Siirry sisältöön

Sotilassoittajat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolista

Soittajatehtävissä palvelevat aliupseerit ovat huolissaan maanpuolustussoittokuntien roolin kehittymisestä. Asiasta on ollut saatavilla huonosti tietoa. Tiedon puute aiheuttaa oikeutettua huolta sotilassoittajien tehtäväkentästä ja sen kehityksestä.

On ihan ymmärrettävää että henkilöstö pelkää Ammattisotilas_Vartioparaati_Kuva_AstaRuuskanenoman tulevaisuutensa puolesta.  Aliupseeriliitto pitää erittäin tärkeänä että virkatehtävät hoidetaan edelleen virkamiesten voimin. Vapaaehtoistyö ei voi olla kestävä tapa korvata viranomaistoimintaa.

Työnantajan on nyt syytä parantaa tiedottamistaan maanpuolustussoittokuntien roolista ja niille kaavailluista tehtävistä. Asianmukaisella ja oikealla tiedottamisella vältetään turhien pelkotilojen syntyminen kentällä.

Jyrki Surkka
Puheenjohtaja
Aliupseeriliitto

 


  • Todellinen työaika näkyväksi

    Työnantaja soveltaa työaikasopimuksen sotilaallista harjoitusta käsittelevää pykälää tavalla, joka on Aliupseeriliiton mielestä ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa. Työnantaja haluaa soveltamiskäytännöllä teettää 8,06 tunnin työaikamerkinnällä ja palkalla pitempiä työaikoja.

  • Työelämää kehitettävä kokonaisvaltaisesti

    Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos, jolla kehitetään myös Aliupseeriliiton jäsenten palvelussuhteiden ehtoja. Kehittyvät ja motivoivat palvelussuhteen ehdot ovat osa työelämän laatua.