Siirry sisältöön

Täydellisen sotilaan metsästys

Erikoisjääkäreinä työskennelleet Juuso Aho ja Vesapekka Larkkonen ovat koonneet sotilas-, liikunta- ja terveysalan osaamisensa yksiin kansiin. Tuosta osaamisesta syntyi kirja Military Cross-training – treenaa kuin erikoisjoukoissa.

Kirja antaa lukijalleen täydellisen sotilaan rakennuspalikat. Ammattisotilas_Täydellisen sotilaan metsästysTäydellinen sotilas näyttäytyy kirjassa mahdollisimman suorituskykyisenä, oman tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla toteuttavana ammattisotilaana. Larkkonen näkee, että täydellisen sotilaan ominaisuudet rakentuvat toimivan pään ympärille. Ihmisen asenne ja luonne ovat hyvässä toimintakyvyssä ja huippusuorituksissa keskeisimmät elementit.

– Täydellisen sotilaan tärkein ominaisuus on toimiva pää. Jokaisella ei tarvitse olla pääkopan sisällä samanlaisia ominaisuuksia. Jokaiseen tehtävään tarvitaan erilaisia persoonia ja erilaisia ominaisuuksia. Kaikille koville ammattilaisille on kuitenkin yhteistä äärimmäinen velvollisuudentunto ja halu kehittyä koko ajan paremmaksi siinä mitä tekee. 

Ammattisotilas_MilitaryCrossTraining3_Kuva_MCT_TreenaaKuinErikoisjoukoissaKirjan keskeisenä huomiona on se, että ihmisen psyykkiset, sosiaaliset ja fyysiset ominaisuudet ovat kaikki sidoksissa toisiinsa. Kokonaisuus on näin ollen osiensa summa. Aho ja Larkkonen toteavat kirjassaan, että ”jokainen osa-alue täytyy huomioida, mutta missään ei tarvitse yltää täydellisyyteen – kokonaisuus ratkaisee.”

Aho opiskeli työn ohella liikunnanohjaajaksi. Larkkonen puolestaan on valmistunut fysioterapeutiksi. Motivaatio kirjan tekoon tuli halusta hyödyntää sitä osaamista, mitä miehille oli työn ja opintojen kautta syntynyt ja sen myötä auttaa muita. Taustalla oli myös halu tuoda suomalaista aliupseeriosaamista näkyvästi esille.

Omaan tehtäväänsä täydellinen sotilas

Kirjoittajat suosittelevat Military Cross-trainingia työkaluksi täydellisen sotilaan metsästykseen. He toteavat kirjassaan, että Military Cross-training on harjoitusmenetelmä, jossa tiedostetaan, ettei yhtä ainoaa lajia harjoittelemalla voi tehokkaasti kehittää kaikkia ominaisuuksia. Eri lajien harjoittelua yhdistelemällä jokaista osa-aluetta kehitetään siihen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Ammattisotilas_Aho_Larkkonen_Kuva_AstaRuuskanen

Kirjassaan miehet antavat käytännönläheisiä vinkkejä treenimotivaation parantamiseen ja ylläpitämiseen.  Ohjeet vaihtelevat jokamiehen kotikonsteista vaativaan ja tavoitteelliseen treeniohjelmaan.

Miesten tavoitteena ei ole rohkaista lukijoita muuttamaan kaikkea yhdellä kertaa. He näkevät, että elämäntapamuutoksen kohteeksi kannattaa ottaa ne asiat, mitkä erityisesti muutosta vaativat. Ja vain muutama asia kerrallaan. Tavoitteena on saavuttaa kestäviä elämäntapoja. Kirjoittajat muistuttavat, että kukaan ei pysty aina ylläpitämään täydellistä elämää. Tärkeintä on löytää omaan elämäänsä ja sen vaatimuksiin sopiva tasapaino.

Tällä hetkellä Aho ja Larkkonen elävät kumpikin tahoillaan pikkulapsiperheen arkea. He ymmärtävät hyvin, että arkitodellisuus ei aina tue ihanteellisia elämäntapoja. Aho kertoo, että vähäinen yöuni ja sen myötä syömisen ja liikkumisen epäsäännöllisyyden riski ovat läsnä alati.

Tällaisessa tilanteessa on tärkeää tehdä jotakin niille asioille, johon voi vaikuttaa.

Joskus elämäntaparemontti liikunta lähtevät käyntiin hyvin pienistä asioista. Jopa lähes näkymättömistä. Työpaikalla tämä voi Larkkosen mukaan tarkoittaa esimerkiksi taukoliikuntaa.

– Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nousee työtuoliltaan ylös 30 minuutin välein ja käy juomassa lasillisen vettä. Pian vireystila nousee ja aineenvaihdunta paranee pienen aktiivisuuden myötä. Näinkin pienillä asioilla voi vaikuttaa.

Ammattisotilas_MilitaryCrossTraining2_Kuva_MCT_TreenaaKuinErikoisjoukoissa

Aho vuorostaan peräänkuuluttaa aktiivisuutta päivään ja kunnollista ruokavaliota. Hän muistuttaa, että ravitsemus vaikuttaa uneen ja uni voi vaikuttaa ruokahaluun. Näiden asioiden välinen tasapaino on erityisen tärkeää.

Tavoitteista realistisia ja haastavia

Puolustusvoimat kehittää parhaillaan tehtäväkohtaisia fyysisiä toimintakykyvaatimuksia. Tehtäväkohtaisten vaatimusten lisäksi kehitetään niitä mittaavat testit. Puolustusvoimien henkilöstöstrategian mukaan henkilöstön osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisen tärkeimpänä kriteerinä on operatiivisten vaatimusten täyttyminen. Tämä pitää sisällään muun muassa sen, että jokaisen on täytettävä tehtävässään – myös sodan ajan tehtävässä – edellytettävät toimintakykyvaatimukset.

Kirjoittajat ovat tietoisia suorituskykyvaatimusten uudistamisesta. Larkkonen pitää erittäin hyvänä ajatusta siitä, että suorituskykyvaatimukset ovat tehtäväkohtaisia.

– Tavoitteen asettelun tulee kuitenkin olla jokaiselle realistinen ja mielekäs.  Vaatimusten tulee toisaalta haastaa ja samalla olla saavutettavissa.

Ammattisotilas_MilitaryCrossTraining4_Kuva_MCT_TreenaaKuinErikoisjoukoissaAho näkee, että erilaisiin vaatimuksiin tulee kehittää erilaisia testejä. Hän näkee, että testien olisi hyvä hieman monipuolisemmin testata eri ominaisuuksia.  Hän on myös huolissaan siitä, että tekstit ovat menossa kevyempään suuntaan.

– Testien tulisi sisältää esimerkiksi voiman eri lajeja.  Jokaisen tulee pystyä liikkumaan ja vielä mahdollisesti erilaisten kuormien kanssa. Siksi tulisi testata kykyä siirtyä ja siirtää materiaalia ja ihmisiä.  Testit eivät saa olla liian kevyitä myöskään alimmalla tasolla, koska kaikkien tulee olla hyvässä kunnossa.

Aho näkee, että myös perustesteissä kuten marsseissa tulee olla motivoivia elementtejä. Esimerkiksi saman marssin voi suorittaa erilaisilla kantamuksilla riippuen tehtäväkohtaisista vaatimuksista.  Perinteisillä testeillä on niilläkin edelleen arvonsa.

– Jokaisen sotilaan tulee pystyä siirtymään suksilla ja jalan ja osata suunnistaa ilman GPS:ää. Nämä ovat perustaitoja. 

 

“Harjoittele monipuolisesti painottaen niitä asioita, joista on sinulle eniten hyötyä. Pidä huolta terveydestäsi. Ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on, äläkä ikinä luovuta.”
Vesapekka Larkkonen


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Military Cross-training -kirja ja Asta Ruuskanen

  • Oikeaa tietoa ja vertaistukea

    Porin prikaatissa työskentelevä kriisinhallinta-asioiden sosiaalikuraattori Dina Varjamo tapaa vuosittain suuren määrän kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvia ja heidän läheisiään.

  • Turvaa työttömyyden varalta

    Ammattisotilaiden parissa ei ole juurikaan työttömyyttä. Aliupseeriliiton jäsenistössä on kuitenkin merkittävä määrä määräaikaisessa aliupseerin virassa ja määräaikaisessa virkasuhteessa palvelevia sopimussotilaita. Erityisesti heille työttömyyskassaan kuuluminen on hyvä tapa turvata oma talous työttömyystilanteessa.

  • Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä

    Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Rami Saari kuvaa henkilöstötilinpäätöksessä vuotta 2023 huomattavien muutosten käynnistymisen vuodeksi. Muutoksia aiheuttivat toimintaympäristön jännitteisyys, sotilaallinen liittoutuminen sekä työelämään kohdistuvat monenlaiset muutostekijät.