Siirry sisältöön

Painopiste aliupseerin arjessa

Sotilasmestari Jyrki Surkka (50) valittiin Aliupseeriliiton puheenjohtajaksi maaliskuussa pidetyssä edustajiston kokouksessa. Surkka haluaa kehittää Aliupseeriliittoa uskottavana ja luotettavana toimijana puolustushallinnon henkilöstöjärjestöjen piirissä.

Uusi puheenjohtaja haluaa pitää edunvalvonnan painopisteen Ammattisotilas_Puheenjohtaja_Surkka4_Kuva_AstaRuuskanejnarkisissa, aliupseerin työtä koskevissa toimissa sekä sopimusten kehittämisessä ja valvonnassa. Surkka pitää tärkeänä myös luottamuksellisia ja mutkattomia suhteita työnantajan kanssa. Hän haluaa jatkaa jäsenlähtöisen toiminnan jalkauttamista Aliupseeriliitossa.

– Jäsenlähtöinen toiminta on keskeisellä sijalla Aliupseeriliiton strategiassa. Haluan jatkaa tällä linjalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jäsenten valitsemat edunvalvojat ja palkattu henkilökunta ovat nykyistäkin paremmin jäsenten tavoitettavissa.

Surkka on toiminut aliupseerien edunvalvojana vuodesta 2010 alkaen. Edunvalvontatyö alkoi luottamusmiehenä ja YT-elimen jäsenenä Kaartin jääkärirykmentissä ja Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnassa. Lisäksi hän oli Uudenmaan aliupseerit ry:n hallituksen jäsen ja myöhemmin puheenjohtaja vuosina 2009 – 2015. Surkka toimi Aliupseeriliiton hallituksessa vuosina 2011 – 2015.

Pitkäaikaisena luottamusmiehenä ja pääluottamusmiehenä Surkka tuntee hyvin luottamusmieskentän. Hän tietää, että luottamusmiesten osaamistaso on korkealla. Edunvalvontaan liittyvässä paikallisessa viestinnässä hän näkee kuitenkin olevan vielä kehitettävää

– Yhdistysten ja luottamusmiesten tulee edelleen kehittää tapaansa viestiä jäsenille edunvalvonnallisesti tärkeistä asioista. Tällä varmistamme, että kaikki jäsenemme ovat tietoisia keskeisistä valtakunnallisista ja paikallisista edunvalvontakysymyksistä.

urkka kertoo, että Aliupseeriliiton ja pääesikunnan välinen luottamusmiessopimus uudistettiin tammikuussa 2018. Sopimus takaa Surkan mukaan edelleen riittävän ajankäytön luottamusmiestehtävän hoitamiseen. Surkka toivoo, että käytettävissä oleva aika hyödynnetään jäsenten eduksi ja kehitetään erityisesti paikallista edunvalvontaviestintää.

Lisää toimintaa ja viestintää

Paikallisyhdistysten toiminnan kehittäminen toiminnallisempaan suuntaan on yksi Aliupseeriliiton strategisista tavoitteista. Surkka tulee jatkamaan tätä pyrkimystä.

– Yhdistysten toimintaa tulee edelleen kehittää hallinnon pyörittämisestä toiminnallisempaan suuntaan. Meidän tulee keskittyä kehittämään jäsenille toimintaa ja varmistaa oikea-aikainen ja laadukas viestintä myös paikallisista asioista. Lisäksi paikallisyhdistysten roolia tulee kehittää enemmän edunvalvonnan paikalliseen johtamiseen.

Ammattisotilas_puheenjohtaja_metsästys_Kuva_JyrkiSurkkaHelsingissä asuva Surkka työskenteli Aliupseeriliitossa valtakunnallisena pääluottamusmiehenä keväästä 2015 alkaen. Hän johti liiton edunvalvontatoimintaa ja vastasi jatkuvasta neuvottelumenettelystä. Hän toimi myös liiton pääluottamusmiestyöryhmän puheenjohtajana.

