Siirry sisältöön

Henkilöstön edustajien koulutus 2019

Luottamusmiesten koulutusvuosi käynnistyy palkkausjärjestelmäkurssilla.Kurssilla luottamusmiehet perehtyvät palkkausjärjestelmään ja sopimuksiin. Koulutuksen keskiössä ovat tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit.

Aliupseeriliitto järjesti perinteisesti monipuolista koulutusta luottamusmiehille, puheenjohtajille ja yhteistoiminnan parissa toimiville vuonna 2018. Kiitos kursseillemme osallistujille, te olette osallistumisellanne mahdollistaneet kurssiemme toteutumisen. Edunvalvontakoulutus tuottaa sitä osaamista luottamustoimessa toimivalle henkilölle, että hän pystyy edustettaviaan auttamaan työelämän kysymyksissä.

Kurssikalenteria suunnitellessa olemme pyrkineet ottamaan huomioon luottamustoimessa toimivien kokemuksen ja aikaisemman koulutustaustan. Alkuvuosi on peruskurssipainotteinen ja helmikuun puolessa välissä järjestettävä palkkausjärjestelmän peruskurssi aloittaa uuden kurssivuoden. Maaliskuu on tutun kaavan mukaan alueellisten luottamusmiesten päivien aikaa ja on siihen samaan saumaan myös luottamusmiesten peruskurssikin sovitettu. Kevään peruskurssien viimeinen eli yhteistoiminnan peruskurssi järjestetään toukokuussa. Edellä mainitulle kurssille saadaan myös muutama edustaja Rajaturvallisuusunionista mukaan. Viime vuonna aloitettu yhteistyö saa näin jatkoa.

Jatkokurssit painottuvat tänä vuonna syyskaudelle. Kursseille pääsyn edellytyksenä on, että kyseessä olevan koulutuksen peruskurssi on suoritettu. Viime vuonna ensimmäistä kertaa kalenterissa ollut työsuojelun ajankohtaispäivät sai hyvän vastaanoton ja kyseiset päivät järjestetään myös tänä vuonna. Ja tietenkin ajankohtaisten asioiden äärellä olevat luottamusmiesten täydennyskurssit järjestetään kahdesti syksyn aikana.

Luottamusmies-, työsuojelu- ja muussa yhteistoimintatehtävissä toimivat ja näiden varamiehet sekä yhdistyksen puheenjohtaja voivat osallistua Aliupseeriliiton järjestämiin ammattiyhdistyskoulutuksiin. Koulutukset ovat myös työnantajan tukemia. Mikäli esimerkiksi kurssivalikoimistasi puuttuu vielä jokin ns. ”kivijalkakursseista”, joita ovat luottamusmiesten-, palkkausjärjestelmän- ja yhteistoiminnan peruskurssi, tai edellisestä kurssista on kulunut viisi vuotta, niin toivotan sydämellisesti tervetuloa kursseille ja täydentämään ajankohtaisia tietoja. 

Lisätietoja kursseista, niiden sisällöistä ja hakeutumisesta saat allekirjoittaneelta, puolustushaarasi pääluottamusmieheltä ja Aliupseeriliiton kotisivuilta. Toivon runsasta osallistujamäärää kursseillemme!Terho Eironen

Valtakunnallinen pääluottamusmies

  • Täydennyskoulutuksen vaikutus palkkaukseen

    Pääesikunta julkaisi kesäkuussa 2020 ohjeen aliupseeriston täydennyskoulutuksen opintokokonaisuuksien tarkennuksista. Ohjeessa viitataan Puolustusvoimien täydennyskoulutusnormiin HP910.

  • Pääluottamusmies joukko-osastovierailulla

    Aliupseeriliiton pääluottamusmiestehtävään liittyy olennaisesti jalkautuminen joukko-osastoihin ja perehtyminen jäsentemme työarkeen. ”Jalkaudu ja kuuntele” on kantava teema luottamusmiestyössä kaikilla edunvalvonnan tasoilla.

  • KIKY-työaikapankin käyttö

    Keskustason sopimusmääräyksellä sovittiin, että KIKY-työajanpidennykset (6-minuuttiset) poistettiin jaksotyöaikaa tekeviltä 12.10.2020 lukien.