Siirry sisältöön

Sotilassoittajat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolista

Soittajatehtävissä palvelevat aliupseerit ovat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolin kehittymisestä. Asiasta on ollut saatavilla huonosti tietoa. Tiedon puute aiheuttaa oikeutettua huolta sotilassoittajien tehtäväkentästä ja sen kehityksestä.

On ihan ymmärrettävää että henkilöstö pelkää Ammattisotilas_Vartioparaati_Kuva_AstaRuuskanenoman tulevaisuutensa puolesta.  Aliupseeriliitto pitää erittäin tärkeänä että virkatehtävät hoidetaan edelleen virkamiesten voimin. Vapaaehtoistyö ei voi olla kestävä tapa korvata viranomaistoimintaa.

Työnantajan on nyt syytä parantaa tiedottamistaan maanpuolustussoittokuntien roolista ja niille kaavailluista tehtävistä. Asianmukaisella ja oikealla tiedottamisella vältetään turhien pelkotilojen syntyminen kentällä.

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja
Aliupseeriliitto

 


  • Julkisten alojen eläkelaki uudistuu

    Uudistettu Julkisten alojen eläkelaki alkaa vaikuttaa eläkkeisiin 1.1.2018. Oikeus jäädä eläkkeelle määräytyy joko eläkkeeseen oikeuttavan ajan perusteella (niin sanotut vanhat sotilaat) tai syntymävuoden mukaan (niin sanotut uudet sotilaat).

  • Paremman työelämän työkalut ovat jo olemassa

    Sopimusten, määräysten, suunnitelmien ja ohjeiden tuntemisella sekä niiden noudattamisella työelämän laatua pystytään ylläpitämään myös työelämän muutosten aikana.

  • Merkittäviä parannuksia palkkaukseen

    Aliupseeriliitto ja Puolustusministeriö saavuttivat neuvottelutuloksen 14.12.2023. Neuvotteluissa sovitut muutokset astuvat voimaan 1.3.2024. Virastoeräneuvotteluissa oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus korottaa virastoerää pienentämällä yleiskorotuksen määrää.