– Tunnen hyvin kaikki sidosryhmät, joita puheenjohtajan tehtävässä tulee tuntea. Olen myös solminut hyviä henkilökohtaisia kontakteja toimiessani pääluottamusmiehenä.  Tehtävässäni olen vastannut jatkuvan neuvottelun periaatteen toteuttamisesta. Tunnen siis neuvottelujärjestelmän ja yhteistyötahot.

Surkka haluaa kehittää Aliupseeriliiton ja työnantajan yhteistoimintaa vieläkin ratkaisuhakuisempaan suuntaan.

– Toivon, että aito ratkaisukeskeisyys näkyisi kaikilla hallintotasoilla. Eri tilanteissa ratkaisuja haettaessa tulisi huomioida avoimesti kaikki näkökulmat.

Erinomainen yhteistyö on jo arkea puolustushallinnon piirissä toimivien liittojen keskuudessa.

– Toivon, että hyvät ja mutkattomat yhteistoimintasuhteet jatkuvat entiseen malliin. Näen, että yhdessä saamme vietyä tehokkaammin yhteisiä asioita eteenpäin.

Lähestyttävä puheenjohtaja

Surkan viimeinen tehtävä Kaartin jääkärirykmentissä oli yksikön vääpeli. Hän kokee saaneensa palvella monipuolisen uran puolustusvoimissa.

Tehtäväni ovat vaihdelleet kouluttajan tehtävistä, teknisiin viesti ja elektronisen sodankäynnin tehtäviin. Minut tunnetaan myös huoltopalveluiden osaajana. Olen palvellut myös esikuntatehtävissä huolto- ja koulutusalalla. Kansainvälistä kokemusta minulla on useista kriisinhallintatehtävistä, yhteensä noin kuuden ja puolen vuoden ajalta.

Surkka kokee, että eri joukko-osastossa ja monissa tehtävissä palveleminen luo hyvän pohjan puheenjohtajan tehtävässä toimimiselle.

– Haluan olla helposti lähestyttävä puheenjohtaja. Toivon että rivijäsenetkin tohtivat ottaa minuun suoraan yhteyttä.

Puheenjohtaja lataa akkujaan mieluiten kalastamalla ja metsästämällä.Ammattisotilas_puheenjohtaja_kalastus2_Kuva_JS

Kalastusaika menee pitkälti taimenia narratessa pääkaupunkiseudun pääpiirteisellä alueella. Kalastan mielelläni myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella aina kun sopiva tilaisuus eteen tulee.

Surkka on metsästänyt noin 10-vuotiaasta lähtien. Alkuun hän kävi metsällä isänsä kanssa.

Harrastan sekä pienriista- että hirvieläinmetsästystä. Kuulun neljään eri metsästysseuraan eri puolilla Suomea. Siksi minulla on mieluisia metsästysmahdollisuuksia käytettävissä kiitettävästi. Metsästyskaudella ei siis ole vapaa-ajan ongelmia.

Surkka haluaa joka vuosi matkustaa latauslomalle johonkin pidemmälle. Hän matkustelee mielellään ja kohteet vaihtelevat kaupunkilomista rantalomiin. Tärkeimpänä lomavarustuksena näillä matkoilla on paljon hyvää lukemista.

Ammattisotilas_puheenjohtaja_metsästys4_Kuva_JyrkiSurkka


Teksti: Asta Ruuskanen

Kuvat: Asta Ruuskanen ja Jyrki Surkka

  • Koppalakit yhdessä koulun penkillä

    Aliupseeriliitto ja Rajaturvallisuusunioni tiivistävät koulutusyhteistyötään. Liitot järjestivät ensimmäistä kertaa yhdessä luottamusmiesten peruskurssin.

  • Kuka piikittää ketä – ja kenen vastuulla?

    Suomi on lähettänyt noin 400 kriisinhallinnan ammattilaista eri operaatioihin ympäri maailmaa. Kulunut vuosi on eittämättä ollut poikkeuksellinen kotimaan tehtävissä palveleville sotilaille, mutta maailmalla poikkeusolot ovat olleet erityisen rasittavat.

  • Terveiden tilojen vuosikymmen

    Pääministeri Juha Sipilä on asettanut hankeryhmän valmistelemaan Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmaa ja ehdotusta ohjelman toimeenpanon organisoimiseksi. Tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.