Siirry sisältöön

Edunvalvontaa poikkeustilanteessa

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne näkyy Aliupseeriliton jäsenten työssä esimerkiksi poikkeuksellisina työaikoina ja työn sisällön muuttumisena. Nämä teemat työllistävät myös pääluottamusmies Marit Lammesta tällä hetkellä.

Puolustushaarojen pääluottamusmiehet ovat maaliskuusta alkaen kartoittaneet jäsenten työtilannetta ja mielialoja poikkeustilanteessa. Selvityksen mukaan Aliupseeriliiton jäsenet ovat tyytyväisiä myös poikkeustilanteessa saamaansa edunvalvontapalveluun.
Suunniteltujen työvuorojen toteutuminen, työn sisällön muutokset, vuosilomien toteutuminen ja etätyön tekeminen ovat teemoja, jotka ovat pitäneet Lammesta ja kentällä toimivia pääluottamusmiehiä kiireellisenä poikkeustilanteessa.
– Elämme tilanteessa, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Edes kaikkein hurjimmat harjoitukset eivät ole koskeneet juuri tämän kaltaista tilannetta, jossa nyt elämme. Lähes kaikki joutuvat tekemään työtään jotenkin eri tavalla kuin ennen ja uusia toimintatapoja kehitetään lennossa. On hienoa, että kaikki jaksavat venyä yhteisen hyvän eteen.
Poikkeustilanne tuli yllätyksenä myös edunvalvojille. Lammes kertoo, että ensimmäisinä päivinä pääluottamusmiesten huomio keskittyi siihen, miten valmiuslain poikkeusolojen määritelmät koskevat Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä.
Aluksi selvitimme mitä työaikamuotoa sovelletaan niihin virkamiehiin, jotka ennen poikkeusolojen voimaan astumista lähtivät ulkomaille. Kotimaahan paluun jälkeen, kun oli 14 päivän kielto saapua Puolustusvoimien alueelle. Sen jälkeen pohdimme paljon Uudenmaan alueen sulkemiseen liittyviä henkilökunnan työjärjestelyjä. Tällä hetkellä minulle tulee vain yksittäisiä kysymyksiä lähinnä liittyen vapaamuotoiseen varallaoloon tai muuhun pitkäkestoiseen työpaikalla oloon.

Lammes kiittää myös työnantajaa hyvästä henkilöstöhallinnosta poikkeustilanteessa.

Työnantajalle pitää antaa iso kiitos siitä, että asiat on selvitetty nopeasti ja asiallisesti. Toki olisi ollut mukavaa, että pääesikuntajohtoinen soveltamisryhmä olisi kokoontunut hieman useammin. Näin henkilöstöjärjestöjen edustajilla olisi ollut vieläkin parempi tilannekuva, ja erilaisten tilanteiden soveltamiskysymykset ja -ratkaisut olisivat olleet kaikkien henkilöstöä edustavien järjestöjen tiedossa.


Marit Lammes

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • On välitarkastelun aika

    Kaiken kiireen keskellä ei pidä unohtaa asioita, jotka on sovittu tehtäväksi edellisen kehityskeskustelun yhteydessä.

  • Verkko-opetusta luottamusmiehille

    Pääluottamusmies Terho Eironen kertoo, että Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusta toteutetaan jatkossa myös verkko-opetuksena. Ensimmäiset verkkoaineistot ovat valmistuneet ja koulutus käynnistyy toukokuun aikana.