Siirry sisältöön

Mestari-kisälli-mallilla osaajaksi

Juha Eskelisen (37) mielestä luottamusmiehen työssä mielenkiintoisinta on sopimusten hallinta. Hän kokee yhteisen sävelen löytämisen työantajan ja jäsenen välille sopimustulkintatilanteissa haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Hän näkee, että tällaiset tilanteet kehittävät luottamusmiehen neuvottelutaitoja ja osaamista.

Haasteellisimpia luottamusmiehen työssä ovat kiusaamistapaukset.Ammattisotilas_JuhaEskelinen2_Kuva_AstaRuuskanen Eskelinen sanoo, että kukaan ei niitä uralleen toivo, mutta ne pitää hallita siinä kuin muutkin tapaukset.

Karjalan lennostossa on kaksi aliupseereiden luottamusmiestä ja edustettavia lähes 200. Eskelisen vastuulla heistä on 96. Hänen edustettaviensa tehtäväkirjo on laaja: lentomekaanikosta johtokeskusaliupseeriin. Edustettavat sijaitsevat Kuopio – Turku –akselilla.

Eskelisen ensimmäinen luottamusmiespesti alkoi maaliskuussa 2012 kun hänen yhdistyksensä nimesi hänet varaluottamusmieheksi.  Uusi mies oli turvallisissa käsissä koska kokenut luottamusmies Jouni Tolonen otti hänet haltuunsa mestari-kisälli –otteella.

– Tolosen isällisessä opissa minusta kasvoi varsinainen luottamusmies. Varsinaisena luottamusmiehenä olen ollut 22.12.2015 alkaen. Olen toiminut myös Ilmavoimien YT-elimen varajäsenenä vuoden 2017 alusta lukien.

Ennen luottamusmieheksi ryhtymistä, Eskelinen oli toiminut muutaman vuoden oman yhdistyksensä, Kuopion aliupseereiden, hallituksessa. Hän eteni nopeasti myös Aliupseeriliiton hallituksen varajäseneksi. Viime vuodet hän on toiminut myös oman yhdistyksensä varapuheenjohtajana.

Pysyn Lennoston miehenä

Eskelinen pitää yllä osaamistaan vuosittain täydennyskursseilla sekä kertaamalla luottamusmiesten perus- ja jatkokursseilla. Hän ei myöskään arastele kysyä kokeneemmilta kollegoilta neuvoja, jos asia niin vaatii. Hän arvostaa suuresti luottamusmiesten välistä yhteistyötä.

– Aliupseeriliitto järjestää laadukasta luottamusmieskoulutusta. Vuosittain järjestettävät perus- ja jatkokoulutukset ovat hyviä tapahtumia parantaa osaamistaan. Isona tekijänä oman osaamiseni kehittämisessä on toiminut puolustushaaran luottamusmiehemme. Aina kun minulle on tullut joku uusi asia tai minulla on epäselvyyttä paikallisesti sopimusasioissa, pitkä auttava käsi on ojentunut puolustushaaratasolta.

Ammattisotilas_JuhaEskelinen3_Kuva_AstaRuuskanenHyvän luottamusmiehen ominaisuuksia ovat Eskelisen mielestä kuunteleminen, asioihin perehtyminen, sopimusosaaminen ja vuorovaikutustaidot.  Hän pitää tärkeänä, että luottamusmies on läsnä edustettavilleen. Eskelinen on jäsenten käytettävissä muun muassa työpistevierailuilla ja jäsentapaamisissa.

– Jäsenille on tarjottava helposti lähestyttävä luottamusmiesorganisaatio, joka auttaa ongelmassa kuin ongelmassa.

Luottamusmiehen yhteistyö oman varaluottamusmiehensä kanssa on saumatonta. Varaluottamusmiehenä toimiva Valtteri Holopainen omaa valmiudet astua remmiin, mikäli Eskelinen olisi estynyt. Hänellä on hyvä tilannekuva edunvalvonnan tilanteesta omassa joukko-osastossaan.

Kuopion aliupseerien hallituksen kokouksissa luottamusmiehillä on varattu oma paikka edunvalvonta-asioille. Tuolloin Holopainen kertoo hallituksen jäsenille, mitä luottamusmiesrintamalla tapahtuu Karjalan lennostossa. Hän kokee saavansa täyden tuen yhdistykseltään.

Eskelinen aloitti sotilasuransa tilannevalvojana Karjalan lennostossa 2005. Tilannevalvojana työskennellessään hän kouluttautui myös savusukeltajaksi ja puolustusvoimien kuntotestaajaksi. Vuonna 2008 hän pääsi kouluttautumaan taistelunjohtajaksi. Tuossa tehtävässä hän on ollut siitä lukien. Eskelinen kokee nykyisen tehtävänsä monipuoliseksi ja haastavaksi.

– Muuttuva toimintaympäristö ja mahtava työilmapiiri pitävät minut Lennoston miehenä.  Virkamiesuraa on vielä kahlattavana sen verran reilusti, että uusia haasteita tulee varmasti tarjolle ja otan ne mielelläni vastaan.


Teksti ja kuvat: Asta Ruuskanen

  • Kutsumus luottamustehtäviin

    Vääpeli Kimmo Ojala (40) aloitti vuoden 2023 alussa Logistiikkalaitoksen valtakunnallisena luottamusmiehenä. 2. Logistiikkarykmentin luottamusmiehen tehtävästä koko Logistiikkalaitoksen luottamusmieheksi siirtynyt Ojala on tehtävästä innoissaan.