajan.

  • Aliupseerin ylentäminen

    Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Ylentäminen tapahtuu Puolustusvoimien säädöksissä annettujen ylennysperusteiden mukaisesti.