Siirry sisältöön

Tämä on kunniatehtävä

Pursimies Jere Mustonen (42) valittiin työpaikkansa aliupseerien varaluottamusmieheksi vuonna 2014. Tällä hetkellä hän toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten aliupseereiden luottamusmiehenä.

Mustosen keskeisenä motiivina luottamustehtävässäAmmattisotilas_Aliupseeri_JereMustonen6_Kuva_AstaRuuskanen on halu auttaa jäseniä. Hän arvostaa Aliupseeriliiton antamaa luottamusmieskoulutusta. Hän pitää myös mielekkäänä sitä, että luottamusmiestehtävä liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen kehykseen.

– Tällaiseen tehtävään valinta on kunniatehtävä. Pääsen auttamaan ja olemaan jäsenten tukena. Jäsenelle on iso asia, että hänellä on ikävissäkin tilanteissa joku, jonka puoleen kääntyä.

Mustosen edustettavat työskentelevät pääosin asiantuntijatehtävissä. Hän pyrkii tapaamaan heitä mahdollisimman usein. Hänen vastuulleen kuuluvat myös ulkomaille komennettavat aliupseerit.

– Valitettavasti minulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä tapaamassa ulkomailla työskenteleviä. Ruotsissa työskentelevää jäsentämme olen päässyt tapaamaan siellä pidettyjen harjoitusten yhteydessä.

Mustonen on myös työpaikkansa YT-elimen jäsen. Kaikkien yhteistoimintaan osallistuvien tulisi Mustosen mukaan yhteistuumin kannustaa työntekijöitä tuomaan elimen käsiteltäväksi asioita.

– YT-elin pystyy käsittelemään periaatteessa mitä tahansa asioita. MPKK:lla toiminta on ollut hyvin avointa. Käsittelemme kokouksissa muun muassa työhyvinvointiin ja työterveyteen sekä palvelusturvallisuuteen liittyviä asioita.

Ammattisotilas_Aliupseeri_JereMustonen3_Kuva_AstaRuuskanenMustonen on ollut vuodesta 2006 lukien oman yhdistyksensä hallituksen eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän on Uudenmaan Aliupseerit ry:n varapuheenjohtaja. Hän pitää paikallisyhdistystä hyvänä kanavana aliupseerille tutustua erilaisiin aliupseeriammatteihin ja kollegoiden työpisteisiin.

– Suurimpia hyötyjä ammattiliittoon kuulumisessa on kuitenkin se, että jäsen saa koko Aliupseeriliiton edunvalvontakoneiston tuekseen. Vakuutukset ovat toinen merkittävä asia. Jäsenetuvakuutuksia on sekä työhön että vapaa-aikaan.  Jos jäsenelle sattuu joku vahinko töissä, hänellä on Aliupseeriliitto, joka tukee häntä tilanteissa.

Moninaisia osaamisvaatimuksia

Mustonen on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulussa Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen toimistoaliupseerina vuodesta 2010 lukien.

– Olin ensimmäinen aliupseeri työpaikallani. Tällä hetkellä meitä on neljä ja ensi vuoden alusta lukien viisi. Täällä arvostetaan aliupseereita eikä ammattiryhmien välistä skismaa esiinny.

Mustonen aloitti Puolustusvoimien palveluksessa Uudenmaan sotilasläänissä vuonna 2003 taisteluvälinealan tehtävissä. Vuonna 2006 hän siirtyi Suomenlahden Meripuolustusalueelle meritorjuntaohjuspatterille. Vuosina 2006 – 2007 Mustonen oli 13 kuukautta Libanonissa viestivaraston hoitajana. Ammattisotilas_Aliupseeri_JereMustonen5_Kuva_AstaRuuskanen

– Siellä opin arvostamaan pohjoismaista vakautta ja turvallisuutta. Libanonissa elämän raadollinen puoli näyttäytyi melko karskilla tavalla. Hämmästelin tuolloin, että jos jonkun täytyy lähteä Libanoniin pakolaiseksi, hänellä täytyy olla karmea hätä. 

Mustosen työstä noin 60 % liittyy harjoituksiin ja 40 % hallintoon, turvallisuuteen ja henkilöstöasioihin. Mustosella on noin 80 harjoituspäivää vuodessa. Hänellä on runsaasti vastuita harjoituksiin valmistautumisessa sekä purkuvaiheessa. Osa korkeakoulun harjoituksista tapahtuu kansainvälisessä viitekehyksessä. Harjoituksiin osallistuu kadetteja, sotatieteen maisterin tutkintoa suorittavia sekä esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssin oppilaita.

