Siirry sisältöön

Sinustako luottamusmies

Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat oman työpaikkansa luottamusmiehet vuoden lopulla järjestettävissä vaaleissa. Valittavat luottamusmiehet vastaavat aliupseerien, lentokonemekaanikkojen, mekaanikkojen ja sopimussotilaiden edunvalvonnasta Puolustusvoimissa.

Aliupseeriliitto_AleksiLaurila2_Kuva__AstaRuuskanen

Merivoimien aliupseerien pääluottamusmies Aleksi Laurila

Luottamusmiehen tehtävänä on valvoa Aliupseeriliiton jäsenten asemaa ja oikeuksia. Hän toimii oman hallintoyksikkönsä asiantuntijana aliupseerien palkkausjärjestelmään, virka- ja työehtosopimuksiin sekä säännösten ja määräysten tulkintaan liittyvissä asioissa. Aliupseeriliiton luottamusmies edustaa aliupseereita virkaehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevissa sekä muissa työnantajan ja virkamiehen välisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Merivoimien pääluottamusmies Aleksi Laurila sanoo, että Aliupseeriliiton edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata.

Tällaisia ovat muun muassa palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään, korvauksiin ja lisiin, työaikaan, virkamatkustamiseen, kriisinhallintapalvelukseen, ylentämisiin, nimittämisiin ja tehtävään määräämisiin, eläkekysymyksiin ja oikeudelliseen tukeen liittyvät epäselvät tai ongelmalliset tilanteet.

Säännöllistä koulutusta

Aliupseereilla on eri hallintoyksiköissä yhteensä 46 luottamusmiestä ja 46 varaluottamusmiestä. Aliupseeriliiton jäsenet valitsevat varsinaiset luottamusmiehet vaaleilla. Paikallisyhdistyksen hallitus nimeää varaluottamusmiehet yhdistyksen vastuulla oleville työpaikoille.

Aliupseeriliitto kouluttaa uudet luottamusmiehet tehtäviinsä ja järjestää luottamusmiehilleen säännöllistä täydennyskoulutusta. Laurila pitää koulutusta avaintekijänä menestyksekkäässä edunvalvonnassa.

Uudet luottamusmiehet aloittavat määrätietoisen opiskelun perustason opinnoista ja tekevät yhdessä aluetason pääluottamusmiehen kanssa suunnitelman siitä, miten osaamista kehitetään toimikauden aikana. Kaikkea ei tarvitse siis osata heti!

Koulutus antaa Laurilan mukaan pohjan tehtävien hoidolle ja rohkeutta tarttua hankaliinkin asioihin. Hän muistuttaa, että työnantaja tukee luottamusmiesten koulutusta. Siksi koulutus tapahtuu aina työaikana.

Laurila kertoo, että luottamusmiehellä on oikeus saada luottamusmiestyöhön vapautusta palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Käytettävissä oleva aika on sovittu luottamusmiessopimuksella ja määräytyy luottamusmiehen edustettavien lukumäärän mukaan.

Luottamusmiessopimuksen mukaan luottamusmiehet saavat myös hallintoyksiköiltään tehtävien hoitamiseen tarvittavat viestintä- ja toimistovälineet sekä käyttöönsä asianmukaiset tilat luottamustehtävän hoitamiseen.

Halu ratkaisee!

Laurila kannustaa luottamusmiestehtävistä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä oman yhdistyksensä hallituksen jäseniin sekä nykyisiin luottamusmiehiin. He osaavat kertoa tarkemmin oman työpaikan luottamusmiehen toiminnasta ja tehtävän vaatimuksista.

– Emme etsi välttämättä valmiita edunvalvonnan ammattilaisia. Luottamusmiehen tulee kuitenkin tuntea oman työpaikkansa aliupseerit sekä oman joukko-osaston ja siellä olevien toimialojen toimintaa. Jokaisen luottamusmiehemme tulee tuntea tervettä ammattiryhmäylpeyttä ja hänellä tulee olla korkea työmoraali.

Laurilan kokemuksen mukaan hyvällä luottamusmiehellä on yhteistyökykyä ja –halua, hyvät sosiaaliset valmiudet, hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito. Aliupseeriliitto edellyttää tehtäviin valittavilta yhteistyökykyä ja -halua, hyviä sosiaalisia valmiuksia sekä hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Myös rohkeus heittäytyä usein haastaviin ja vaikeisiinkin tilanteisiin on eduksi.

Tärkeintä on kuitenkin halu kouluttautua asiantuntevaksi luottamusmieheksi osana jatkuvasti kehittyvää edunvalvontaorganisaatiotamme.

Syksyllä valittavien luottamusmiesten kausi alkaa 1.3.2020. Luottamusmiehet valitaan tehtäväänsä neljäksi vuodeksi.Teksti ja kuva: Asta Ruuskanen

  • Luottamusmies joukko-osastossa

    Luottari, liitonmies, edunvalvoja, henkilöstönedustaja, AY-mies. Puhekielestä löytyy useita erilaisia kansanomaisia termejä jäsenten valitsemalle edustajalle. Sopimusteksteissä virallinen termi henkilön sukupuolesta riippumatta on luottamusmies.

  • Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus 2020

    Tämän vuoden edunvalvontakoulutuksen keskeisenä kohteena ovat maaliskuussa kautensa aloittavat uudet luottamusmiehet. Koulutus painottuukin luottamusmiestoiminnan, palkkausjärjestelmän ja yhteistoiminnan peruskoulutukseen.

  • Työn tekemisen (tai tekemättömyyden) tuskaa

    ”Itsevaltaisten hallintojen maissa, lähinnä diktatuureissa, virkamiehet eivät halua tekemistään sortavista päätöksistä valitettavan, jolloin valittaminen on mahdotonta tai tehty mahdollisimman vaikeaksi.” Tämä on suora lainaus Wikipediasta etsiessäni määritelmää sanalle oikeusturva.