Siirry sisältöön

Kehittyvä turvaverkko

Vuoden 2016 lopussa astui voimaan Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. Laki toi mukanaan merkittäviä parannuksia kriisinhallintatehtävissä vammautuneiden hoitojen tehtävistä aiheutuneiden henkisten järkytysreaktioiden hoitojen korvaamiseen.

Eduskunta esitti laista päätettäessä ponnen, jonka mukaan lain toimivuutta tulee tarkastella kahden vuoden sisällä. Tarkasteluun liittyen Valtiokonttori on järjestänyt kaksi Ammattisotilas_KehittyväTurvaverkko_Kuva_AstaRuuskanenMaanpuolustuksen turvaverkko –tapahtumaa vuosina 2017 ja 2018. Niiden tarkoituksena oli koota lain vaikutusalueella toimivien tahojen asiantuntemus yhteen kehittämään turvaverkkoon liittyvää toimintaa. Kesäkuussa 2017 pidetyn tapahtuman aikana koottuja kehitysideoita on jo laitettu toimeen.

Toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista kertoi lokakuun tilaisuuden aluksi, että turvaverkkoa tarvitaan, kun maanpuolustustehtävissä olevat henkilöt altistuvat vaaratilanteille. Turvaverkon tehtävänä on varmistaa erinomainen hoito ja sujuva palautuminen työelämään tai opintoihin.

– Henkilöllä tulee olla sellainen tunne, että jos minulle jotakin sattuu, minusta pidetään huolta. Tavoitteena on yhden luukun periaate. Olemme täällä pohtimassa, miten kehitämme niitä toimintamalleja, millä palautetaan työ- ja toimintakyky?

Tilaisuuteen osallistui edustajia Puolustusvoimista, Puolustusministeriöstä sekä Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lisäksi paikalla oli asiantuntijoita useita sidosryhmistä kuten Kriisinhallintatehtävissä vammautuneet ry:stä, Varusmiehenä vammautuneet ry:stä ja sotilaiden edunvalvontajärjestöistä. Lisäksi tilaisuuteen osallistui lukuisia Valtiokonttorin asiantuntijoita.

Tutustu Valtiokonttorin palveluihin osoitteessa www.valtiokonttori.fi. Kriisinhallinta –hakusanalla sivuilta löytyy runsaasti tietoa asiasta.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Tavoitteena terveyden ja työkyvyn säilyminen

    Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama työryhmä valmistelee ehdotusta uudeksi työaikalaiksi. Työterveyslaitoksen mielestä uudessa laissa on varmistettava, että työntekijän terveys ja työkyky säilyvät kaikessa työssä ja kaikilla toimialoilla.

  • Nyt tehdään oikeita asioita

    Puolustusvoimat on viime vuosina tehnyt näkyvän siirtymän koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi. Organisaatio on sisäistänyt tarpeen valmiuteen ja luonut joukot ja resurssit, joilla se kykenee reagoimaan.

  • Sopimukset rakennetaan yhteistyöllä

    Uuden virkaehtosopimuksen neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Neuvotteluosapuolet ovat tavanneet säännöllisesti tammikuusta lähtien. Tavoitteena on, että uusi sopimus olisi valmis maaliskuun loppuun mennessä.