Maanpuolustuskorkeakoulu toimii kansainvälisessä toimintaympäristössä joten ulkomailla järjestettävät harjoitukset kuuluvat Mustosen normaaliin vuoden kiertoon. Mustosen tehtävässä englanninkielen hallitseminen on välttämätöntä.

– Kansainvälisiin harjoituksiin liittyvät järjestelyt tapahtuvat englannin kielellä. Ensimmäisinä vuosina haastavaa oli erityisesti NATO-lyhenteiden käyttäminen. Ruotsalaiset käyttivät lisäksi omia sotilaslyhenteitään. Olen nyt ollut mukana kahdeksan vuotta ja joka vuosi opin jotakin uutta.

Mustosen tehtävänkuvaan kuuluvat hallintotehtävätAmmattisotilas_Aliupseeri_JereMustonen2_Kuva_AstaRuuskanen liittyvät ennen kaikkea opiskelijahallintoon. Tehtävät sisältävät lähinnä opintojen päivitystä ja kirjausta järjestelmiin. Mustonen on myös oman laitoksensa turvallisuusvastaava ja Maanpuolustuskorkeakoulun turvallisuusryhmän jäsen. Hän toimii myös koulun turvallisuuspäällikön sijaisena. Henkilöstöalan tehtäviin Mustoselle kuuluu henkilökunnan opastaminen esimerkiksi virka- ja työehtoasioista, lomista ja poissaoloista.

Mustonen tekee noin neljä viikkoa vuodesta etätöitä.

– Opiskelijahallintoon liittyviä töitä on hyväkin tehdä ympäristössä, missä ei ole häiriöitä. Olen tehnyt etänä jonkin verran myös harjoitusten suunnittelutöitä sekä ohjeiden ja oppaiden kirjoittamista.

Ei kiirettä eläkkeelle

Mustonen on tyytyväinen työnantajan antamiin kouluttautumismahdollisuuksiin. Korkeakoulussa työskentelyssä on etuna, että työnantaja suhtautuu positiivisesti kouluttautumiseen.

– Kun aloitin täällä, henkilöstöala ei ollut minulle tuttu. Työnantaja kustansi minulle tuolloin talon ulkopuolista henkilöstöalan koulutusta. Kaikille kursseille, joihin olen hakenut, työnantaja on mahdollistanut osallistumisen.

Hänen viimeaikaiset opintonsa ovat keskittyneet työssä tärkeisiin henkilöstö- ja turvallisuusalan koulutuksiin.

– Tällä hetkellä olen henkilöstöalan peruskurssilla. Olen tehnyt 8 vuotta mestaritason töitä ja mestariopinnot siintävät jossakin tulevaisuudessa.

Mustonen viihtyy työssään ja arvostaa työtovereitaan. Vaikka hänellä ei ole painetta siirtyä muihin tehtäviin, voisi tulevaisuus esimerkiksi uuden alusluokan kanssa kiinnostaa.

– On ilo tehdä töitä kun resurssit ovat kohdallaan.  Tämä on sellainen työpaikka, josta lähdetään vain eläkkeelle.   Minulla ei tosin ole kiirettä eläkkeelle. Työelämää on jäljellä vielä ainakin 15 vuotta.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Kohti työntäyteistä syksyä

    Vuosilomat on tältä kesältä pidetty. Loman aikana nousi esiin muutamia asiakysymyksiä, joihin saimme luottamusmiesorganisaatiolla vastattua tai vireille pantua lomailun lomassa.

  • Soittokuntien haasteet hallussa

    Tommi Niinisalo (37) on ensimmäisen kauden luottamusmies. Niinisalo edustaa Laivaston soittokunnan aliupseereita. Hänen edustettavansa toimivat sekä muusikkoina että soittokunnan hallintoon liittyvissä tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi soittokunnan pursimies, nuotistonhoitaja ja tiedottaja.

  • Keskitetty tehtävä- ja seuraajasuunnittelu

    Puolustusvoimien vaativimpia aliupseeritehtäviä ollaan liittämässä keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun piiriin. Tähän asti opistoupseerit ja aliupseerit ovat olleet keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun ulkopuolella. Tähän on nyt tulossa muutos.