Siirry sisältöön

Hakeudu koulutukseen luottamusmies

Luottamusmies edustaa joukko-osastoissa aliupseeriliiton jäseniä. Aliupseeriliitto tukee luottamusmiehiä tarjoamalla monipuolista koulutusta. Koulutusta tarjotaan myös yhteistoimintaelimen jäsenille sekä heidän varahenkilöilleen.

Koulutetut ja ammattiyhdistyskentässä marinoituneet luottamusmiehet ja yhteistoimintaelimessä toimivat ovat vahva voimavara paikalliselle yhdistykselle. Luottamusmiehellä on suora yhteys joukko-osastonsa komentajaan ja yhteistoiminnassa mukana olevat voivat vaikuttaa laajalla sektorilla esimerkiksi työoloihin.

Edelliset esimerkit olivat vain pieni osa henkilöstön edustajan toiminnasta. Jotta osaaminen ja halut vaikuttaa asioihin sekä olla jäsenen tukena ja turvana kohtaavat, Aliupseeriliitto pyrkii tarjoamaan ajankohtaista koulutusta. Mennyt kevät oli peruskurssipainotteinen. Sillä  rakennetaan pohjaa ammattimaiseen luottamusmies- ja yhteistoimintaan.

Syksyllä luottamusmiehiä ja yhteistoimintaelimen jäseniä koulutetaan jatkokursseilla. Pääsyvaatimuksena on kyseisen koulutuksen peruskurssin suorittaminen. Perinteiset täydennyskurssit ovat kalenterissa luonnollisesti mukana. Täydennyskursseja järjestetään kaksi saman sisältöistä, jotta mahdollisimman moni luottamusmies pääsisi mukaan. Luennoimassa tulee olemaan työnantajan edustajia. Heiltä saa viime käden tietoa muun muassa henkilöstöasioihin ja aliupseeriston koulutukseen liittyvissä asioissa. Täydennyskursseille ei ole pohjatietovaatimuksia. Ensisijaisesti odotan kovasti luottamusmiesten ja heidän varahenkilöiden tuloa kuuntelemaan ajankohtaisia asioita.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty työsuojelun ajankohtaispäivät saivat kiitosta osallistujilta ja samankaltaiset päivät järjestetään myös tulevana syksynä. Kurssilla tulee olemaan eri asiantuntijoiden ajankohtaisia asioita työsuojelun saralla.

Kursseille haetaan kirjautumalla jäsensivuille omalla tunnuksella. Jäsensivuilta löytyy kaikkiin syksyn koulutuksiin linkit. Kursseihin liittyviin asioissa voit kääntyä ay-koulutusvastaavan puoleen sähköpostitse terho.eironen@aliupseeriliitto.fi tai puhelimitse 0299 500 785.

Aliupseeriliiton järjestämät koulutukset ovat työnantajan tukemaa ammattiyhdistyskoulutusta ja ne ovat palkallisia. Koulutukseen tuleva tekee virkavapaa-anomuksen työnantajalleen viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman alkua. Koulutusoikeutettuja ovat valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan luottamusmiehet, yhteistoimintatehtävissä toimivat ja edellä mainittujen varahenkilöt, yhdistyksen puheenjohtaja, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluvaravaltuutettu ja työsuojeluasiamies.

>> Tutustu luottamusmiesten koulutusjärjestelmään(avautuu uuteen ikkunaan)


Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Valtion virka- ja työehtosopimus 2018 – 2020

    Pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja PARDIA ovat päässeet sopimukseen Valtion virka- ja työehdoista. Sopimuskausi on 26 kuukautta (1.2.2018  31.3.2020). Siinä sovittiin palkankorotuksista ja joistain tekstimuutoksista.

  • Todellinen työaika näkyväksi

    Työnantaja soveltaa työaikasopimuksen sotilaallista harjoitusta käsittelevää pykälää tavalla, joka on Aliupseeriliiton mielestä ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa. Työnantaja haluaa soveltamiskäytännöllä teettää 8,06 tunnin työaikamerkinnällä ja palkalla pitempiä työaikoja.

  • Vuoden 2018 AY-koulutus

    Aliupseeriliitto järjesti vuonna 2017 monipuolisesti koulutusta luottamusmiehille, puheenjohtajille ja yhdistystoiminnan parissa toimiville. Edunvalvontakoulutus tuottaa sellaista osaamista luottamustoimessa toimivalle henkilölle, että hän pystyy edustettaviaan auttamaan työelämän kysymyksissä. Osaava ja koulutettu luottamusmies on parasta jäsenpalvelua.