Siirry sisältöön

Hakeudu koulutukseen luottamusmies

Luottamusmies edustaa joukko-osastoissa aliupseeriliiton jäseniä. Aliupseeriliitto tukee luottamusmiehiä tarjoamalla monipuolista koulutusta. Koulutusta tarjotaan myös yhteistoimintaelimen jäsenille sekä heidän varahenkilöilleen.

Koulutetut ja ammattiyhdistyskentässä marinoituneet luottamusmiehet ja yhteistoimintaelimessä toimivat ovat vahva voimavara paikalliselle yhdistykselle. Luottamusmiehellä on suora yhteys joukko-osastonsa komentajaan ja yhteistoiminnassa mukana olevat voivat vaikuttaa laajalla sektorilla esimerkiksi työoloihin.

Edelliset esimerkit olivat vain pieni osa henkilöstön edustajan toiminnasta. Jotta osaaminen ja halut vaikuttaa asioihin sekä olla jäsenen tukena ja turvana kohtaavat, Aliupseeriliitto pyrkii tarjoamaan ajankohtaista koulutusta. Mennyt kevät oli peruskurssipainotteinen. Sillä  rakennetaan pohjaa ammattimaiseen luottamusmies- ja yhteistoimintaan.

Syksyllä luottamusmiehiä ja yhteistoimintaelimen jäseniä koulutetaan jatkokursseilla. Pääsyvaatimuksena on kyseisen koulutuksen peruskurssin suorittaminen. Perinteiset täydennyskurssit ovat kalenterissa luonnollisesti mukana. Täydennyskursseja järjestetään kaksi saman sisältöistä, jotta mahdollisimman moni luottamusmies pääsisi mukaan. Luennoimassa tulee olemaan työnantajan edustajia. Heiltä saa viime käden tietoa muun muassa henkilöstöasioihin ja aliupseeriston koulutukseen liittyvissä asioissa. Täydennyskursseille ei ole pohjatietovaatimuksia. Ensisijaisesti odotan kovasti luottamusmiesten ja heidän varahenkilöiden tuloa kuuntelemaan ajankohtaisia asioita.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty työsuojelun ajankohtaispäivät saivat kiitosta osallistujilta ja samankaltaiset päivät järjestetään myös tulevana syksynä. Kurssilla tulee olemaan eri asiantuntijoiden ajankohtaisia asioita työsuojelun saralla.

Kursseille haetaan kirjautumalla jäsensivuille omalla tunnuksella. Jäsensivuilta löytyy kaikkiin syksyn koulutuksiin linkit. Kursseihin liittyviin asioissa voit kääntyä ay-koulutusvastaavan puoleen sähköpostitse terho.eironen@aliupseeriliitto.fi tai puhelimitse 0299 500 785.

Aliupseeriliiton järjestämät koulutukset ovat työnantajan tukemaa ammattiyhdistyskoulutusta ja ne ovat palkallisia. Koulutukseen tuleva tekee virkavapaa-anomuksen työnantajalleen viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Koulutusoikeutettuja ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehet, yhteistoimintatehtävissä toimivat ja edellä mainittujen varahenkilöt, yhdistyksen puheenjohtaja, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluvaravaltuutettu ja työsuojeluasiamies.

>> Tutustu luottamusmiesten koulutusjärjestelmään(avautuu uuteen ikkunaan)


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Painopiste aliupseerin arjessa

    Sotilasmestari Jyrki Surkka (50) valittiin Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi maaliskuussa pidetyssä edustajiston kokouksessa. Surkka haluaa kehittää Aliupseeriliittoa uskottavana ja luotettavana toimijana puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen piirissä.

  • Kaikkien jäsenten luottamusmies

    Tomi Malkamäki aloittaa vuodenvaihteessa valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä Aliupseeriliiton toimistolla. Vuoden loppuun asti tehtävää hoitava pääluottamusmies Marit Lammes siirtyy Merivoimien esikuntaan.

  • Sopimusten valvontaan lisää resursseja

    Aliupseeriliiton jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uusia tehtäviä siirtyy aliupseeristolle kiihtyvällä tahdilla niin kotimaassa kuin kansainvälissä organisaatioissa.