Siirry sisältöön

Nimikirja taltioi virkamiehen palvelushistoriaa

Valtionhallinnossa palvelevien virkamiesten tietojen hallintaa ylläpidetään nimikirjalla. Nimikirjalaki antaa valtion virastoille velvoitteet, mitä tietoja virkamiehistä nimikirjalle tallennetaan.

Nimikirjalaki- ja asetus määrittää mitä tietoja virkamiehestä nimikirjalle tallennetaan. Nimikirjalle tallennetaan esimerkiksi koulutus-, palvelussuhde- ja niiden palkkauksen tiedot sekä muut henkilöstöasioiden hoitamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi nimikirjalle tallennetaan kurinpitorangaistukset sekä tuomioistuimen virkarikoksesta tai sotilasvirkarikoksesta tuomitsema rangaistus. Nimikirjalle ei tallenneta sotilasrikoksesta kurinpitorangaistuksena määrättyä muistutusta.

Nimikirjan ylläpito Puolustusvoimissa on henkilöstötoimialan vastuulla. Nimikirjalain perusteella virkamies voi pyytää nimikirjan itselleen esimerkiksi tietojen tarkastamista varten. Lisäksi nimikirja toimii virkamiehen virallisena ansioluettelona haettaessa toiseen valtion-, kunnan- tai muuhun julkishallinnolliseen tehtävään. Vuosien aikana aliupseereiden ja aliupseeritehtävissä palvelevien mekaanikoiden virkatiedoissa on tapahtunut muutoksia, kuten viran muuttuminen sotilasammattihenkilöstä aliupseeriksi. On huomioitava, että tietojen tallentamisessa voi käydä myös inhimillisiä virheitä, tai jotain oleellista on jäänyt tallentamatta. Nimikirja on siis syytä tarkastaa aika-ajoin.

Tällä hetkellä on käynnissä säädöstyö nimikirjalain kumoamiseksi. Mahdollisella muutoksella pyritään parantamaan valtion palvelussuhteessa olevien henkilötietojen käsittelyä suhteessa julkisuuslakiin, sekä parantamaan henkilöstön tietojen hallintaa ja tietosuojaa. Aika näyttää toteutuuko lakimuutos, mutta yksittäinen aliupseeri voi varautua mahdolliseen muutokseen tarkastamalla nimikirjansa.

Nimikirjan voi tarkastaa PVSAP itsepalvelusta kohdasta ”omat tiedot ja tarkasta nimikirja- ja henkilötiedot”.  Tulostetun nimikirjan saa tarvittaessa joukko-osaston henkilöstöalalta.

Jussi Niemi

Pääluottamusmies

Ilmavoimat

  • Yhdistys jäsenen asialla

    Aliupseeriliiton ja sen paikallisyhdistysten tehtävänä on ammattisotilaiden edunvalvonta. Paikallisyhdistys tuottaa yhdistyksen jäsenelle laadukkaat luottamusmiespalvelut ja vastaa oman alueensa edunvalvonnasta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistyksen tehtäviin kuuluu edistää ja valvoa tinkimättömästi jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

  • Muutto- ja siirtokustannusten korvaaminen

    Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen Puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien hoidon ja asianomaisen palveluksen asianmukaista järjestelyjä varten.

  • Yhteistoiminnassa asioita eteenpäin

    Tauoilla, työn lomassa tai kahvipöydissä käydään usein keskustelua asioista, jotka omassa työssä tai työympäristössä vaatisivat muutosta tai parannusta. Monesti keskusteluissa nousee esille ideoita, joiden avulla työt voitaisiin hoitaa tehokkaammin.